6 ลักษณะของคนไม่จริงใจ คบหาเราเพียงผลประโยชน์

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการดูคนที่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์ กับบทความ 6 ลักษณะของคนไม่จริงใจ คบหาเราเพียงผลประโยชน์ ไปดูกันว่าคนเหล่านั้นจะแสดงออ กอย่ างไรบ้าง

1 คนที่ดีแต่พูด แต่ไม่ลงมือทำอะไร

คือพูดอีกอย่ างทำอีกอย่ างการกระทำสวนทางกับที่พูดของตัวเองเสมอ ไม่ก็พูด แต่ทำไม่ได้ ไม่เคยมีสัจจะ คือคนประเภทนี้ไม่มีความจริงใจอยู่เลย พูดให้ตัวเองดูดีไปวันๆ งั้นแหละ แท้จริงแล้วทำไม่เคยได้เลย คนแบบนี้ ไม่มีความจริงใจ หาความจริงใจจากเขาได้ย าก

2 คนที่ หน้าไหว้ หลังหลอ ก เชื่ออะไรไม่ได้

ต่อหน้าอย่ างลับหลั งอย่ างไม่มีความจริงใจ กับใครแม้แต่น้อย ฉะนั้นแล้ว คุณควรรีบเดินออ กมา จากคนแบบนี้ซะ เพราะไม่ว่าจะอย่ างไร เขาก็ไม่มีความจริงใจ กับคุณหรอ ก

3 คนที่ ดูถู กคุณอื่น ไม่เห็นค่าคนอื่น

หากคุณจนเขาจะดู ถู กคุณ เขาจะรังเกี ยจคุณ หรือจะปฏิบัติแบบไหน ข้อนี้จะช่วยให้คุณรู้ถึงธ าตุแท้ของคนๆ นั้นได้อย่ างมาก เพราะความจน และความลำบากนั้น มันช่วยคัดคนที่ไม่จริงใจได้ดี ไม่เชื่อลอ งดูสิ!

4 คนที่คบเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง

หากคุณต้องการ จะลองใจใคร ที่เพิ่งรู้จักกันครั้งแรก ก็จงทำตัว ให้ธรรมดาๆ เอาไว้ ไม่ต้องไปหยิบยื่น สิ่งใดให้เขา และหากเขาคบคุณต่อนั่นหมายความว่า เขาจริงใจกับคุณแน่นอน แต่ถ้าไม่ นั่นหมายความว่า เขาเข้ามาเพียงเพื่อ ต้องการบางอย่ างจากคุณ ถ้าเรากำลังเจอคนที่เข้าข่าย โอกาสที่ จะได้รับความจริงใจจากเขา มันน้อยมากจริงๆ หรืออาจไม่มีเลย และชีวิตจะเต็มไปด้วย การหลอ กล วงกัน เจอปัญหาส ารพัดมากมาย และถ้าเราตั้งใจที่จะจริงใจกับใคร บริสุทธิ์ใจต่อทุกคนจริงๆ ความสัมพันธ์ ทุกสัมพันธ์ที่มีจะดีขึ้น ส่วนใคร ที่ไม่จริงใจก็จะห ลุ ดออ กไป เพราะความจริงใจ ต้องแลกมาด้วยความจริงใจเท่านั้น

5 คนที่ทิ้งคุณ ย ามมีปัญหา

คุณมีปัญหาใคร กันที่อยู่ข้างคุณ ใครกันที่ทิ้งคุณไป จงจำเอาไว้ ถ้าเขาจริงใจกับคุณ เขาจะช่วยเหลือคุณ จะอยู่ข้างๆ และช่วยกัน แก้ไขปัญหาอย่ างเต็มที่ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาทิ้งคุณ ก็อย่ าเสียใจ ให้คิดเสียว่า เขาไม่เหมาะสมกับเรา เขาไม่ได้จริงใจกับเรา

6 คนที่ เลือ กปฏิบัติ สองมารตฐ าน

ในเมื่อเลือ กปฏิบัติกันคนละอย่ าง คนละแบบ นั่นหมายความว่า คนประเภทนี้ ไม่น่าคบหา เพราะไม่มีความจริงใจ เพราะหากเขาเป็นคนจริงใจจริงๆ เขาต้องปฏิบัติกับ ทุกคนเหมือนๆ กันสิ ไม่ใช่เลือ กปฏิบัติ

ที่มา aansanook, san-sabai