5 เรื่องเงิน ที่ควรง ดไว้ก่อน อ ย่ าพึ่งทำ ถ้าไม่อย ากลำบากกว่าเดิม

ในยุคปัจจุบันนี้ ทุกคนต่างทราบกันดี ว่าในบ้านเรานั้น มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น อ ย่ างโ  ร  คที่กำลังเจอในตอนนี้ ซึ่งส่งผลกระทบมากมาย ไม่ว่าจะด้านเ ศ ร ษ ฐ กิ จ แรงงานต่างได้รับผลกระทบกันอ ย่ างมาก หากใครที่วางแผนชีวิตไม่ดี ก็จะยิ่งลำบากไปกว่าเดิม โดยเฉพาะเรื่องเงินทอง เพราะเมื่อเจอแบบนี้เงินคือตัวสำคัญที่สุด ดังนั้นเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าเมื่อเป็นแบบนี้เราไม่ควรทำอะไรบ้างเกี่ยวกับด้านการเงิน เพื่อไม่ให้เราลำบากไปกว่าเดิม

1.ไม่นำเงินเก็บหรือเงินสำรองฉุกเฉิน มาใช้

อ ย่ างที่บอ กว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีนักใครที่เก็บเงิน มาทั้งชีวิตไม่ควรเอาออ กมาใช้หรือลงทุนอะไรทั้งสิ้นเก็บไว้ก่อนและสะสมต่อไปเรื่อยๆ หากมีเรื่องจำเป็นก็อาจจะดึงมาเพียงเล็กน้อยแล้วต้องรีบเก็บคืนให้ได้ไวที่สุด เพื่อถึงวันที่เราจำเป็นจริงๆในตอนที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จแย่มากจะได้ไม่เดือ ดร้อน ส่วนใครที่ยังไม่มีเงินส่วนนี้รีบเก็บตอนนี้ยังทันนะเร่งมือเข้า

2.ไม่ลงทุนที่ทำกำไรสูง

แต่ตัวเองยังมีความรู้ไม่มากพอยกตัวอ ย่ างจากข่าวที่ถูกพูดถึงกัน มากช่วงที่ผ่าน มานั่นคือ เเ ช ร์ แม่มณี ทุกคนต่างหวังร ว ยจากการฝากเงินที่ได้ดอ กเบี้ย 93เปอร์เซนซึ่งมากกว่าฝากกับธนาคาร นอ ก จากจะมีความรู้ไม่มากพอไม่เข้าใจหลักการลงทุนที่ถูกต้อง ยัง ข า ดการวิเคราะห์ถึง

เหตุและผลนี่จึงเป็นความเสี่ยงที่มากกว่าเรื่องเงิน นั่นคือเ สี ยรู้ในทำนองเดียวกัน หากเป็นการลงทุนที่เชื่อถือได้วิเคราะห์แล้วว่าปลอ ดภั ยได้ผลกำไรหรือเงินปันผลมหาศาล อาจจะต้องใช้เวลาศึกษาให้ถ่องแท้และมากพอช่วงเวลานี้เหมาะสุดๆ ดังนั้นอ ย่ างเพิ่งวางเงินกับการลงทุนก่อนใหญ่จนกว่าจะศึกษาจนเข้าใจมากๆ

3.ไม่ขย ายสาขาธุรกิจเพิ่มเพราะเสี่ยงสูง

สำหรับคนที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเล็กกลางหรือใหญ่เชื่อว่าคงรู้สถานการณ์ตอนนี้ดีบางรายซบเซาบางรายก็กำลังไปได้ดีเจ้าไหนที่คิดว่ากระแสตอบรับดีและต้องรีบขย ายสาขาเพิ่มในเดือนนี้และเดือนหน้าอย ากให้มองตลาดดีๆ

ศึกษาความเสี่ยงและเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยหากตั้งใจจะขย ายเพิ่มจริงๆ อย ากให้ลองเทียบต้นทุนระหว่างการเปิดสาขาเพิ่มกับนำเงินไปพัฒนาและปรับปรุงบริการหรือโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นวิ ธีที่ปลอ ดภั ยที่สุดไว้ก่อน

4.ไม่ค้ำประกันให้ผู้อื่น

ข้ อนี้ก็ลำบากใจไม่แพ้การสร้างห นี้ของตัวเองเพราะหากคนที่ขอร้องให้เราช่วย ค้ำประกันอะไร สักอย่ างไม่ทำต ามสัญญา ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่เราอาจจะต้องชดใช้แทนกรณีที่เจ้าตัวหนี ห า ย ไม่ว่าจะชดใช้เต็มจำนวนหรือบางส่วนที่อ้างอิงในสัญญา ทางที่ดีควรปฏิเสธไปตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่าจะได้ไม่ต้องมารับผิ ดชอบแทนใคร และไม่มีห นี้จากส่วนที่เราไม่ได้ก่อ

5.ไม่สร้างห นี้เพิ่ม

ข้ อนี้สำคัญมากกกกกยิ่งช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้ของชิ้นเล็กก็อย ากได้ยิ่งของชิ้นใหญ่ๆ นี่ไม่ต้องพูดถึง แพลนกัน มาหล า ยปีคิดจะซื้ อเร็วๆ นี้เราอย ากให้ทุกคนตั้งสติและวิเคราะห์ส ถานการณ์ตอนนี้ก่อนอ ย่ างของที่มีร า ค าไม่สูงมากคำนวณเงินแล้วไม่น่าจะเดือ ดร้อนก็ซื้อได้แต่ของชิ้นใหญ่อ ย่ างพวกรถยนต์

หรือบ้านที่ต้องผ่อนหล า ยปีอันนี้เสี่ยงเหมือนกันคิดดูว่าถ้าเ ศ ร ษ ฐ กิ จแย่จริงๆเราอาจต้องเจอภาระที่หนักกว่าเดิม เอาเป็นว่าเงินที่เก็บไว้วางสำหรับส่วนนี้ค่อยเริ่มแผนกันปีหน้าดีกว่า รอ ดูสถานการณ์อีกครั้งจะวางเงินตอนนั้นก็ไม่เ สี ยห า ย

เป็นยังไงบ้างกับ 5 ข้ อที่ไม่ควรทำ เชื่อว่าไม่ย ากเกินความสามารถของทุกคนซึ่งหากเหตุการณ์ไม่ คาดฝัน มาถึงเราจะมีภูมิคุ้มกันทางการเงินช่วยให้จาก ร้ ายกล า ยเป็นค่อยๆดีขึ้นได้ในที่สุด

ที่มา  forlifeth