5 แนวคิดเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคน มองโลกในมุมบวก ที่มีความสุข

อย ากมีความสุขกับชีวิตกันไหมเอ่ย หรืออย ากจะมีความทุ ก ข์ที่ขื่นขมระทมป ว ดหัวใจไปตลอ ดทุกวันกันล่ะ หากเราอย ากมีความสุขในการดำรงชีวิตในทุกๆวัน มีความรู้สึกผ่อนคล า ยสบายอารมณ์ ไม่หงุดหงิดง่าย ไม่เหนื่อย ไม่เบื่อหล า ยๆสิ่งๆหล า ยอ ย่ างแบบไม่มีเหตุผล เราควรจะต้องปรับมุมมองความคิดของเราเ สี ยใหม่ ว่าสิ่งอะไรก็ต ามที่มันเลวร้ า ยหรือเข้ามาในชีวิตแล้วเราไม่สามารถหลีกหนีมันไปได้ ในสิ่งเลวร้ า ยเรานั้นก็ย่อมมีด้านดีอยู่เสมอ

มุมมองที่เรา มีต่อผู้อื่นตลอ ดจนวิ ธีคิดที่เราเลือ กใช้เพื่อรับมือ กับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต คือสิ่งที่กำหนดขนาด ความสุขของชีวิตเราลองฝึกตัวเอง ให้เป็นคน มองโลกในมุมบวกฝึกใจ ให้เปลี่ยนความคิดและลองทำต าม 5 แนวคิดนี้ รับประกันได้เลยว่าทำแล้ว ชีวิตคุณ จะมีความสุขขึ้นอีกเยอะ

1. กล้าปฎิ เ ส ธ

หัดเกรงใจคน ให้น้อยลงโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ควรเกรงใจ อย่ าไปตกปากรับคำได้ครับ ได้ค่ะ ช่วยเหลือทุกคนที่ร้องขอเพราะถ้ารับปาก แล้วทำไม่ได้จะยิ่งแย่หนักเพิ่มความเค รี ย ด สะสม ให้ตัวเองโดยใช่เหตุพึงระลึกว่าเราไม่ใช่ยอ ด มนุษย์ไม่จำเป็นต้องดูแลเทคแคร์ทุกคนรอบข้างโดย

เฉพาะคนที่ไม่เคยดีไม่เคยเห็นค่าในตัวเรา เลือ กแคร์ในคนที่เค้าแคร์และรักคุณ อย่ า อ ดทน เป็นตัวเลือ กให้ใคร ทำตัวเองให้มีค่าเลือ กเป็นผู้เลือ ก ที่ปากตรงกับใจ รู้จัก รู้ใจ และเข้าใจในตัวเอง

2. ปล่อยวางได้ก่อนแล้วใจจะเป็นสุข

แค่ปล่อยก็เบา เรื่องจริงที่เป็นไปต ามกฎของธรรมชาติ เพราะถือไว้มากก็ต้องหนักกว่าปล่อยวาง ฉะนั้นเมื่อล้ ม เ ห ล วหรือผิ ด พ ล า ด ต้องรีบลุกยืนใหม่ให้เร็ว เริ่มใหม่ให้ไวโอกาสมีอยู่เสมอ

อย่ า มัวเ สี ยเวลานานไปกับการนั่งเ สี ยดายบ่นถึงเรื่องเก่าที่ผ่านไปแล้ว เพราะไม่สร้างประโยชน์ หรือคุณค่าอะไรให้กับชีวิต อยู่กับปัจจุบันปล่อยวางแล้วเริ่มต้นใหม่ให้เร็วคุณก็จะหลุดพ้น และมีความสุขได้ไวขึ้นเท่านั้น

3. มองโลกในมุมบวกงดคิดแบบติดลบ

ไม่ว่าจะพบเจอ กับสถานการณ์ รูปแบบไหนถ้าเรามี ความตั้งใจที่จะฝึกฝนตัวเองให้เลือ กคิดเลือ ก แสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยมุมมองความคิดบวก ป ฎิ เ ส ธ การคิดลบ จะส่งผลดีทำให้

ความคิดความรู้สึกของเราเปิดกว้างมองเห็น ทางออ กเพื่อแก้ปัญหารับมือ กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี ลดความตึงเค รี ย ด ในการใช้ชีวิต ได้มากกว่าคนที่เลือ กคิดแบบติดลบ ที่มักปล่อยให้อคติมาปิ ด ก ลั้ น จน มองไม่เห็นทางเลือ ก ทางออ กและโอกาสในชีวิต

4. เลือ กมองอะไรในมุมกว้าง

มองเรื่องต่างๆ แบบภาพรวมอย่ า เลือ กใส่ใจ แค่จุดด่างเล็กๆ จนสร้างปัญหาเพราะบางที จุดด่างมันเล็กนิดเดียวแต่เรากลับไปเลือ กให้ค่าให้ความสนใจ หงุดหงิดกับตำ ห นิ เล็กๆ จนทำให้รอยดำที่แทบ มองไม่เห็นขย า ยใหญ่ขึ้นจน มีขนาดเกินจริงซึ่งเจ้ารอยดำนี้ก็เปรียบ

เหมือนเรื่องไม่ดีที่เราต้อง หัดปล่อยผ่านหยุดให้ความสนใจกับ สิ่งเล็กน้อยที่สร้างความหงุดหงิด เลือ กมองไปที่ภาพรวมให้เห็นในสิ่งที่ จำเป็นกว่าหรือโอกาสที่จะขจัดปัญหาเรื่องแย่ๆ ให้มันหมดไป

5. ชี วิ ต มั น สั้ น อย า กทำอะไรต้องรีบทำ

อย่ ายึกยักหาข้ ออ้าง ไม่ลงมือทำในสิ่งที่เรารักและมีความสุขรีบลงมือทำให้ต่างเพื่อ ให้ชีวิตเกิด การเปลี่ยนแปลง อย่ า งถ้าเบื่องานที่ทำอย า กมีอิสระในการทำงาน ก็ต้องรู้จักวางแผนออมเงิน เตรียมพร้อมไว้สำหรับการลงทุน มองหาช่องทางในการฝึกฝนเรียนรู้เพื่อเพิ่มหรือพัฒนาทักษะใหม่ๆ

ให้ตัวเองอยู่เสมอ เมื่อคิดเปลี่ยนเริ่มต้นลงมือทำแล้วเรา ก็จะมองเห็นว่ามีโอกาสอยู่มากมายหนทางใหม่ๆ จะเปิดออ กให้คุณพบเจอและ เมื่อถึงจังหวะที่ใช่คุณก็จะได้เลือ กทำต ามแบบที่อย า กทำ หลุดพ้น จากสิ่งจำเจที่ยิ่งทำก็ยิ่งลดความสุขของตัวเองลง

ที่มา  wansukth