5 หลักคิดเปลี่ยนชีวิต จากคนใช้เงินเก่ง ไม่มีเงินเหลือเก็บ ให้มีชีวิตที่ไม่ติดขัด

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตที่จากคนที่ไม่มีเงินเก็บ กลายเป็นคนที่มีความมั่งคั่งในชีวิต กับบทความ 5 หลักคิดเปลี่ยนชีวิต จากคนใช้เงินเก่ง ไม่มีเงินเหลือเก็บ ให้มีชีวิตที่ไม่ติดขัด ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตของเราสุขสบายไม่ลำบาก

1 วางเป้าหมายให้ชีวิต

การวางเป้าหมายชีวิต จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น ว่าเราจะต้องเดินไปทิศทางไหน ต้องทำอะไรบ้างเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ที่ตั้งไว้นอ กจากวางแผนชีวิตแล้ว การวางแผนทางการเงิ น ก็สำคัญไม่แพ้กัน หากเรามีแผนทางการเงิ นที่ดี มีการแบ่งส่วนเก็บ ส่วนใช้ มีวินัยอย่ างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เราใช้จ่ายได้พอและยังมีเหลือเก็บ

2 หยุดสร้างภาระให้ตัวเอง

หลายคน มักจะทำข้อนี้กันไม่ค่อยได้ คือ การสร้างภาระให้ตัวเอง ภาระบางอย่ างก็จำเป็นที่จะต้องมีไว้ เช่น บ้านที่ต้องใช้อยู่อาศัย หรือรถที่เป็นย านพาหนะ แต่สำหรับภาระบางอย่ างก็ไม่ควรที่จะมี อย่ างภาระค่าบัตรเครดิต หากใครเป็นคนที่สนุก กับการรูดแล้ว ต้องมานั่งเครียดทีหลังว่าจะเอาเงิ นไหน มาจ่าย หรือชอบจ่ายขั้นต่ำ ขอให้คุณหยุดพฤติกร รมแบบนี้ ซะเพราะมันกำลังสร้างนิสัยมักง่ายให้กับคุณ เป็นการเอาเงิ นในอนาคตมาใช้โดยที่คุณก็ยังไม่มีจ่าย และด อ กเบี้ยบัตรเครดิตก็มหาโห ด รูดแค่เท่าที่จำเป็นแล้วจ่ายคืนทันทีจะดีกว่า

3 สร้างอาชีพที่2หารายได้เสริม

การทำงาน มีรายได้แค่ทางเดียว จะทำให้คุณลำบาก หากเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝันเกิดขึ้น อย่ างเช่นโ ค วิ ด – 1 9 ที่ทำให้หลายๆคน ต้องตกงานเป็นเวลานานหลายๆอาชีพที่มองว่ามั่นคง ไม่ตกงานแน่นอน ก็ยังไม่รอ ดซึ่งอนาคตไม่มีใครรู้ว่า จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า ดังนั้นการมีอาชีพ ที่ 2 หรือรายได้ทางอื่น เพิ่มขึ้นจะช่วยให้เรา มีทางสำรองในการหาเ งินได้ และถึงงานประที่เป็นรายได้หลักของเรา จะยังดีอยู่การมีรายได้เสริม ก็ยิ่งช่วยลดความเสี่ยง และสร้างความมั่นคงให้เราได้มากขึ้น บางคนอาจจะมีรายได้ จากงานเสริมมากกว่างานประจำซะอีก

4 รู้จักเก็บออมและการลงทุน

เมื่อเ งินเดือนออ กให้แบ่งเงิ นออ กเป็น 3 ส่วนส่วนแรก 50% สำหรับค่าใช้จ่าย ที่พักอาหารค่าน้ำค่าไฟ และอื่นๆส่วนที่ 230% สำหรับจ่ายห นี้สิน บ้านรถบัตรเครดิต และส่วนที่ 320% สำหรับเงิ นออม ซื้ อพันธบัตรกองทุนรวม และเผื่อฉุกเฉิน การแบ่งเงิ นออ กให้เป็นสัดส่วน จะช่วยให้เรามีเงิ นเก็บได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

5 หยุดเป็นนักโชคลาภการเสี่ยงดวง

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวพากเงิ น ไปจากคุณได้ง่ายมากๆ ห า ยวับไปกับต า ไม่มี ดอ กออ กผลให้เห็น เหมือนการนำเงิ นไปลงทุน แต่บางคนก็เข้าข้างตัวเอง และคิดว่ามันคือ การลงทุนอย่ างหนึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลย มันอาจจะยิ่งเพิ่มพูน ห นี้สินให้คุณและพอ กขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้สักที

ที่มา จันทร์เจ้า, stand-smiling