5 สิ่งที่คนฉลาดทำแล้ว เอาชนะคำดูถูกได้

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้สิ่งที่จะเอาชนะคำดูถูกของคนที่มักดูถูกคนอื่น เพื่อความยิ่งใหญ่ในกะลาใบเดิมของเขา กับบทความ 5 สิ่งที่คนฉลาดทำแล้ว เอาชนะคำดูถูกได้ ไปดูกันว่าคนฉลาดเขาจะใช้วิธีใดบ้าง เพื่อที่จะเอาชนะคนชอบดูถูกได้อย่ างเรียบง่าย แต่ดูแพง

มนุษย์ที่ชอบใช้คำพูดวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น หรือ ดูถูกคนอื่นนั้น ส่วนใหญ่แล้วมีปมอยู่ในใจที่อย ากได้ใคร่มีมากกว่าคนอื่น เลยพย าย ามที่จะกดให้คนอื่นต่ำลงเพื่อให้ตนเองดีขึ้น บางครั้งก็ทำให้ปมของผู้อื่นกล า ยเป็นเรื่องสนุกสนานเพื่อให้ตนเองเด่นขึ้น มา ซึ่งพฤติก ร ร มเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพฤติก ร ร มที่สร้างความทุ ก ข์ให้กับผู้อื่น แต่การดูถูกคนอื่นนอ กจากใช้คำพูดหย าบคายไม่สร้างสรรค์แล้ว ยังมาในรูปแบบของคำที่เหมือนจะชมด้วยเช่นกัน

ยกตัวอย่ างเช่นเมื่อคุณไปสัมภาษณ์งาน และ วุฒิการศึกษาของคุณนั้นดีเลิศ เพียงแต่ไม่ได้จบมาจากมหาวิทย าลัยดังแล้วคนที่ สัมภาษณ์งานคุณก็พูดกับคุณว่า ‘คุณนับว่าโชคดีมากที่ได้มาสัมภาษณ์งานในวันนี้ เพราะเมื่อพิจารณาจากสถาบันที่คุณจบแล้ว หาได้น้อยคนที่จะมาถึงการสัมภาษณ์งานในวันนี้ได้’ ฟังดูแล้วเหมือนถูกชมใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้ว คนสัมภาษณ์งานกำลังดูถูกสถาบันที่คุณจบว่าไม่สามารถผลิตคนที่มีคุณภาพได้

เมื่อสังคมเต็มไปด้วยคนที่ชอบดูถูกคนอื่นให้เกียรติกันด้วยท รั พ ย์สินและสถาบันการศึกษา ก็คงถึงเวลาแล้วที่เราต้องรับมือ กับมนุษย์จอมดูถูก ที่คำพูดของพวกเขาจะไม่มีผลต่อเราอีกต่อไป

1 วิธีการระยะย าวที่จะรับมือพวกชอบดูถูกคนอื่น

จงเรียนรู้ที่จะทนฟังคำพูดที่หย าบคายเหล่านั้นให้ได้หากมีคุณมาว่าคุณว่า ‘คุณไม่ได้เจ๋งจริง’ ก็จงตอบเขาไปว่า ‘ใช่คุณพูดถึง ผมไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรจริงๆ’ แต่จงจำไว้ว่านี่เป็นเพียงแค่การตอบโต้ เป็กการฝึกอย่ างช าญฉลาดเพื่อรู้เท่าทันคนที่ชอบดูถูกคนอื่น

2 จงรับมือด้วยการเพิกเฉย

โดยส่วนใหญ่แล้วพวกที่ชอบสบถคำหย าบว่าคนอื่นทำเพียงเพื่อต้องการเรียกร้องความสนใจ และถ้าคุณให้ความสนใจ แถมยังเอาคำพูดของคนพวกนี้มาใส่ใจก็จะเข้าทางพวกเขาไป ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือเพิกเฉยเสีย ให้คำพูดของคนเหล่านี้เป็นแค่เรื่องเล่าที่ผ่าน มา และก็จะเลยผ่านไป

3 เมื่อเจอ การดูถูกซึ่งหน้าให้ห า ยใจลึกๆเข้าไว้

เวลาเจอคนดูถูกซึ่งหน้า และคุณรู้สึกโ ก ร ธมากขอให้ สงบสติอารมณ์เข้าไว้ค่อยๆห า ยใจอย่ างช้าๆ เอาใจของคุณไปโฟกัสที่ลมห า ยใจ จากนั้นคุณจะรู้สึกผ่อนคล า ยและปล่อยวางคำพูดที่มีคนดูถูกคุณไปได้ จากนั้นค่อยฝึกที่จะรับมือในระยะย าว

4 ทำเรื่องที่เขาดูถูกคุณให้กล า ยเป็นเรื่องตลกไปเลย

การหัวเราะนั้นทำให้คน ห ลั่ ง ส า ร เ อ น โดฟีน เมื่อเจอคน มาทำให้ไม่สบอารมณ์พูดจาดูหมิ่นเหยียดหย ามตลอ ด ขอให้ปล่อยมันออ กมาเป็นเสียงหัวเราะ และจงนึกไว้เสมอว่าไม่มีใครบนโลกนี้ที่ไม่เคยถูกดูถูก หากคุณไม่สามารถหัวเราะได้ ก็จงแสร้งว่าเรื่องที่ถูกดูถูกนั้นเป็นเรื่องตลก เพียงเท่านี้คำพูดของคนเหล่านั้นก็ทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว

5 หลีกเลี่ยงที่จะปะทะกับพวกชอบดูถูกคนอื่น

จงหลีกเลี่ยงที่จะปะทะกับพวกชอบดูถูกคนอื่น และพย าย ามเตือนตัวเองเข้าไว้ว่า ถ้าเราไม่ชอบให้ใครมาดูถูกเรา เราก็จะไม่ทำแบบนั้นกับใครอย่ างแน่นอนเช่นกัน แต่ถ้าอย ากทำให้คนที่ชอบดูถูกคนอื่นให้รู้สึกสำนึกบ้าง คุณต้องไม่ตอบโต้และแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคำดูถูกของคนเหล่านั้นไม่มีความหมายใดๆต่อคุณเลย

ที่มา sabailey