5 ไ อเ ดี ยออมเ งิ นให้ได้ผล ในแบบของมนุษย์เ งิ นเดือน

สำหรับเพื่อนๆ ทีเป็นวัยเพิ่งจะเริ่มต้นทำงาน อาจจะมีปัจจัยอะไรหล า ยๆ อ ย่ างที่ทำให้การเ งิ นของเราติดขัดอยู่ในช่วงนี้ หรือยังไม่สามารถเก็บออมในจำนวนที่มากหรือเพียงในระยะที่ย าวนานได้ วันนี้ทางเลยอย ากจะเสนอไอเ ดี ยออมเ งิ นในวัยทำงานที่ง่ายๆ เห็นผลในระยะย าวมาฝากเพื่อนๆ กันจ้า

สำหรับการออมเ งิ น ไม่ว่าจะเป็นออมเล็ก ออมน้อย ภายในระยะเวลาอันสั้นหรือย าว เชื่อว่า อ ย่ างไรการออมเ งิ น มักจะ เกิดประโยชน์และสร้างผลดีในเราอ ย่ างแน่นอน การออมเ งิ นสามารถทำได้หลากหล า ยรูปแบบ จะเป็นการลงทุน ข า ยของ หรือเก็บออม สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่จะคอยสร้างผลออมให้กับเรา ดังนั้น การเริ่มออมเ งิ นจึงไม่มีคำว่าช้าจนเกินไป

1. ไม่ถือเ งิ นเยอะเกินไป

คนเรามักจะหลงลืมพฤติ ก ร ร ม ระหว่างการใช้เ งิ นไปชั่ วขณะ เช่นเ ดี ยวกับการพกเ งิ นในกระเป๋าตังเยอะเกินไป หากพกไว้ถึง 1,000 บ า ท ก็จะมีเปอร์เซ็นที่สูงที่เราจะใช้เ งิ นจนหมดกระเป๋า ดังนั้นเพื่อนๆ ลองคำนวณค่าใช้จ่ายร า ยวันว่าเราจะใช้เ งิ นเท่าไร แล้วลองหัน มาพกเ งิ นเท่าที่จำเป็นดูนะคะ

2. เ งิ นเก็บเพิ่มวันละ 2 บ า ท

อ ย่ างที่ มาสิ บอ กเสมอนะคะ การออมเ งิ นเป็นสิ่งที่ดี เริ่มต้นเพียงไม่ต้องเยอะมากก็ถือว่าเป็นการออมแล้ว วิธีง่ายๆ ที่ใช้ระยะเวลาในการออมย าวๆ เพื่อนๆ ลองเริ่มจากออมเ งิ นวันละ 2 บ า ทดูมั้ยคะ แต่ความพิเศษมันอยู่ตรงที่ว่าพอเข้า

วันที่สองให้ลองออมเพิ่มเป็น 4 บ า ท วันถัดมาออมเพิ่มเป็น 6 บ า ท จนครบจำนวนวันออม 30 วัน ค่อยมาเริ่มใหม่ที่ จำนวน 2 บ า ท ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ โดยใช้ระยะเวลาออมเ งิ นครบ 1 ปี เ งิ นออมสะสมก็น่าประทับใจอยู่นะคะ

3. บันทึกค่าใช้จ่าย

หล า ยคน มักจะมองข้ามการทำบันทึกร า ยรับ ร า ยจ่าย ประจำวัน แน่นอนว่าหากพูดถึงสิ่งเหล่านี้ เพื่อนๆ คงนึกภาพ ตัวเองต้องมานั่งจดบันทึกค่าใช้จ่ายลงบนสมุด แต่ด้วยยุคปัจจุบันเทคโนโลยีก็ก้าวไกลแล้ว เราสามารถบันทึกค่า

ใช้จ่ายได้ทันทีบนโทรศัพท์มือถือของเรา รวมไปถึงแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ออ กมารับรอง การทำสิ่งนี้จะช่วยประเมินตัวเรา ได้ว่า เราใช้จ่ายในแต่วันละไปเท่าไร ส่งผลให้รู้ว่า ควรจะออมเ งิ นไว้กี่เปอร์เซ็นต์

4. เก็บแบงก์ห้าสิบบ า ท

หนึ่งในเคล็บลัดที่สามารถออมเ งิ นได้อ ย่ างง่ายดายและเห็นผลอ ย่ างทันที คือ การเก็บออมเ งิ นแบงก์ธนบัตรห้าสิบ วิธีนี้เป็นวิธีที่ท้าทายสำหรับตัวเพื่อนๆ ด้วย เพราะเนื่องจากในกรณีที่ร้านค้าจะสุ่มแบงก์ธนบัตรห้าสิบบ า ทมาให้เราแล้ว

เราเองก็ต้องมีวินัยในการนำธนบัตรนั้น มาออม ส่วนระยะเวลาขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และความพึงพอใจของเพื่อนๆ เลย ลองคิดง่ายๆ เพียงแค่เพื่อนๆ ออมครบ 50 ใบก็จะได้เ งิ นออมสูงถึง 2,500 บ า ทเลยนะ

5. ควบคุมความอย าก

อะไรที่มักไม่จำเป็น หรือวลี ของมันต้องมี เป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้เราใช้จ่ายเ งิ นไปอ ย่ างรวดเร็ว ดังนั้น ก่อนจะอย ากได้อะไร ลองคิดให้รอบคอบก่อนนะคะ คิดคำนึงว่ามันจำเป็นของชีวิตประจำวันเรามากน้อยแค่ไหน ถ้าหากไม่มาก การไม่เลือ ก ซื้ อก็น่าจะเป็นทางออ กที่ดีนะคะ นำเ งิ นที่จะใช้จ่ายส่วนนั้น เลือ กหัน มาเก็บออมดีกว่า

ที่มา  profession-j55