5 เหตุผลที่ทำให้เราไม่ควรโพสต์เรื่องราวไม่ดีในชีวิตลงโซเชียล

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเชียลให้คนอื่นๆ ได้รับรู้ กับบทความ 5 เหตุผลที่ทำให้เราไม่ควรโพสต์เรื่องราวไม่ดีในชีวิตลงโซเชียล ไปดูกันว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่เราต้องนึกถึงทุกครั้งก่อนโพสต์

1 การใช้ภ า ษ า

ข้อนี้มีความหมายคล้าย สำเนียงส่ อ ภ าษ า กิ ริ ย า ส่ อ สกุ ล นั่นหมายถึงหากเราโพสต์ข้อความที่ห ย า บ ค า ยหรือเป็นลบ ก็จะทำให้เสียความน่านับถือ ทำให้ผู้คนดูแคลนและตัดสินเราจากข้อความไม่กี่ประโยคหรือภาพไม่กี่ภาพก็กล า ยเป็นเรื่องราวใหญ่โตกันถึงขั้นฟ้องร้องกัน มานักต่อนัก เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้โซเชียลอยู่

2 อ ย่ า ไว้ใจคน

ในโลกโซเชียลที่อาจดูเหมือน มีแต่ข้อความคอมเม้นท์แสดงความเข้าใจ ความเห็นใจที่แตกต่างกันไปแต่ในโลกของความเป็นจริงแล้ว ไม่มีมิตรแท้ในโลกโซเชียล ควรตระหนักถึงข้อนี้เอาไว้ให้ดี หากคิดที่จะโพสต์หรือทำอะไรก็ต าม อาจมีผู้ไม่หวังดีคอยแอบมองอยู่และหาโอกาสที่จะทำความเสียห า ยให้เราทั้งร่างกายและท รั พ ย์สิน

3 อ ย่ า ร ะบายอารมณ์

ข้อนี้สำคัญที่สุด เพราะหล า ยคนติดนิสัยการโพสต์ต ามอารมณ์บ่อยๆ ไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องไม่ดี ความโ ก ร ธเ ก ลี ย ด หรือความเสียใจที่ทะเลาะกับแฟน รวมถึงประเด็นที่อ่อนไหวต่างๆ อาจทำให้เกิดอั น ต ร า ยต่อตัวเองและชื่อเสียงได้ ไม่มีความจำเป็นที่คนอื่นจะต้องมารับรู้ความรู้สึกของเราเสมอไป

4 ยอมรับความเห็นต่าง

แต่ละโพสต์และคอมเม้นท์ที่เป็นสาธารณะ ทุกคนต่างชอบแสดงความคิดเห็นของตัวเองและพย า ย า ม ทำให้คนที่คิดต่าง เห็นต่าง ยอมรับ เมื่ออีกฝ่ายไม่ยอมรับก็กล า ยเป็นศัตรูกันอ ย่ างง่ายดาย เพียงคำพูดไม่กี่คำ อาจทำให้คนที่ไม่เคยรู้จักกัน มาก่อนเกิดทะเลาะวิวาทกัน และอาจร้ า ย แร ง ถึงชี วิ ต และการทำร้ า ย ร่างกายอีกฝ่าย หากเรามีความเห็นที่ควรแสดงออ กก็ควรเลือ กใช้คำพูดและภาษาที่สุภาพ

5 ใช้เวลาทั้งวันในโซเชียล

หล า ยคนที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลแบบ 24 ชั่ วโมง ไม่ว่ามือถือหรือคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะคนที่ทำงานกับอินเตอร์เน็ต ใช้เวลาวันละหล า ยๆชั่ วโมงเปิดอ่านหรือเสพสื่อต่างๆตลอ ดทั้งวัน จะทำให้เสียเวลาในการใช้ชีวิตในโลกความจริง ซึ่งสำคัญกว่าเรื่องราวดราม่าในโลกโซเชียลมากมาย

เทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของคนยุคนี้ ทำให้เราต้องปรับตัวและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆอีกมากมาย ต้องตระหนักและเข้าใจถึงสิ่งที่จะต ามมาหลังจากที่เราทำการโพสต์เรื่องต่างๆลงในอินเตอร์เน็ต และควรพ ย า ย า มใช้ประโยชน์จากโซเชียลในเรื่องที่เหมาะสมจะดีกว่า

ที่มา krustory