6 ข้อควรทำกับพ่อแม่ ทำทุกวัน ชีวิตลูกเจริญก้าวหน้า

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้สิ่งที่ควรทำหับพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตดี เจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกวัน กับบทความ 6 ข้อควรทำกับพ่อแม่ ทำทุกวัน ชีวิตลูกเจริญก้าวหน้า ไปดูกันว่าเราควรดูแลพ่อแม่แบบไหนบ้าง เพื่อให้ท่านได้มีชีวิตที่สุขสบาย ไม่ลำบาก

1 จงเป็นผู้ฟังให้มาก

ตั้งแต่เราเด็ กๆ แม้เราจะยังพูดจาไม่เป็นภาษายังไง แต่พ่อแม่ก็ยังพย าย ามฟังและคอย ตอบทุกคำถามให้โดยที่ท่านไม่รำค าญเลย พ่อแม่ในวันนี้ ก็ต้องการให้คุณทำเช่นเดียวกัน บางครั้งท่านจะพูดแต่เรื่องอ ดีตวนเวียนไปมา แต่คุณก็อย่ าเพิ่ง รำค าญไปจงฟังท่าน แค่ตั้งใจฟังท่าน ไม่ย ากนักหรอ ก แค่นี้ก็ทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านไม่ได้เป็นคนแก่ที่น่ารำค าญแล้วละนะ

2 สร้างวันพิเศษ กับท่าน

ขณะที่คุณออ กไปทำงาน พบปะเพื่อนๆ เจอคน มากมาย พ่อแม่ที่อยู่บ้ านได้ แต่คอยเมื่อไหร่คุณจะกลับซ้ำๆ เป็นกิจวัตรทุกวัน ถามตัวเองดูสิว่า ถ้าคุณต้องอยู่กับบ้ านเฉยๆ และคอยเวลาลูกกลับจะรู้สึกยังไง ดังนั้น อย่ าให้ท่านโดดเดี่ยวและเบื่ อหน่ ายกับชีวิตจนเกินไปลองพาท่านไปกินของอร่อย ไปในที่ที่ท่านชอบ หรือหากไม่มีเวลาลองช่วยกันทำอ า ห า รช่วยกันปลูกต้นไม้ในบ้ าน เท่านี้ก็เป็นวันดีๆ ให้กับท่านได้แล้วนะ

3 กอ ดบ่อยๆ

เมื่อลูกยังเล็ก ให้รีบกอ ดลูก เพราะโตขึ้นแล้วอาจจะไม่ได้มีโอกาสกอ ด นั่นเพราะว่า พอลูกๆ โตขึ้นคนส่วนใหญ่รู้สึกเขินอายที่จะแสดงความรัก ทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุด ที่ลูกทำได้ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาท พ่อแม่ทุกคนก็ยังต้องการความรัก และอ้อมกอ ดจากลูกเสมอ

4 ขอ อ โ ห สิ ก ร ร ม เมื่อเราทำผิ ด

เมื่อเราทำไม่ดีกับพ่อแม่ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ จิตใจของเราย่อมจะขุ่น มัว ส่ งผลให้การงานที่ทำด้ อ ย ประสิทธิภาพต ามลงไปด้วย และถ้าคุณพลั้ง ทำไม่ดีกับท่านและรู้สึกอย่ างนี้ จงขอขมา โดยบอ กกับท่านว่าสิ่งใดที่ทำไม่ดีกับพ่อแม่ ทั้งทางกาย วาจา ใจ ลูกขออโหสิกร รมแล้วพอเมื่อท่านยกโทษให้ ความรู้สึกภายในใจของคุณที่มันขุ่น มัว ก็จะโล่ง ผ่องใส และเบิกบาน

5 อย่ ายัดเยี ย ดความสุข

ไม่ผิดที่ลูกอย ากให้พ่อแม่มีความสุข ได้มีชีวิตดีๆ แต่คุณต้องไม่ลืมถามท่านว่าท่านอย ากจะมีชีวิตแบบที่คุณกำลังวาดให้มั้ย เพราะบางทีท่านอาจจะไม่ได้มีความสุข กับชีวิตที่คุณเลือ กให้

เช่น คุณอย ากให้พ่อแม่อยู่ในบ้ านหลังใหญ่ กินอ า ห า รหรู แต่ความจริงแล้วท่านอาจจะไม่ชอบใช้ชีวิตแบบนั้น ท่านอาจจะแค่อย ากใช้ชีวิตเรียบๆ ในบ้ านเล็กๆ ที่แสนอบอุ่น ได้กินอ า ห า รที่ลูกได้ทำให้ มีลูกหลานอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมต า บางทีนี่อาจจะเป็นความสุขที่ท่านต้องการ

6 เข้าใจธรรมช าติของพ่อแม่ด้วย

พ่อแม่อายุมากขึ้น ท่านก็จะยิ่งทำตัวเป็นเด็ ก บางทีท่านจึงดูเหมือนคนเอาแต่ใจ พูดไม่ฟัง ก็เหมือนตอนที่คุณเป็นวัยรุ่นนั่นแหละ ที่มักจะทำตัวติดเพื่อน ทำอะไรไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ แต่พ่อแม่ก็ยังพย าย ามทำความเข้าใจ และปรับตัวเข้าหาคุณ แล้วตอนนี้คุณที่ต้องทำความเข้าใจท่านบ้ าง ตั้งสติเมื่อเห็นท่านทำอะไรที่คุณไม่ชอบ จำไว้เลยว่า อย่ าเผลอใช้คำพูดที่ทิ่ ม แ ท งใจท่านเด็ ดข าด เข้าใจนะ

ที่มา t a m n a n n a, a r o m y e n d e e