5 เรื่องควรรู้ก่อนนำรถเข้าศูนย์บริการ

รถยนต์เมื่อเราใช้ไปในระยะเวลาหนึ่งเราก็ต้องนำรถยนต์เข้าศูนย์บริการรถยนต์ วันนี้เราจึงอย ากที่จะนำเสนอสิ่งที่ควรรู้ก่อนนำรถยนต์เข้าศูนย์บริการรถ กับบทความ 5 เรื่องควรรู้ก่อนนำรถเข้าศูนย์บริการ ไปดูกันว่าจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง

1 แบตเตอรี่รถหมดอายุ

ปัญหาที่เจอ กันบ่อยก็คือแบตหมด ด้วยจากหล า ยสาเหตุหรือเพราะใช้งาน มาเป็นเวลานาน ก็ถึงเวลาที่แบตเสื่อมสถาพได้ ซึ่งร้านค้าส่วน มากจะมีแบตลูกใหม่ข า ยในร า ค าไม่แพงและมีคุณภาพ หากเปลี่ยนแบตกับร้านเหล่านี้ยังสามารถนำแบตเก่าของเราไปแลกแบตใหม่เพื่อรับส่วนลดในการซื้ อและเปลี่ยนแบตใหม่ด้วย

2 การเปลี่ยนย า งรถยนต์

ย า งรถยนต์เป็นส่วนที่สำคัญสำหรับความป ล อ ด ภั ย เพราะการควบคุมรถนั้นจำเป็นต้องใช้ย า งที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช้ย างเก่าหรือมือสองที่อาจเสี่ยงต่อเหตุการณ์ ย า งแตก หรือ ย า ง ร ะเ บิ ด ได้ โดยการเปลี่ยนย า งนั้นเราไม่จำเป็นต้องนำเข้าศูนย์เสมอไป ร้านหรืออู่ต่างๆก็มีบริการข า ยย างเส้นใหม่พร้อมบริการเปลี่ยนย า งให้ฟรี และร า ค าถูกกว่าศูนย์แน่นอน

3 น้ำมันเครื่อง

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับรถยนต์ แต่ไม่จำเป็นต้องเข้าอู่เสมอไป เราสามารถซื้ อหาน้ำมันเครื่องคุณภาพได้ และยังสามารถจัดการเปลี่ยนได้ด้วยตัวเอง หรือมองหาร้านที่ไว้วางใจกันเพื่อทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ดูแลเครื่องยนต์ให้รถของเราให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

4 น้ำย าล้างหัวฉ ีด

หากนำรถเข้าอู่ ช่างมักจะแนะนำให้ใส่น้ำย าล้างหัวฉ ีด เพื่อทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งก็เป็นน้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมพิเศษ โดยปกติ รถยนต์จะต้องการเติมน้ำย านี้ปีละ 2 ครั้งก็เพียงพอ และแน่นอนว่าเราสามารถหาซื้ อได้เอง โดยไม่ต้องรับบริการจากศูนย์ซึ่งมีร า ค ารวมแล้วแพงกว่าหล า ยเท่า

5 การเปลี่ยนหลอ ดไฟรถ

สำหรับรถที่ปัญหาไฟเลี้ยวหรือไฟหน้า ไฟท้ายมีปัญหา ให้เราลองจัดการซ่อมด้วยตัวเอง เพียงถอ ดหลอ ดไฟที่ตัวรถออ กมาแล้วหาซื้ อหลอ ดไฟ ด ว งใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงกัน ทั้งรุ่นและยี่ห้อ และส่วน มากจะมีวิธีการใส่และการประกอบมาให้ ช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนหลอ ดไฟด ว ง เล็กๆเองได้

การบำรุงรั ก ษ ารถนั้นเป็นสิ่งจำเป็น แต่ถ้าบางเรื่องเราสามารถทำเองได้ หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ก็น่าลองทำ ตราบใดที่ไม่ทำให้เกิดความเสื่อมหรือเสียห า ย ระหว่างการใช้รถก็เพียงพอ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เจ้าของรถควรจะมีความรู้เบื้องต้นเอาไว้

ที่มา krustory