5 เหตุผลที่คนใจแคบ มักแปรเจตนาของคนอื่นไปในทางที่ผิดเสมอ

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอเหตุผลที่ทำให้คนจิตใจคับแคบ มักมองความหวังดีของคนอื่นไปในทางที่ผิด กับบทความ 5 เหตุผลที่คนใจแคบ มักแปรเจตนาของคนอื่นไปในทางที่ผิดเสมอ ไปดูกันว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้คนใจคับแคบมักมองความหวังดีของคนอื่นไปในทางที่ผิด

ใจคุณ กว้างเท่าใด โลกก็กว้างต ามคุณเท่านั้น คนที่ใจคับแคบ มักแปรเจตนาคำพูดของคนอื่น ไปในทางที่ผิดอยู่เสมอ คนที่ใจกว้างใหญ่ มักแปรเจตนาคำพูดของคนอื่น ไปในทางที่ดีอยู่เสมอ สำคัญอยู่ที่เราเลือ กเป็นใครใจแคบหรือใจกว้าง คุณเห็นคนรอบข้างเป็นเหมือนผักหญ้า คุณก็ถูกผักหญ้าปกคลุม คุณก็คือ กระถางหญ้า คุณเห็นคนรอบข้างเป็นเพชรนิลจินดา

คุณถูกของล้ำค่าปกคลุม คุณก็คือพานใส่เพชรนิลจินดา ชีวิตคนเรา ต้องรู้จักมองเห็นข้อ ดีข้อเด่นของคนอื่น ชื่นชมในข้อ ดี ลืมข้อด้อยของเขา ใจคุณกว้างเท่าใด .. โลกก็กว้างต ามคุณเท่านั้น ถ้าเรารู้จักเหตุ ก็สร้างเหตุขึ้น ผลมันก็เกิดต ามมาเอง

แต่คนเราไม่ทำอย่ างนั้น… ส่วน มากต้องการแต่ดีๆ แต่ไม่สร้างความดี มันจะเกิดมาจากไหนได้ มันก็ย่อมพบแต่สิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละ เมื่อได้สิ่งไม่ดี…ใจมันก็เกิดเป็นทุ ก ข์เป็นร้อนขึ้น มาทันที ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจากความเป็นขี้ข้าของเงิน

หมายความว่า… เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ รถยนต์ใช้อะไรก็หัดพอใจกับมัน นาฬิกาใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมัน เสื้อผ้าใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน การที่คนเราจะเลิกเป็น ขี้ ข้ า เงินได้ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อน เมื่อรู้จักพอแล้ว ก็ไม่ต้องหาเงิน มาก เมื่อไม่ต้องหาเงิน มาก

‘ชีวิตก็มีโอกาส ทำอะไรมากกว่าการหาเงิน’

มุมมองที่เรามีต่อผู้อื่น ตลอ ดจนวิธีคิดที่เราเลือ กใช้เพื่อรับมือ กับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต คือสิ่งที่กำหนดขนาดความสุขของชีวิตเราลองฝึกตัวเอง ให้เป็นคน มองโลกในมุมบวก ฝึกใจให้เปลี่ยนความคิด และลองทำต าม 5 แนวคิดนี้ รับประกันได้เลยว่าทำแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะ

1 กล้าปฎิเสธหัดเกรงใจคนให้น้อยลง โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ควรเกรงใจ อย่ าไปตกปากรับคำ ‘ได้ครับ ได้ค่ะ’ ช่วยเหลือทุกคนที่ร้องขอเพราะถ้ารับปากแล้วทำไม่ได้จะยิ่ง แ ย่ หนักเพิ่มความ เ ค รี ย ด สะสมให้ตัวเองโดยใช่เหตุพึงระลึกว่าเราไม่ใช่ยอ ดมนุษย์ไม่จำเป็นต้องดูแลเทคแคร์ทุกคนรอบข้าง

โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยดีไม่เคยเห็นค่าในตัวเราเลือ ก แคร์ในคนที่เค้าแคร์และรักคุณอย่ าอ ดทนเป็นตัวเลือ กให้ใคร ทำตัวเองให้มีค่า..เลือ กเป็นผู้เลือ กที่ปากตรงกับใจ รู้จัก รู้ใจ และเข้าใจในตัวเอง

2 เลือ กมองอะไรในมุมกว้าง มองเรื่องต่างๆ แบบภาพรวมอย่ าเลือ กใส่ใจแค่จุดด่างเล็กๆ จนสร้างปัญหาเพราะบางทีจุดด่างมันเล็กนิดเดียวแต่เรากลับไปเลือ กให้ค่าให้ความสนใจหงุดหงิดกับตำหนิเล็กๆ จนทำให้รอยดำที่แทบมองไม่เห็นขย ายใหญ่ขึ้นจน มีขนาดเกินจริง ซึ่งเจ้ารอยดำนี้ก็เปรียบเหมือนเรื่องไม่ดี ที่เราต้องหัดปล่อยผ่านหยุดให้ความสนใจกับสิ่งเล็กน้อยที่สร้างความหงุดหงิด เลือ กมองไปที่ภาพรวมให้เห็นในสิ่งที่จำเป็นกว่าหรือโอกาสที่จะขจัดปัญหาเรื่อง แ ย่ ๆ ให้มันหมดไป

3 ปล่อยวางได้ก่อนแล้วใจจะเป็นสุข แค่ปล่อยก็เบาเรื่องจริงที่เป็นไปต ามกฎของธรรมช าติ เพราะถือไว้มากก็ต้องหนักกว่าปล่อยวางฉะนั้นเมื่อล้มเหลวหรือผิดพลาดต้องรีบลุกยืนใหม่ให้เร็วเริ่มใหม่ให้ไว โอกาสมีอยู่เสมอ อย่ ามัวเสียเวลานานไปกับการนั่งเสียดายบ่นถึงเรื่องเก่า ที่ผ่านไปแล้วเพราะไม่สร้างประโยชน์หรือคุณค่าอะไรให้กับชีวิตอยู่กับปัจจุบันปล่อยวาง แล้วเริ่มต้นใหม่ให้เร็วคุณก็จะหลุดพ้นและมีความสุขได้ไวขึ้นเท่านั้น

4 ชีวิตมันสั้นอย ากทำอะไรต้องรีบทำ อย่ ายึกยักหาข้ออ้าง ไม่ลงมือทำในสิ่งที่เรารักและมีความสุข รีบลงมือทำให้ต่างเพื่อให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลง อย่ างถ้าเบื่องานที่ทำอย ากมีอิสระในการทำงานก็ต้องรู้จักวางแผนออมเงินเตรียมพร้อมไว้สำหรับการลงทุน มองหาช่องทางในการฝึกฝนเรียนรู้เพื่อเพิ่มหรือพัฒนา

ทักษะใหม่ๆให้ตัวเองอยู่เสมอ เมื่อคิดเปลี่ยนเริ่มต้นลงมือทำแล้วเราก็จะมองเห็น ว่ามีโอกาสอยู่มากมาย หนทางใหม่ๆจะเปิดออ กให้คุณพบเจอ และเมื่อถึงจังหวะที่ใช่คุณก็จะได้เลือ กทำต ามแบบที่ อย ากทำหลุดพ้นจากสิ่งจำเจที่ยิ่งทำก็ยิ่งลดความสุขของตัวเองลง

5 มองโลกในมุมบวกงดคิดแบบติดลบ ไม่ว่าจะพบเจอ กับสถานการณ์ รูปแบบไหนถ้าเรามีความตั้งใจที่จะฝึกฝนตัวเองให้เลือ กคิดเลือ กแสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นด้วยมุมมองความคิดบวกปฎิเสธการคิดลบ จะส่ งผลดีทำให้ความคิดความรู้สึกของเราเปิดกว้างมองเห็นทางออ ก

เพื่อแก้ปัญหารับมือ กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีลดความตึง เ ค รี ย ด ในการใช้ชีวิตได้มากกว่าคนที่เลือ กคิดแบบติดลบที่มักปล่อย ให้อคติมาปิดกลั้นจน มองไม่เห็นทางเลือ กทางออ กและโอกาสในชีวิต

ที่มา โพสต์โนเนม, academy, verrysmilejung