5 สิ่งที่ทำแล้วช่วยให้คุณมีเงินเก็บไว้ใช้ย ามแก่

ทุกวันนี้สิ่งที่หล า ย ๆคนคิดคือ จะใช้ หรือเก็บเงินอ ย่ างไรดี ถึงจะมีเงินเก็บ เพราะทุกวันนี้ค่าครองชีพต่างๆนั้นเพิ่มขึ้น แต่รายได้เท่าเดิม ความต้องการมากขึ้น ฉนั้นวันนี้เราจึงมีบทความ 5 สิ่งที่จะช่วยทำให้คุณมีเงินเก็บไว้ใช้ย ามแก่ จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลย

เงินทองนั้น คือของนอ กกายแต่มันจะสายหากเก็บไม่อยู่เงินเดือนออ กทีไรกินอาห ารหรูๆ ปล า ย เดือนกินอาห ารเส้น เงินเดือนทำไมเป็นเงินครึ่งเดือนเก็บไม่อยู่ ส่วนเงินในอนาคตที่มาเป็นบัตรพลาสติก ก็ใช้จนเต็มวงเงินเช่นนี้แก่ตัว

ไปจะมีเงินใช้ย ามแก่ได้อย่ างไร ทำไงดีล่ะ หล า ย ท่านเก็บเงินไม่อยู่ เพราะความต้องการที่มีมากหรือบางทีมี สิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ เช่น ค่ารั ก ษ าพย าบาลซ่อมแซมรถหรือบ้ าน อื่นๆ แต่บางครั้งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ค่อยจำเป็น เช่น ซื้ อ โทรศัพท์ใหม่ทดแทนเครื่องเก่าที่ยังใช้งานได้แค่ตกรุ่นไปบ้ างเท่านั้น ฉะนั้นลองอ่ านบทความนี้ดูนะเผื่อ จะมีเงินเก็บขึ้น มาสักนิดก็ยังดี

1. ให้คนอื่นบังคับ

หากบังคับ ตัวเองไม่ได้แล้ว ควรต้องพึ่งคนอื่นแล้วละแหละเพราะเก็บเงินไม่อยู่ ทั้งๆ ที่ทำมาหล า ย ทางแล้วลอง แบบนี้ ฝากเงินแบบฝากประจำทุกเดือน เพิ่มวินัยให้ตัวเองก็ควรจะเอาเงินไปฝากธนาคารทำปร ะ กั น ชีวิตรายปีที่

ต้องจ่ายทุกปีหากครบกำหนดยิ่งพวกประกั น ชีวิต 10 ปีเนี่ย เอามาหักภาษีได้ด้วยนะการให้คนอื่นบังคับแบบนี้ ยิ่งทำให้เรามีวินัยในการเก็บขึ้นยิ่งมีเงินเก็บ ก็มีเหลือใช้มากขึ้น

2. ไม่ต้องเป็นที่สุดก็ได้

กลัวจะตกรุ่น หากไม่ซื้ อของชิ้นนี้กลัวที่จะอายเพื่อนหากซื้ อ รุ่นต่ำคิดแบบนี้ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปหรอ กนะหากคุณ กลัวตกรุ่น ก็สินค้าที่คุณซื้ อวันนี้ ปีหน้าก็ออ กรุ่นใหม่มาอีกแล้วเครื่องเก่าของคุณก็จะตกรุ่น กลัวที่จะอายเพื่อนแต่ บางครั้งของใช้ก็ไม่จำเป็นที่จะเอามาโชว์

3. เอาเงินไว้ไกลตัว

เงินอยู่ใกล้ๆ ตัว ก็หยิบเอามาใช้ ก็หมดไปเร็วหากลองเอาเงินไว้ไกลๆ เช่น ฝากธนาคารแบบไม่มีบัตร ATM ต้อง ไปเบิกที่สาขาอย่ างเดียวโอกาสที่จะเบิกเงินส่วนนั้น มาใช้ก็จะย า กเข้าไปอีก แต่ก็ต้องแบ่งออ กมาเป็นส่วนๆ

ไปนะเช่น เงินที่ใช้ประจำวันหรือฉุกเฉิ น จะต้องนำมาใช้ได้อย่ างง่าย แล้วเงินเก็บควรเอาไว้ห่างๆ ยิ่งเบิกย าก ยิ่งดีทุกครั้งที่อย ากความทุ ก ข์มันเกิดแล้วมันไม่ใช่ว่าแค่ไม่สมอย า กจึงจะมีทุ ก ข์เวลาใจมีความอย า กบาง อย่ าง สังเกตมั้ยว่าใจมัน มีความดิ้นรน ยังไม่ต้องพูดว่ามันสมหวังหรือผิ ดหวัง แค่อย า กมันก็ทุ ก ข์

4. พอใจกับอะไรที่มีแล้ว

ก่อนที่จะ ซื้ อของใหม่ลองทบทวนสักนิดให้รอบคอบก่อนว่ามันจำเป็นจริงๆ หรือที่ต้องซื้ อ ชำรุดเ สี ยห า ยแล้ว จริงๆ ไหม ใช้งานไม่ได้แล้วจริงหรือ หรือแค่อย า กได้เพราะเพื่อนยุถ้าคิดได้ว่าจำเป็นจริงๆ หรือไม่แล้วค่อย ตัดสินใจซื้ อ ไม่ก็รอไปซักพักให้เงินเก็บเพิ่มขึ้นนิดก็ยังดี

5. ไม่ไปแหล่งอั น ต ร า ย

หล า ย ท่านชอบเดินเล่นดู ของที่ตัวเองชอบทำให้เกิดความอย า กได้ เช่น เดินดูโทรศัพท์มือถือบ่อยๆ เพราะชอบ ความแปลกใหม่ของยี่ห้อนั้น ๆ เมื่อ กลับมาบ้ านกลับกล า ย เป็นโทรศัพท์ที่มีอยู่ อยู่ดี ๆ ก็เกิดช้าขึ้น มาซะงั้นทั้งๆ

ที่ไม่เคยเป็น มาก่อน function ที่เหมือนเครื่องอื่นก็เริ่มใช้งานไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ใช้งานได้ดีมาโดยตลอ ดก็เลย คิดว่าควรจะเปลี่ยนเพราะ ไม่ตอบโจทย์ซึ่งมันเป็นอั น ต ร า ย ต่อเงินในกระเป๋ามากมายเชียวล่ะ

ที่มา  wansukth