5 แบบของความขยันที่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นเลย ขยันผิ ดที่ 10 ปีก็ไม่ร ว ย

คนเรามีความขยัน มันก็ถูกแล้ว แต่อย่ าขยันทำงานหนักอย่ างเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย ต้องรู้เท่าทันความขยัน ไม่อ ย่ างนั้น จะตกหลุ มพร างของมัน เหมือนดังคำว่า ขยันผิ ดที่ 10 ปีก็ไม่ร ว ย

ตอนเ ด็ กๆ ผู้ใหญ่สั่งสอน ให้ขยันเรียน จะได้มีอนาคตที่สดใส หล า ยคนขยันทำงาน มาก แต่ทำไมเงินเดือนไม่ขึ้น หล า ยคนขยันทำงาน ทำไมเจ้านายยังไม่รักหล า ยคนขยันทำงานหนัก แต่ทำไมยังไม่ร ว ย

ทำไม สุภาษิตจีนบอ กว่า ให้กำจัดคนขยันแต่โ ง่ก่อน ขยันแล้วไม่ดีตรงไหน ประโยคที่บอ กว่า อ ย่ าขยันทำงานหนักอ ย่ างเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย มันเพียงพอจริงหรือไม่

1. ขยันเพื่อความฝันคนอื่น

คนที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะมีเป้าหมาย และความขยันนี่แหละ เป็นเรื่องที่ดี แต่การมีความขยันอีกแบบ ที่เหมือนจะดี แต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวางไม่ให้ร ว ยคือ ความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่น คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลย คือคนที่ต้องทำงานให้กับคนอื่น ที่เขามีฝัน และหากคุณยังหาฝันของตนยังไม่เจอ จะมีคนจ้ างคุณไปทำให้ฝันของเขาสำเร็จ

2. ขยันข าย เวลาแล กเงิน

ถ้าเราขยันทำงาน เพื่อข ายเวลาแล กเงิน คุณจะไม่มีวันร ว ยเลย ถ้าเลือ กขยันเพื่อข ายเวลา แปดชั่ วโมงต่อวันให้นายจ้าง ร า ยได้จึงจำกั ดอยู่แค่นั้น แต่ถ้าคุณเลือ ก ข า ย เวลาเพื่อ

เ งิ น คุณจะไม่ทีทางได้พบกับอิสรภาพทางการเ งิน และอิสรภาพทางเวลาด้วย คน ร ว ยต้องการความมั่งคั่ง เขาจึงคิดว่าเวลาเป็นทรัพย ากร เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้

พวกเขาจึงเลือ กขยันที่จะรับ เ งิ น ต ามผลของงานโลกระบบทุ นนิ ยม จ่าย เ งิ น ต ามอัตรา ความสามารถ ยิ่งคุณตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่น ได้ตรงใจเขามากขนาดไหน เขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่าย เงิน ให้คุณมาก จำไว้นะ

3. ขยันแบบ เน้นปริมาณ

คือว่า ขยันทำให้ได้มากที่สุด ไม่สนใจว่างานที่ออ กมามีคุณภาพไหม อ ย่ างเช่น ย า จก เขาใช้เวลาทำงาน มาก เท่าที่คุ้น นั่นคือว่า ย า จก เคยคุ้นกับการทำงานด้วยเวลา พวกเขาก็จะใช้เวลามากกับทุกๆ งานแค่นั้น

4. ขยันในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเลย

การที่ทำงานที่ไม่ได้รักจะทำให้เราได้โบนัส เป็นความทุ กข์ หล า ยคนก้ มหน้าก้ มทำงาน ที่พวกเขาไม่ได้รัก แล้วคิดดูสิ ว่าทำในสิ่งที่รักกับทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก ทำอันไหนผลงานจะออ กมาดีกว่าล่ะ คิดดู จงมีฉันทะ จงทำในสิ่งใจรักดีกว่านะ

5. ขยันแบบพุ่ งชนไม่สนอะไร

ไม่ว่าคุณจะมีความขยัน ที่เต็มเปี่ยมด้วยความรัก ความฝันแต่ถ้าคุณยังขยันอ ย่ างผิ ดๆ อยู่นั่นคือ การขยันอย่ างตะบี้ตะบัน หรือขยันในทางไม่สร้างสรรค์

ที่มา  sabaisabuy