6 ข้ อสร้างเ ส น่ ห์ ความมั่นใจให้กับผู้หญิงธรรมดา

ผู้หญิงทุกคนไม่จำเป็นต้องสวยหรือหน้าต าดีไปเ สี ยหมดก็ได้ค่ะ เพราะสุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถเลือ กว่าเราจะเกิดมาหน้าต าดี Perfect ได้ แต่แค่รู้จักการเสริมสร้างเ ส น่ ห์ให้เป็น เพียงเท่านี้ก็นับว่ามีชัยเกินไปกว่าครึ่งแล้วล่ะค่ะ

หล า ยคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมผู้หญิงที่หน้าต าธรรมดาๆ ถึงได้น่ารักมีเสน่เหลือล้น มากกว่าคนที่มีหน้าสวยๆหุ่นดีๆ ก็เพราะเ ส น่ ห์ของคนเรามันไม่จำเป็น ต้องมาจากความสวยของหน้าต าไง เ ส น่ ห์นั้นเราสร้างมันได้ความที่เป็นคนที่น่าสนใจดูดีบุคลิกภาพดี

แต่มันจะต้องไม่ใช่การเสเเสร้งมันควรจะเป็นสิ่งที่ดีที่ออ กมาจากใจ ของเราจริงๆ เพราะผู้หญิงที่มีเ ส น่ ห์ในตัวเอง จะมีความน่ารัก และยังทำให้คนรอบข้าง ยิ้มได้เสมอและถ้ามี 6 ข้ อนี้เเสดงว่าคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารักมีเ ส น่ ห์คนหนึ่งเชียวล่ะ

1.มีความมั่นใจบุคลิกสง่างาม

ไม่จำเป็นเลย ที่จะต้องหน้าสวยหุ่นดี เพราะเ ส น่ ห์นั้น มัน มาได้จากหล า ยอ ย่ าง การเป็นคนที่มีความมั่นใจสูง มีต าสวยบุคลิกดี มีสง่าเท่านี้ ก็เพิ่มเ ส น่ ห์ให้กับเราได้แล้ว และรวมไปถึงประกอบกับการรู้จักแต่งกายให้เหมาะสมกับตัวเองจะยิ่งเสริมบุคลิก ให้น่าสนใจมากขึ้นด้วย

2.งดการนิ น ท า

เป็นคนปากอยู่ไม่สุขนั้น ไม่น่ารักเลยนะเธอ มันไม่ใช่คนที่น่าคบส่วน มากจะนิ น ท าเ สี ยๆห า ยๆ และยังเป็นการทำอะไร ที่มันไร้ส า ระด้วยแบบนี้ จะเป็นการลดเ ส น่ ห์ตัวเอง ทำให้เ สี ยภาพลักษณ์ข า ดความน่าเชื่อถือ เพราะไม่รู้ว่าคุณจะเอาเรื่องเขา ไปนิ น ท าเ สี ยห า ยที่ไหนบ้างใครชอบเมาส์คนอื่น มันไม่น่ารักเลยนะ ควรเลิกนิสัยเหล่านี้ได้แล้วนะเธอ

3.สื่อส า รได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นการสื่อส า รรูปแบบใด ก็จะต้องชัดเจน มีการคิดแบบเป็นระบบทำให้คนรับส า รเข้าใจ สิ่งที่กำลังสื่อได้ง่าย พูดจาฉะฉาน มีพลัง มีความมั่นใจในตัวเองจะยิ่งเพิ่มเ ส น่ ห์มาก เมื่อเทียบกับคนที่พูดไม่รู้เรื่อง สื่อส า รอะไรไม่เป็นคงไม่ใครอย ากสนทนาด้วย

4.ควบคุมความรู้สึกตัวเองได้ดี

เวลาที่โ ม โ ห ดีใจ อารมณ์ไหนก็ต าม จะต้องรู้จัก และคุมมันให้ได้โดยเฉพาะตอนที่โ ก ร ธหงุดหงิด โ ม โ หจะต้องไม่เผลอ ทำอะไร ที่มันทำล า ยภาพลักษณ์ ตอนดีใจ ก็ให้อยู่ในความพอ ดีโ ม โ หก็ให้มีสติ นอ กจากจะฝึกควบคุมตัวเองได้แล้ว คุณยังเป็นที่ปรึกษา ที่ดีให้หล า ยคนได้อีกด้วยนะมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลย

5.ยิ้มเก่ง

ไม่ใช่จะยิ้มในทุกสถานการณ์นะ ต้องดูความเหมาะสมด้วย คนที่ยิ้มเก่งเนี่ยมีเ ส น่ ห์น่ารักอยู่แล้ว ยิ่งทำให้คนรอบข้างสดใส ร่าเริงไปด้วย ใครเขาจะอย ากจะเข้าใกล้คนที่หน้าต าบูดบึ้งล่ะ เพราะการยิ้ม มันทำให้โลกสดใสน่าอยู่ขึ้น จงฝึกให้เป็นคนที่มองโลกในแง่บวกเข้าไว้

มอบรอยยิ้มให้คนอื่นๆ เพราะทุกคน มีเ ส น่ ห์ในตัวอยู่แล้วแค่บางคนนั้น ไม่รู้จักวิ ธีนำมันออ กมาใช้ใคร ที่อย ากจะพัฒนาตัวเอง เป็นคนที่ดูดีมีความน่าสนใจ ลองนำวิ ธีนี้ไปปรับใช้ กับการดำเนินชีวิตของตัวเองได้แล้ว คุณจะเพิ่มความน่ารัก มีเ ส น่ ห์ให้กับตัวเองได้มากเลย

6.ไม่เรียกร้องความสนใจอะไรจากใคร

การเป็นผู้หญิง ที่สง่า มีเ ส น่ ห์น่าสนใจ จะไม่พย าย ามเรียกร้องความสนใจ จากใครเลย และจะไม่เปิดเผยเรื่องส่วนตัว ให้คนอื่นรับรู้ โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะเพราะก่อนจะโพสต์อะไร แต่ละครั้ง จะต้องผ่านการไตร่ตรองที่ละเอียดมากแลเว เพราะมันอาจจะกล า ยเป็นดาบ กลับมาทำร้ ายเราได้การเรียกร้องความสนใจอยู่ตลอ ด มันน่ารำคาญไม่เรียกว่าน่ารัก

ที่มา wansukth  108resources