5 แนวคิดออมเ งิ น แม้เ งิ นเดือนไม่ถึงหมื่นก็มี เ งิ นเก็บได้

วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำแนวคิดต้นแบบการออมเงินของคนที่มีรายได้น้อย กับบทความ 5 แนวคิดออมเ งิ น แม้เ งิ นเดือนไม่ถึงหมื่นก็มี เ งิ นเก็บได้ ไปดูกันว่าการที่มีรายรับน้อยจะทำให้เราสามารถมีเงินออมเป็นก้อนได้อย่ างไร

ขึ้นชื่อว่า ‘เงินเดือน’ ย่อมเป็นอะไรที่มาไวไปไวมาก ยิ่งกับมนุษย์เงินเดือน ที่มีรายได้เพียง 9,000 บาทต่อเดือนยิ่งแล้วใหญ่เราเชื่อเหลือเกินค่ะว่า หล า ยๆ คนคงมีคำถามกันอยู่ในใจ ถึงความเป็นไปได้เรื่องเงิน 9,000 บาท ในยุคที่อะไรๆ ก็แพงเนี่ยนะว่ามี ด้วยเหรอเงินเดือนเท่านี้ เขาใช้ วิธีออมเงิน แบบไหน ขอบอ กว่ามีจริงๆ ค่ะ

เงินเดือน 15,000 ไม่พอใช้ แล้ว 9,000 จะอยู่อย่ างไร เชื่อว่าหลังจากที่ เราได้เอ่ยถึงเงินเดือน 9,000 บาท ไปหล า ยๆ คนที่ได้ยินแบบนี้คงจะตกใจกัน มากแน่ๆ เลยใช่ไหมว่าไม่ผิดก ฎหม ายแรงงานใช่ไหม เงินเดือนเท่านี้ยังมีอยู่อีกเหรอ เราขอบอ กเลยค่ะว่ายังคงมีอยู่ และไม่ได้ผิดก ฎหม ายอะไรด้วย ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าเกณฑ์เงินเดือน 15,000 บาทของเด็กจบใหม่ เป็นเพียงคำแนะนำของรั ฐ บ าล ที่บอ กให้ผู้ประกอบการบริษัทเอกชนทราบเท่านั้น ไม่ได้ตราขึ้นให้

เป็น ก ฎ หม าย อะไร ผู้ประกอบการบริษัทเอกชนจะทำต าม หรือไม่ทำต ามก็ได้เงินเดือนแค่นี้จะไปอยู่รอ ดได้อย่ างไรลำพังแค่เงินเดือนหมื่นห้า เงินเดือน มาตรฐานของเด็กจบใหม่ ยังใช้กันเดือนชนเดือน เผลอๆ บางเดือนเงินไม่พอใช้ด้วยซ้ำใครที่กำลังสงสัยอยู่ หรือมีข้อขัดแย้งในใจ เราบอ กเลยค่ะว่า สามารถอยู่ได้ แถมยังมีเงินเก็บด้วย

วิธีออมเงิน สำหรับเงินเดือน 9,000 บาท

คำตอบที่ เราได้กล่าวไปข้างต้น ไม่ใช่คำพูดสวยหรูที่สร้างวิม าน ไว้กลางอากาศ แต่เป็นคำตอบที่พิสูจน์มาแล้วค่ะว่าสามารถทำได้จริง บอ กเลยว่า เงินเดือน 9,000 บาท ถ้าอย ากอยู่รอ ด ต้องปฏิบัติต ามนี้ค่ะ

1 เงินเก็บ

มาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะ บอ กเลยว่าข้อนี้สำคัญมาก เพราะเพื่อนๆ ทุกคนจำเป็น มากจริงๆ ค่ะที่จะต้องมี วิธีออมเงิน ไว้เผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ น เช่น ค่ารักษ าพย าบ าล หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดมาก่อน เช่น ค่าซ่อมบ้ าน เป็นต้น โดยจำนวนเงิน ที่เราต้องเก็บออมนั้น ควรอยู่ที่ 1,000 บาท ค่ะ

2 ค่าที่พัก

ค่าที่พัก ถือว่าเป็นปัญหาระดับช าติสำหรับมนุษย์เงินเดือนทุกท่าน แต่ปัญหานี้จะหมดไปในทันทีหากคุณยอมพักอยู่ที่บ้ าน หรือไม่ก็ลองเลียบๆ เคียงๆ ถามเพื่อนว่าสนใจมาแ ช ร์ห้องกันไหม?ถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกอาย ที่ต้องประหยัดขนาดนี้ แต่เชื่อเถอะค่ะ ว่าการทำแบบนี้มันช่วยให้คุณอยู่ร อ ด ได้ถ้าคุณมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่หอจริงๆ เราบอ กเลยว่า ค่าหอไม่ควรเกิน 2,500 บาท โดยเด็ ด ข าดย้ำอีกครั้งว่าไม่ควรเกิน 2,500 บาท ไม่งั้นแ ย่แน่!!

3 ค่าอาห าร

สำหรับปัญหา ปากท้องอย่ างค่าอาห าร นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนอย่ างเราไม่อาจหลี กเลี่ ยงได้เช่นกัน ยิ่งในยุคที่ค่าครองชีพสวนทางกับรายได้ด้วยแล้ว บอ กเลยว่าเป็น ม หั น ต ภั ย ร้ ายสุดๆ แต่เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านั้นได้ด้วยการทำอาห ารทานเองค่ะ นอ กจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังได้ส ารอาห ารครบถ้วนและถูกสุขลักษณะอีกด้วย!

4 ค่าเดินทาง

มาถึงข้อที่ 3 กับ ค่าเดินทาง ที่ไม่ว่าใครก็ต้องเจอ กับปัญหานี้ คุณผู้อ่ านสามารถแก้ไขมันได้ด้วยการเลือ กใช้ระบบขนส่ งรา ค าประหยัดเช่น รถเมล์ หรือไม่ก็แก้ที่ต้นตอ ด้วยการเลือ กที่ทำงานใกล้บ้ าน เพราะนอ กจากจะไม่ต้องเสียเงินค่าเดินทางแล้ว ยังไม่ต้องตื่นแต่เช้าด้วย

5 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เชื่อว่าคุณผู้อ่ านทุกท่านล้วน มีกิเลสกันอยู่ทุกคน สำหรับเงินในส่วนนี้แบ่งออ กไปเลย 1,000 บาทใครอย ากจะซื้ อ อะไรก็บริหารจัดการ แบ่ ง สรรปันส่วนกันให้เรียบร้อย เราต้องรู้และเข้าใจว่าเงินเดือนของเรานั้น มีไม่มาก ไม่สามารถนำเงินเดือนไปถลุง หรือหมดกับอะไรที่ไร้ส าระ

และนี่คือ 5 วิธีออมเงิน ที่ออ กแบบมาเพื่อ มนุษย์เงินเดือน 9,000 บาท แม้ว่าคำแนะนำที่เราได้กล่าวถึง 5 ข้อข้างบนนั้นจะฟังดูย าก แต่สำหรับมนุษย์เงินเดือน 9,000 บาทแล้วหากมีวินัยในการบริหาร เงินก้อนนี้ได้ ก็จะทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้แบบไม่เป็นห นี้เลยค่ะ

ที่มา r a b b i t f i n a n c e, j i n g j a i 9 9 9