5 เ ท ค นิ คป้องกันไม่ให้นำเงินเก็บออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น

หล า ยคนเจอปัญหาแบบนี้ค่ะ คือพอมีเงินเก็บเป็นก้อนขึ้น มาแล้ว ก็ต้องมีเหตุอะไรสักอ ย่ างหรือมีของที่เรา อ ย า ก ได้ ทำให้เราต้องเอาเงินเก็บออ กมาใช้ตลอ ด เราจะมีวิ ธีการหรือวิ ธีคิดแก้ปัญหานี้อ ย่ างไร หรือมีเ ท ค นิ คการเก็บเงินและไม่นำเงินออ กมาใช้โดยไม่จำเป็นอ ย่ างไร วันนี้เรามี 5 วิ ธีป้องกันไม่ให้นำเงินเก็บออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น สำหรับคนที่ใช้เงินเก่ง คนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่มาฝากกันค่ะ

5 วิ ธีป้องกันไม่ให้นำเงินเก็บออ กมาใช้ สำหรับคนที่ใช้เงินเก่ง

1. อ ย่ าเกินตัว

การใช้เงินซื้ อสิ่งของเพื่อความพึงพอใจของตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องผิ ดค่ะ แต่จะผิ ดก็ต่อเมื่อเป็นสิ่งของที่เกินกำลังของเรา ฝึกให้ตัวเองเป็นคนง่ายๆ กินง่ายอยู่ง่าย ไม่ต้องใช้สิ่งของแพงๆ ทุกอ ย่ าง

บางคนชอบซื้ อสิ่งของแพงๆ เกินตัวและเริ่มหาเหตุผลสนับสนุนตัวเองว่าจะต้องมี เช่น เห็นเพื่อนซื้ อ กระเป๋าแพงๆ ก็ อ ย า ก จะมีบ้าง จึงไปรูดบัตรเครดิตจนสุดท้ายกล า ยเป็นห นี้บัตร

หากเรามีแนวโน้มว่าจะเป็นคนแบบนี้ก็ให้กลับไปตั้งต้นที่ข้ อ 1 ใหม่ค่ะ ตั้งเป้าไปว่าจะซื้ ออะไรแล้วเก็บเงินเพื่อสิ่งนั้นไปเลย ยืดระยะเวลาการซื้ อของออ กไปก่อน เก็บเงินให้ได้ต ามจำนวนก่อนค่ะ หรือหากไม่ อ ย า ก เป็นคนที่มีนิสัยฟุ่มเฟือยแล้ว ก็ต้องปรับตัวเองด้วยการฝึกให้เป็นคนง่ายๆ กินง่ายอยู่ง่าย ใช้ของถูก กินของถูกบ้างค่ะ

2. จัดสัดส่วน

แบ่งไปเลยว่าเก็บส่วนเก็บ ใช้ส่วนใช้ วางสัดส่วนให้เหมาะสม เพราะว่าหล า ยคน อ ย า ก จะมีเงินเก็บเยอะๆ อ ย า ก จะมีเงินเก็บเร็วๆ ก็เลยไปวางแผนการเก็บเงินต่อเดือนที่มากเกิน

เมื่อเปรียบเทียบกับรายรับของเราแล้วรู้สึกว่าเก็บเงินเยอะเกินไป จนทำให้บางทีเงินใช้ในชีวิตประจำวันไม่พอ มันตึงมือไปหมด จะจับจ่ายใช้สอยก็ไม่มีเงิน เลยทำให้ต้องดึงเอาเงินเก็บออ กมาใช้

และสุดท้ายก็พาลคิดว่าคนแบบเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันเก็บเงินไม่ได้ มีเท่าไหร่ใช้หมด ซึ่งจริงๆ เราอาจจะไม่ใช่คนแบบนั้นเลย แค่เราลองวางสัดส่วนการออมเงินใหม่ ไม่ออมมากเกินไปจนชีวิตตัวเองลำบาก ไม่มีเงินเหลือให้ใช้เลย หรือว่าออมน้อยเกินจนไม่มีความท้าทายเลยค่ะ

3. อ ย่ าดูถูกตัวเอง

อ ย่ าไปคิดว่าเราเก็บเงินไม่ได้ คนแบบเราไม่สามารถเก็บเงินได้ เก็บได้แค่ไหนก็ใช้หมด ซึ่งหากเราคิดแบบนี้ตั้งแต่แรกก็เหมือนเป็นการตอ กย้ำตัวเองไปเรื่อยๆ

และสุดท้ายเราก็จะเป็นไปต ามนั้นค่ะ อ ย่ าดูถูกตัวเอง แต่ให้เราเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเราทำได้ สร้างความเชื่อว่าเรา อ ย า ก เปลี่ยนแปลงตัวเอง จากเมื่อก่อนที่เก็บเงินไม่ได้ เรา อ ย า ก จะเริ่มเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินและ อ ย า ก จะเริ่มเก็บเงินค่ะ

4. ตั้งเป้าหมาย

ก่อนที่จะเก็บเงินแต่ละครั้ง เราก็ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนค่ะ ว่าเราจะเก็บเงินก้อนนี้ไปเพื่ออะไร เพราะจะได้รู้ว่าเราจะเอาเงินไปทำอะไร บางคนเก็บเงินเพราะตั้งเป้าหมายไว้ว่าให้เป็นเงินสำหรับ ฉุ ก เ ฉิ น บางคน มีเป้าหมายเก็บเงินเพื่อให้ลูก บางคนตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะปลดห นี้

หรือว่าเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเอง หรืออาจจะเป็นเป้าหมายเล็กๆ แค่ซื้ อของ ไปเที่ยว ไปทาน อ า ห า ร แพงๆ สักมื้อ เมื่อเรามีสิ่งที่ อ ย า ก ได้เราก็เก็บเงินเพื่อเรื่องนั้นๆ ไป

5. สภาพคล่อง

แบ่งเงินที่ใช้สอยเอาไว้แค่พอ ดี ส่วนเงินออมนั้นก็เอาไว้ในที่ที่มันถอน ย า ก หน่อย เพราะว่าบางคนเวลามีเงินอยู่ใกล้ตัวก็หยิบง่ายใช้ง่าย การที่เอาเงินไปเก็บไว้ในที่ที่มันถอน ย า ก เ สี ยหน่อย ถึงแม้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปล า ยเหตุ แต่ก็จะทำให้เราไม่ อ ย า ก วุ่นวายไปถอนเงินออ กมา

และสุดท้ายเงินก่อนนี้ก็จะกล า ยเป็นเงินเก็บของเราได้ในที่สุด สำหรับเงินที่เอาไว้ใช้สอยในชีวิตประจำวันก็ให้มี ATM ซึ่งถอนง่ายได้ค่ะ แต่เอาไว้แค่จำนวนเดียวพอ คือไม่ต้องเอาเงินเก็บทั้งหมดไว้ในนั้น ส่วนเงินเก็บก็เอาไปไว้ในที่ที่มันถอนออ กมา ย า ก หน่อย

แต่ก็ให้ยังคงซึ่งสภาพคล่องค่ะ หมายถึงว่ายังต้องสามารถถอนได้ เผื่อเราจำเป็นต้องใช้ ก็จะได้ถอนเงินออ กมาได้ถึงแม้จะยุ่ง ย า ก หน่อยก็ต ามค่ะ ซึ่งวิ ธีการนี้ก็คือ การเลือ กฝากในบัญชีธนาคารที่ต่างประเภทกันค่ะ

จบลงไปแล้วค่ะ กับ 5 วิ ธีป้องกันไม่ให้นำเงินเก็บออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น สำหรับคนที่ใช้เงินเก่งและคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ หวังว่าจะเกิดประโยชน์และช่วยให้สามารถเก็บเงินได้มากขึ้น แล้วอ ย่ าลืมนำทั้ง 5 วิ ธีนี้ไปทำต ามกันดูนะคะ เราเชื่อว่าทุกคนต้องสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นอ ย่ างแน่นอนค่ะ

ที่มา  sabailey