5 เ ท ค นิ คนอนในรถอ ย่ างไรให้ปลอ ดภั ย ถ้าจำเป็นต้องจอ ดรถนอน

หล า ยคนอาจจะเคยเจอมากับตัวหรืออาจจะเคยเห็นในข่าว กับการขับรถเดินทางไกลๆแล้วเกิดอาการง่วงนอน จึงจอ ดนอนข้างทางจนเกิดการเ สี ยชี วิ ตเกิดขึ้น เราจึงอย ากจะให้ทุกคนนั้นหากจำเป็นเป็นที่จะต้องจอ ดนอนในรถจริงๆจะทำอ ย่ างไรให้ตัวเองปลอ ดภั ย วันนี้เรามี 5 เ ท ค นิ คนอนในรถอ ย่ างไรให้ปลอ ดภั ย จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

นพ.ประภาส จิตต าศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุ ข ภ า พ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ประเทศไทยพบปัญหาประชาชน เ สี ย ชี วิ ต ขณะนอนหลับในรถยนต์ที่ติดเครื่องยนต์และเปิดแอร์ทุกปี ปีละประมาณ 1 – 2 ราย

ซึ่ง นพ.ประภาส กล่าวว่า การจอ ดรถติดเครื่องยนต์เปิดแอร์นอนในรถ และปิดกระจกมิดชิดเป็นเรื่องที่มีอั น ต ร า ยมาก เ พ ร า ะเท่ากับเป็นการนอนดมก๊ า ซพิ ษในรถ โดยก๊ า ซพิ ษที่ทำให้ เ สี ย ชี วิ ต ได้แก่ คาร์บอน มอนอ กไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น อยู่ในไอเ สี ยของรถยนต์ที่

เกิดจากการเผาไหม้น้ำมัน ก๊าซสามารถไหลเวียนเข้ามาภายในตัวรถได้ทางระบบแอร์รถยนต์ ซึ่งจะมีการดูดอากาศจากภายนอ กและดูดเอาควันจากท่อไอเ สี ยรถยนต์เข้ามาหมุนเวียนภายในรถด้วย ผู้ที่นอนภายในรถจึงสูดก๊าซพิ ษชนิดนี้เข้าไปสะสมในร่างกายโดยไม่รู้ตัว

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรม ป้ อ ง กั น และบ ร ร เ ท าสาธารณภั ย (ปภ.) เปิดเผยว่า การสต าร์ตเครื่องยนต์ทิ้งไว้แล้วเปิดแอร์นอนเป็นภั ยใกล้ตัวที่หล า ยคน มองข้าม และด้วยความรู้เท่า

ไม่ถึงการณ์อาจก่อให้เกิดอั น ต ร า ยถึงขั้น เ สี ย ชี วิ ต ได้แต่หากเราจำเป็นต้องพักรถ จอ ดนอนเ พ ร า ะขับต่อไม่ไหวจริงๆ ก็ควรต้องรู้ข้ อมูลพวกนี้เอาไว้ จะได้จอ ดนอนอ ย่ าง ป ล อ ด ภั ย

1 ปรับเบาะให้เหมาะสมและล็อ กรถให้เรียบร้อย

เพื่อ การนอนหลับที่สบายมากขึ้น ควรปรับเอนเบาะให้เหมาะสม อาจใช้หมอนเล็กๆหนุนคอ เพื่อ ป้ อ ง กั น คอพลิกเวลานอน หรือมีผ้าห่มผืนบางๆ คลุมร่างกายและสิ่งของมีค่า ป้ อ ง กั น โจรที่อาจข โ ม ย ท รั พย์สิ นขณะหลับ และที่สำคัญควรล็อ กรถให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้ง

2 อ ย่ าติดเครื่องทิ้งไว้และห้ามเปิดแอร์เด็ดข า ด

จากสาเห ตุการเสี ยชีวิ ต ของผู้ที่หลับในรถยนต์ ที่กล่าวไว้ในเบื้องต้น ทำให้ไม่ควรอ ย่ างยิ่งที่จะเปิดแอร์และสต าร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ เ พ ร า ะความเ สี่ ย งที่จะได้รับอันตร า ย จากก๊าซคาร์บอน มอนอ กไซต์ มันไม่คุ้มที่จะเสี่ย ง

3 ไม่ควรนอนนานเกินไป

ไม่นอนหลับในรถนานเกินไป ควรพักหลับ 30-40 นาที จะช่วยคล า ยความอ่อนล้า ทั้งนี้ก๊าซคาร์บอน มอนอ กไซด์เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เบากว่าอากาศเมื่อเข้าไปสะสมในร่างกาย

ทำให้ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือ ดแดงลำเลียงออ กซิเจนไปสู่เซลล์ต่าง ๆ ได้น้อยลง ส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายทำงานผิ ดปกติ หากได้รับก๊าซคาร์บอน มอนอ กไซด์ในปริมาณมากจะทำให้ร่างกายข า ดออ กซิเจนอ ย่ างฉับพลันจนถึงขั้น เ สี ย ชี วิ ต ได้

4 เลือ กทำเลจอ ดที่ ป ล อ ด ภั ย และเหมาะสม

เมื่อจำเป็นต้องนอนในรถหาที่จอ ดรถพักบริเวณที่ ป ล อ ด ภั ย อาทิสถานีบริการน้ำมัน จุดพักรถริมทาง ป้อมตำรวจทางหลวง หรือบริเวณที่มีแสงไฟส่องสว่าง ไม่จอ ดรถบริเวณที่ไม่มีอากาศถ่ายเท อาทิ

ลานจอ ดรถชั้นใต้ดินเ พ ร า ะอากาศไม่ไหลเวียน ทำให้สูดดมควันจากท่อไอเ สี ยเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากดับเครื่องยนต์และปิดเครื่องปรับอากาศ ป้ อ ง กั น เครื่องปรับอากาศดูดควันจากท่อไอเ สี ยเข้ามาหมุนเวียนในห้อง

โดยสารทางช่องแอร์หรือขอบย างรอยต่อ กระจก เปิดพัดลมแอร์แทนเครื่องปรับอากาศจะช่วยดูดอากาศจากภายนอ กให้เข้ามาหมุนเวียนในห้องโดยสาร ล ดกระจกลงทั้ง 4 ด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเล็กน้อยเพื่อระบายอากาศ

5 ล ดกระจกลงเล็กน้อย

ควรล ดกระจกลง 2-3 เซนติเมตร เพื่อช่วยให้มีอากาศถ่ายเท เมื่ออยู่ในที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเปิดพัดลมช่วย โดยการบิดกุญแจไปเปิดระบบไฟ และเปิดระบบพัดลมแอร์เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น หรือให้เปิดมันทุกบาน หากบริเวณนั้น ป ล อ ด ภั ย เพียงพอ

ถ้าจำเป็นต้องนอนในเวลากลางวัน อ ย่ าจอ ดรถต ากแดดแล้วนอนเป็นอันข า ด หรือให้หาที่ที่คาดว่าแดดจะส่องไม่ถึงแล้วจึงจอ ดนอน เ พ ร า ะหากนอนในรถที่จอ ดต ากแดด จะทำให้เราได้รับความร้อน มากกว่าปกติ คล้ายกับอยู่ในเตาอบ และอาจเป็นเหตุให้ เ สี ย ชี วิ ต ได้ค่ะ แต่อ ย่ างไรก็ต าม ถ้าเลี่ยงได้ก็อ ย่ าไปนอนในรถเลยดีกว่าค่ะ มันไม่มีอะไร 100เปอร์เซน หรอ ก

ที่มา   Khaolot   เดลินิวส์   rajavithi   moneyguru  poobpub