5 สิ่งที่ต้องเปลี่ยน ถ้าอย ากร ว ย

เคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะ แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตคุณก็เปลี่ยน หากคุณเคยได้ยินผ่านหู ได้เห็นผ่านต า มาบ้างแล้วกับประโยคนี้ ถามอีกครั้งว่าคุณคิดอ ย่ างไรกับประโยค แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตคุณก็เปลี่ยน เชื่อหรือแค่เฉย ๆ

อย า กจะมีชีวิตแบบใคร ก็ต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่นอย า กเป็น มหาเ ศ ร ษ ฐีก็ต้องดูว่า กว่าจะไปถึงวันนั้น พวกเขามีแนวคิดยังไงบ้ า ง และนี่คือ 5 สิ่งที่คนร ว ย ไม่คิดและไม่ทำ

1.ใช้จ่ายเกินกำลังตัวเอง

เห็นใครมีสมาร์ทโฟนใหม่ รถป้ายแดง ไปเที่ยวต่างประเทศ ก็อ ดใจไม่ไหว อย า กมีอย า กทำบ้ า ง โดยไม่สนว่าตัวเองมีร า ย ได้เท่าไหร่ บางคนต้องกู้มาซื้ อ หรือรู ด บั ต รเครดิตและผ่ อ น ขั้นต่ำเอาก็ยอม แค่จะได้มีหน้ามีหน้าในสังคมก็พอ ส่วนคนจะร ว ยหรือคนร ว ยจะไม่ใช้เงินทุกบาททุกสต างค์ที่หาได้ แต่จะคิดว่าจะหาเงินได้มากขึ้นยังไง แบ่งเงินไปล ง ทุ น เท่าไหร่ดี ก่อนจะเอาเงินที่เหลือมาปรนเปรอตัวเอง

2.มีร า ยได้สม่ำเสมอ

คนร ว ยส่วนใหญ่มักร ว ยจากการทำธุรกิจเป็นนายตัวเอง หรือเป็นพวกที่มีร า ยได้แปรผันต ามผลงาน ส่วนคนทั่วไปเลือ กทำงานที่มีร า ยได้ประจำสม่ำเสมอหรือคิดร า ยได้แบบร า ยชั่ วโมง แต่พูดแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนร ว ยจากการทำงานประจำระดับท็อปจะไม่มีนะ เพียงแต่มันอาจเป็นเส้นทางสู่ความร ว ยช้าที่สุดเท่านั้นเอง ดังนั้น ถ้าเป็น มนุษย์เงินเดือน และอย า กมีเงิน มากขึ้น นอ กจากใช้แรงทำเงินแล้ว ก็ต้องรู้จักวิ ธีให้เงินทำงานด้วย

3.โ ห ยหาอ ดีต

คนทั่วไปมักจะโหยหาอ ดีตที่หวานชื่น ต่างจากคนร ว ยที่ยุ่งอยู่กับการคิดฝันถึงอนาคตและคิดว่าอะไรๆ จะดีขึ้นอีก Steve Siebold บอ กไว้ในหนังสือ How Rich People Think ว่า คนที่เชื่อว่าตัวเองได้ผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตมาแล้ว มีโอกาสน้อยมากที่จะ

ร่ำร ว ย เพราะพวกเขาอยู่อ ย่ างไม่มีความสุขและซึมเศร้า ต่างจากคนที่สร้างตัวเองจนร่ำร ว ยขึ้น มา ได้ก็เพราะพวกเขาพร้อมจะเดิมพันกับตัวเอง ความฝัน และไอเดียที่มีอยู่ แม้ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอ ย่ างไรก็ต าม

4.คิดเล็ก

Steve Siebold มหาเ ศ ร ษ ฐีที่ร ว ยด้วยลำแข้งตัวเอง ได้บอ กเคล็ดลับไว้ในหนังสือ How Rich People Think ว่า คนร ว ยจะไม่คิดอะไรเล็กๆ แต่พวกเขามักตั้งเป้าหมายว่า ด้วยเงินทองที่พวกเขามีจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้โลกบ้ า ง ขณะที่คนทั่วไปนั้น มักคิดว่า จะเกษียณจากงานอายุเท่าไหร่และหวังว่าจะมีเงินพอใช้ไปตลอ ดชีวิตก่อนต า ย เท่านั้น

5.เส้นต า ย ยืดหยุ่นได้

อย า กเป็น มหาเ ศ ร ษ ฐีก็มีเป้าหมายชัดเจน เพราะคนร ว ยส่วนใหญ่จะเททั้งใจให้กับเป้าหมายสำคัญเป้าหมายเดียวและกำหนดเวลา ชัดเจนว่าต้องการไปถึงเป้าหมายนั้นเมื่อไหร่ ต่างจากคนทั่วไปที่อย า ก ได้อะไรหล า ย อ ย่ างในคราวเดียวกัน แถมยังไม่กำหนดเดดไลน์ชัดเจนอีกต่างหาก

ที่มา  jingjai999