5 เหตุผลที่ทำให้เรื่องออมเงินเป็นเรื่องที่ทำให้ชีวิตไม่มีความสุข

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปรับแก้การออมเงินแล้วทำให้ชีวิตไม่มีความสุข กับบทความ 5 เหตุผลที่ทำให้เรื่องออมเงินเป็นเรื่องที่ทำให้ชีวิตไม่มีความสุข ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้การออมเงินเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

1 เสียห า ยหล า ยแสน – เสียงาน – ถูกหลอ ก

คนที่ก้มหน้าก้มต าเก็บแต่เงิน มักจะมองหาช่องทางการเก็บเงินเพื่อทำให้เงินออ กดอ กออ กผล บางคนคิดเรื่องนี้ตลอ ดเวลา อาจจะส่ งผลเสียต่อหน้าที่การงานเช่น หน้าที่รับผิดชอบไม่ได้ต ามเป้าอาจจะไม่ได้รับโบนัส ตำแหน่งไม่ขยับ เงินเดือนไม่ขยับ หรือหากความโลภเข้าครอบงำ อาจถูกหลอ กให้นำเงินไปล ง ทุ นได้

2 เงินไม่พอใช้ – ออมไม่เหมาะสม

เงินเดือน 30,000 บาท เก็บ 20,000 บาท เหลือใช้เดือนละ 10,000 บาท ถามตัวเองว่าพอใช้หรือไม่ถ้าพอก็ไม่มีปัญหา แต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ เพราะยังมีภาระค่าใช้จ่ายรออยู่ เช่น ค่าอยู่ ค่ากิน ค่าน้ำค่าไฟ ค่ามือถือ ผ่ อ นบ้ าน ผ่ อ นรถ ช้อปปิ้ง ดังนั้น หากดันทุรังเก็บแบบนี้ต่อไปคงมีแต่เสียกับเสีย ลองปรับวิธีใหม่ด้วยการเก็บเงินให้เหมาะ กับรายได้ ค่าใช้จ่าย เช่น เงินเดือน 30,000 บาท เก็บ 5,000 หรือ 6,000 บาท เพียงแค่เก็บทุกเดือนๆ เท่านี้ก็จะมีความสุขทั้งวันนี้และวันข้างหน้า

3 ไร้ความสุข – หมกมุ่นเกินไป

ถึงแม้จะมีเงินเก็บมาก ประมาณว่าเมื่อถึงวันเกษียณอายุจะไม่เดือ ดร้อนเรื่องเงิน แต่วันนี้กลับไร้ความสุขบางครั้งต้องอ ดมื้อ กิน มื้อ หรือแทบจะไม่ได้ท่องเที่ยว ช้อปปิ้งเหมือนเพื่อนๆและเพื่อทำให้ชีวิตมีความสุข ดังนั้น ลองลดการเก็บเงินลงบ้ าง ขืนเก็บเยอะขนาดนี้อาจจะไม่มีโอกาสใช้เงิน

4 สุ ข ภ า พย่ำแ ย่ – เ ค รี ย ด – ไม่แข็งแรง

หากเก็บเงินจนเกินตัวและมีผลเสียห า ย แน่นอนจะส่ งผลต่อสุ ขภ า พ เพราะการอ ดมื้อ กิน มื้อทำให้ร่า ง กา ยไม่แข็งแรง, การหมกมุ่นทำให้ร่า ง กา ยเกิดอาการ เ ค รี ย ด และอาจทำให้เสียการ เสียงานหรือเพื่อนตีตัวออ กห่าง เพื่อทำให้ชีวิตมีความสุขพร้อมๆ กับมีเงินเก็บควรเดินทางสายกลาง มีน้อยเก็บน้อยมีมากเก็บมาก เพียงแต่เก็บให้สม่ำเสมอ รู้จักวางแผนให้เหมาะสมกับตัวเองและมีวินัย

5 ห นี้เยอะ – ออมเงิน แต่รูดบัตร

เงินไม่พอใช้เพราะตั้งหน้าตั้งต าเก็บ บางคนเลยใช้ชีวิตประจำวันด้วยบัตรเครดิต ซื้ อของก็รูด กินข้าวก็รูด ท่องเที่ยวก็รูดเพราะทุกวันนี้ชีวิตแสนสะดวกสบาย ไม่มีเงินสักบาทก็เข้าร้านสะดวกซื้ อได้ขอแค่มีบัตรเครดิต บางคนถึงขั้นกู้ห นี้ยืมสิน กรณีดังกล่าวถึงแม้จะมีเงินเก็บมาก แต่อาจมีห นี้สินสูงต ามไปด้วย

ที่มา w e a l t h m e u p, f a h h s a i