6 ข้ อสอนลูกให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี รู้จักเอาตัวรอ ดเป็น

สำหรับคนเป็นพ่อแม่ใครๆก็อย ากจะเห็นลูกเติบโตมาเป็นคนดีของสังคม รู้จักใช้ชีวิตอยู่ให้เป็นในสังคมที่กว้างใหญ่ ซึ่งพ่อแม่แต่ละท่านก็มีวิ ธีที่เลี้ยงหรือสอนลูกที่ต่างกัน วันนี้เราเลยมีคำแ น ะนำที่อย ากจะฝากให้พ่อแม่ลองนำไปสอนหรือเลี้ยงลูกของท่านดู

การเลี้ยงลูกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ สำหรับพ่อแม่มือใหม่ สมัยนี้คู่แต่งงานหล า ยคู่พอแต่งงานแล้วก็ตั ดสินใจมีลูกแค่คนเดียวเพราะอย ากทุ่มเททุกอ ย่ างให้ลูกอ ย่ างเต็มที่ ด้วยปัญหาเศรษฐกิจ และต้องการ อ ย า ก เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดจึงพย าย าม ทำทุกอ ย่ างเพื่อให้ลุกได้เรียนในที่ดีๆ และมีผลการเรียน มาให้พ่อแม่ชื่นชมแต่หารู้ไม่ว่า

นอ กเหนือจากการเรียนที่สำคัญต่อลูกแล้ว การสอนให้เค้ารู้จักหน้าที่ ก็จัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนช่วยพัฒนา ไ อ คิ ว และ อี คิ ว ให้ลูกนั้นเจริญเติบโต อ ย่ างมีคุณภาพมาดูคำแ น ะนำสำหรับใครที่ต้องการเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดกันดีกว่า กับ 6 เทคนิคเลี้ยงลูกที่ง่ายที่สุด ต่อไปนี้

1. ฝึกลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

ในเมื่อลูกไม่มีพี่น้องไว้คอย ช่ ว ย เ ห ลื อ ในอนาคต เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึกให้เขารู้จักรับผิ ดชอบและช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อโตขึ้น ซึ่งทำได้โดยการ ให้เขาเรียนรู้จากความผิ ดพลาดพ่อแม่ไม่ต้องลงไปช่วยในทุกกรณี หรือจะลงไปช่วยก็ต่อเมื่อลูกขอความช่วยเหลือ

2. สอนลูกให้รับผิ ดชอบ

ถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรเอาใจจนลูกทำอะไรเองไม่ได้ เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมก็ควรสอนให้ลูกรู้จักรับผิ ดชอบในหน้าที่ตัวเองมอบหมายงานบ้ าน ให้รับ ผิ ด ช อ บ เพื่อให้ลูกเรียนรู้การช่วย ความมีน้ำใจ และความรับ ผิ ด ชอบ

3. ไม่จับ ผิ ด ลูก

ในบ้ านที่มีกัน 3 คนพ่อแม่ลูก หากพ่อแม่ร่วมมือร่วมใจกัน จั บผิ ดลูก เ ด็ กน้อยคงรู้สึกหั วเดียว กระเทียมลีบในกรณีนี้พ่อแม่ต้องใจกว้างพอที่จะยอมรับว่า ความผิ ดพลา ดนั้นเกิดขึ้นได้ และเป็นสิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้อ ย่ าทำให้ลูกรู้สึกเหมือนพ่อแม่รวมหัวกันกลั่ นแก ล้งเขาเลย หากพ่อแม่ต้องการวางก ฎเกณฑ์ต่างๆ ก็ควรทำด้วยความรักและความเข้าใจในตัวลูก เพราะในท้ายที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้จะไป ทำ ล า ย ความมั่นใจในตัวลูกของคุณในที่สุด

4. สอนลูกให้ประหยัด อ ย่ าต ามใจลูกให้มาก

การที่พ่อแม่ซื้ อของเล่นให้บ่อยๆ ต ามที่ลูก เ รี ย ก ร้ อ ง อาจทำให้ลูกน้อยที่น่ารักของคุณกล า ยเป็นเ ด็ ก ที่ไม่รู้จักพอ อ ย า ก ได้ของเล่นใหม่ๆ ตลอ ดเวลา จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้อง ร ะ วั ง ไม่ให้ความรัก ความทุ่มเทของตนเองกล า ยเป็นต ามใจลูกให้ เ สี ย คน

5. ให้ลูกได้พบปะกับ เ ด็ ก คนอื่นๆ

เพราะไม่มีพี่น้องให้ได้เล่นด้วย จึงอาจทำให้ เ ด็ กๆ ข า ด เพื่อนวัยเดียวกัน ดังนั้นในช่วงก่อนเข้าเรียนอาจจะต้องพาลูกไปรู้จักเรียนรู้เจอ กับเ ด็ กๆ ในวัยเดียวกันบ้ าง เพื่อให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เช่น อาจจะพาไปเล่นที่สนามเ ด็ กเล่นพาไปพบปะเพื่อนๆ ที่มีลูกวัยเดียวกับเรา หรือไปรวมญาติในงานเทศกาลต่างๆแล้ว เมื่อพอโตเข้าโรงเรียนก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ดีขึ้น และไม่ต้องห่วง เพราะว่าเขาจะมีเพื่อนๆ มากขึ้นเองต ามวัย

6. สอนลูกให้รู้จักวางตัว

เ ด็ ก น้อยที่เป็นลูกคนเดียวของครอบครัวมีโอกาสที่จะกล า ยร่างเป็นคนชอบ บ ง ก า ร คนอื่นนั่นทำให้เขากล า ยเป็น เ ด็ ก ที่พร้อมจะก้าวล่วงเข้ามาในเรื่องส่วนตัว ของพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่คนอื่นๆหากนิสัยนี้ติดตัวไปในอนาคต อาจทำให้เขากล า ยเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่าคบได้พ่อแม่จำเป็นต้องขีดเส้นแบ่งให้ลูกได้รู้ว่าจุดใดที่ลูกไม่ควร ก้าวเข้าไปยุ่มย่ ามในชีวิตของคนอื่น การที่ เ ด็ ก ได้เรียนรู้ถึงเส้นแบ่งเหล่านี้จะทำให้เขาเข้าใจว่า ชีวิตของคนอื่นๆ ก็มีเขตที่เขาต้องให้ความเคารพด้วยเช่นกัน

ที่มา gangbeauty    fahhsai