5 หลักคิดสร้างวินัยการออม ให้มีเงินก้อน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้หลักแนวคิดที่จะช่วยให้เพื่อนๆ สามารถเก็บเงินก้อนได้ กับบทความ 5 หลักคิดสร้างวินัยการออม ให้มีเงินก้อน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่ออนาคตที่ไม่ลำบาก

1 ทำทันที

เริ่มเก็บเงินออมทันทีเมื่อได้รับเงินหรือมีรายได้เข้ามา ไม่ต้องคิดว่าจะนำเงินไปใช้อะไร ก่อนที่เราจะเก็บออม เราต้องเก็บเงินก่อนที่จะใช้ ซึ่งจะฝึกให้เราทำทันทีเมื่อได้รับเงินเดือน แล้วแบ่งเงินออ กมาเก็บออมก่อน โดยอาจจะใช้วิธีการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อช่วยให้เราไม่ลืมในการเก็บเงิน หรือ กำหนดวันที่เงินเดือนออ กว่าเราต้องแบ่งเงินไปเก็บออมไว้ ที่บัญชีธนาคารใดหรือจะนำไปลงทุนแบบรายเดือนเพื่อให้ทำทันทีแบบอัตโนมัติ ตัวอย่ างเช่น ทุกวันที่ 30 เป็นวันที่เงินเดือนออ กต้องแบ่งเงินออม 10% ของรายได้ ไปออมไว้ในธนาคารหรือซื้ อ กองทุนรวม

2 เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ

ฝึกการเก็บเงิน ก้อนเล็ก ๆ ก่อน แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้น หากใครตอนนี้ยังเริ่มเก็บเงินในแต่ละเดือนไม่ได้ อาจจะเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ในการลดค่าใช้จ่าย แล้วเหลือเงินเก็บไว้เดือนละ 500 บาท เมื่อฝึกได้แล้วเราก็สามารถเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาท และเพิ่มต่อไปเรื่อย ๆ โดยที่เรายังไม่ต้องคิดถึงเรื่องใหญ่ ๆ เอาแค่เรื่องเล็ก ๆ เพื่อฝึกให้เราทำได้ก่อน แล้วเงินก้อนใหญ่ ๆ เราก็จะสามารถเริ่มเก็บได้ ตัวอย่ างเช่น ลดการซื้ อของออนไลน์เดือนละ 500 บาท หรือลดการซื้ อ กาแฟ จากร้านกาแฟแพง ๆ เป็นการชงกาแฟทานเองบ้าง เพื่อลดค่าใช้จ่ายได้เดือนละ 1,000 บาท

3 มีเป้าหมายที่ชัดเจน

วิธีที่จะทำให้เรา มีวินัยอย่ างแรกคือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าเราต้องการเก็บเงินไปเพื่ออะไรและทำไมต้องเป็นเป้าหมายนี้ ซึ่งเป้าหมายที่ชัดเจนนี้จะทำให้เรามั่นใจ ว่าเราจะทำต่อไปได้เรื่อย ๆ และเราต้องหาเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนี้ หากวันใดที่เราเริ่มถอยห่างจากเป้าหมายนี้ เราสามารถกลับมาทบทวนอีกครั้งว่าเราจะทำต่อไปเพื่ออะไร และเหตุผลสำคัญว่าทำไม เราต้องทำต่อไป ตัวอย่ างเช่น เก็บเงินเพิ่มเดือนละ 10,000 บาท เพื่อเลี้ยงดูพ่อและแม่ เหตุผลสำคัญคือเพื่อตอบแทนพระคุณท่านที่เลี้ยงดูเรามา และอย ากให้ท่านสบายมากขึ้น หรือเก็บเงินเพิ่มเดือนละ 5,000 บาท เพื่อเป็นเงินเก็บตอนเกษียณ เหตุผลสำคัญคือต้องการมีเงินดูแลตัวเองย ามเกษียณ โดยไม่เป็นภาระใคร

4 ความสม่ำเสมอ

ต้องทำอย่ างต่อเนื่อง ทุก ๆ เดือน ทำระยะย าวการที่จะทำอะไรให้สำเร็จได้นั้น เราคงไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จ ได้ทันที สิ่งสำคัญคือก้าวแรก แต่สิ่งที่สำคัญกว่า คือ ก้าวต่อไปเรื่อย ๆ นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ย ากกว่า ความสม่ำเสมอนี้จะฝึกให้เราเก็บออมเงินจนเป็นนิสัย ตัวอย่ าง เช่น การออมในแต่ละเดือน เมื่อเราทำได้เดือนแรกแล้วต้องทำให้ได้ในเดือนถัดไป จนกระทั่งเราทำต่อเนื่องเป็นปี เป็นหล า ย ๆ ปี และทำต่อไปในระยะย าว

5 ลดสิ่งก่อ กวน

จิตใจที่เข้มแข็งจะทน ต่อสิ่งก่อ กวนได้ดี แต่ถ้าเป็นช่วงแรก ๆ เรายังมีจิตใจที่ไม่แข็งแกร่งพอ ดังนั้น การลดสิ่งที่ก่อ กวนจะทำให้เราสามารถยังเก็บออมเงินต่อไปได้เรื่อย ๆ ยกตัวอย่ างเช่น ลดการดูของช็อปปิ้งออนไลน์ เพื่อที่จะลดโอกาสที่จะซื้ อของโดยไม่จำเป็น ซึ่งถ้าเราดูบ่อย ๆ ก็จะกระทบกับเป้าหมายของเรา ทำให้เราไม่เก็บออมเงินแล้วก็ไปซื้ อของแทน

เราสามารถนำ 5 วิธีนี้มาปรับใช้ต ามความเหมาะสม เพื่อให้เราสามารถเสริมสร้างวินัยของตัวเองให้ประสบความสำเร็จ ในการเก็บออมเงินเพื่ออนาคตแล้วเรายังสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อความสำเร็จทางด้านอื่น ๆ ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ ขอให้ทุกคนมีวินัยและพบกันที่เส้นชัยของเป้าหมาย

ที่มา p r a c h a c h a t, y i n d e e y i n d e e