5 แนวทางปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเอง ให้มีเงินเหลือเก็บในแต่ละเดือน

เห็นบ่นกันเยอะ ทำงานเงินเก็บแทบไม่มี มองดูอะไรก็จำเป็นไปซะทุกอ ย่ าง แต่แอดว่าทุกอ ย่ างมันจำเป็นก็จริง แต่มันก็มีบางอ ย่ างนะ ที่เราไม่จำเป็นต้องมี หรือไม่จำเป็นต้องซื้ อมันเลยเราก็อยู่ได้ ฉนั้นเราลองมาปรับเปลี่ยนนิสัยความคิด เพื่อที่จะมีเงินเก็บไว้ใช้ย ามฉุกเฉินกันดีกว่า กับบทความ 5 แนวทางปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเอง ให้มีเงินเหลือเก็บในแต่ละเดือน

1. อะไรที่ไม่จำเป็น ตั ดออ ก ให้เงินเหลือมากขึ้น

ล ดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น มันจะช่วยให้มีเงินเหลือเช่นในแต่ละเดือนต้องการเก็บเงินแค่ไหนเท่าไหร่จากนั้นจึงค่อยล ดการใช้จ่าย กับสิ่งที่ไม่จำเป็นออ กไปเพื่อให้เงินเก็บถึงที่กำหนด หากคุณไม่มีการตั้งเป้าหมายในการเก็บ คุณก็จะไม่มี หลักให้ยึด อาจ พล าดโอกาส ในการออมเงินก็ได้

2. เก็บเงินสำหรับออมเงิน

เช่นเก็บเงินจำนวนสามสิบเปอร์เซนต์ที่ได้รับในแต่ละเดือนแล้วมันทำให้ คุณมีเงินเก็บแต่ทว่าหากเราคำนวณดีๆ แล้วรายจ่ายเยอะ อาจจะล ดเหลือสักยี่สิบเปอร์เซนต์ก็ได้

3. จัดการเงินออมให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น

เราอาจจะควรหักรายจ่ายทุกอย่ างจึงค่อยออม ในเมื่อคิดเช่นนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิ ดแต่หล า ยคน มักจะใช้จ่ายจนเงินเก็บเหลือไม่ถึงต ามเป้าและวิ ธีการนี้จะช่วยให้คุณประหยัด และรู้ว่าเดือนๆ หนึ่งคุณใช้จ่ายได้แค่ไหนกัน

4. แบ่งเงินใช้เป็นเดือนๆ ไป

เราควรแบ่งเงินต ามสัดส่วนที่พอเหมาะอาจแบ่งเป็น บัญชีเงินออมบัญชีจ่ายบัญชีเก็บแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรที่ควรประหยัด อะไร ที่จำเป็นต้องจ่ายบ้ า ง

5. หยอ ดกระปุก ให้สม่ำเสมอ

การหยอ ดกระปุกมัน เป็นการเริ่มต้น ที่ง่ายที่ใครก็ทำได้นอ กจากจะสามารถเก็บเงินให้ลูกน้อยได้แม่ๆ ยังสามารถแยกเก็บเงิน ในส่วนต่างๆ ได้อีกนะแล้วเป้าหมายจะเป็นแร งจูงใจให้การเก็บเงินสำเร็จเร็ว

ที่มา  jingjai999