6 ลักษณะนิสัยที่ชอบพาตัวเองเดินไปหาความจนทุกวัน

วันนี้เราจะพาคุณไปลองสำรวจนิสัยของตัวเองว่ามีนิสัยที่จะพาชีวิตของคุณไปสู่ความร่ำร ว ย หรือความย ากจน กับบทความ 6 ลักษณะนิสัยที่ชอบพาตัวเองเดินไปหาความจนทุกวัน ไปดูกันว่าลักษณะนิสัยแบบไหนที่จะพาชีวิตของคุณไปลำบากในอนาคต

1 กลัวการตั้งเป้าหมายในชีวิต

การพุ่งช น เป้าหมาย อาจเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับบางคน เช่น คนที่ตั้งเป้าว่าจะ ‘ปลดห นี้’ แต่กลัวการเห็นเงินในบัญชีพร่องลงจากการชำระห นี้ตรงต ามเวลาหรือไม่มีวินัยในการปลดห นี้ จึงทำให้เลี่ยง การชำระห นี้จนเป็นเหตุให้ต้องแบกรับภาระด อ ก เบี้ยที่เพิ่มขึ้นหรือบางคนตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บเงิน 10-20% จากเงินเดือนเป็นประจำแต่กลับถอ ดใจ เพราะเห็นสินค้าที่ชอบกำลังลดร า ค ากระหน่ำ ทำให้ต้องควักเงินซื้ อ

มาจนได้และเป้าหมายที่อย ากเก็บเงินจึงล้มเหลวไม่เป็นท่า ความล้มเหลวที่คนเหล่านี้ประสบคือ ‘ความกลัวเป้าหมายที่ตนอย ากทำ’ หรือ ไม่กล้ามีเป้าหมาย เพราะกลัวทำไม่ได้ จึงเป็นอุปสรรคสำคัญ ที่จะทำให้ชีวิตของคุณพังและไม่สามารถหลุดพ้นความจนได้สักที

2 ใช้ชีวิตเกินค่าครองชีพ

หล า ยคนใช้ชีวิตอย่ างฟุ่มเฟือย ทั้งจับจ่ายต ามใจชอบ ซื้ อ ของที่อย ากได้ หรือแม้แต่ยอมเป็นห นี้บั ตรเครดิ ต เพียงเพื่อต้องการซื้ อสิ่งของที่ไม่จำเป็น มาประดับชีวิตคุณให้ดูดีและ ‘ดูมี’ เหมือนคนอื่น คนอื่นที่ว่าอาจทำได้ เพราะสถานะทางการเงิน ของเขาอาจมั่นคงหรือพร้อมกว่า แต่การใช้เงิน ‘เกินค่าครองชีพที่จำเป็น’ เช่น กาแฟแก้วละ 35-40 บาท กับ กาแฟแก้วละ 100-170 บาท ร า ค ากาแฟแก้วละเท่าไหร่? ที่คุณรู้สึกว่า ซื้ อง่ายจ่ายสบายใจได้ทั้งเดือน นั่นคือร า ค ากาแฟที่เหมาะกับค่าครองชีพที่คุณแบกรับไหว หากรู้สึกว่าหนักใจ ที่จะจ่ายแต่อย ากซื้ อ นั่นคือสัญญาณอั น ต ราย ทางการเงินที่คุณกำลังใช้เกินตัวอยู่

3 หนักไม่เอา เบาไม่สู้

‘ความจน’ น่ากลัวกว่าที่คุณคิด ถ้าหากคุณลองถามมหาเศรษฐีทุกคนที่เริ่มต้นจากศูนย์ แต่ขยันทำมาหากิน พัฒนาตนเอง และกล้าก้าวข้ามความเหน็ดเหนื่อย จนกระทั่งสร้างตัวจนร่ำร ว ยพวกเขาเหล่านั้น จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ‘ไม่อย ากกลับไปจนอีก’ แต่สำหรับหล า ยคนที่ยังเป็น มนุษย์เงินเดือนหรือ

เพิ่งเริ่มธุรกิจส่วนตัว แต่ยังไม่สู้งานหนักไม่พร้อมกลับบ้ านดึกหรือเดินหนีปัญหาที่อยู่ตรงหน้าที่ควรรับผิดชอบ ก็คงย ากที่จะพัฒนาไปสู่ ความมั่งคั่งทางการเงิน เพราะโอกาสทองมาพร้อมหย าดเหงื่อเสมอ

4 ผัดวัน ไม่มีวินัย ชิลไปวันๆ

สโลว์ไลฟ์ คือชีวิตชั้นสูง ที่คนที่มีฐานะทางการเงินพร้อมพรั่งเท่านั้น จึงจะพร้อมสำหรับการนั่งจิบกาแฟเรื่อยๆ ท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบบินไปเที่ยวเมื่ออย ากไป ใช้เงินซื้ อ ความสะดวกสบายเท่าที่สบายใจ แต่กลับมาก่อนคุณยังเป็นห นี้ คุณยังไม่มีการเงินที่มั่นคง คุณยังไม่มีความสะดวก มือในการจับจ่ายเพราะคุณ ยังไม่มีวินัยทางการเงินที่ดีและรัดกุ ม ที่สำคัญ! คุณยังทำงานและเก็บเงินแบบผัดวันประกันพรุ่งอีกด้วย การเรียบเรียงชีวิตใหม่ จัดลำดับความสำคัญ 1 2 3 ว่าเป้าหมายที่คุณต้องการในชีวิตคืออะไร จะทำให้คุณวางแผน ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง และสร้างวินัยให้กับ ชีวิตที่ต้องการได้เร็วขึ้นเป็นเท่าตัว

5 ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

‘ไม่มีใครสามารถทำงานคนเดียวได้’ แม้แต่อาชีพฟรีแลนซ์ ก็ยังต้องมีคอนเน็คชั่นเพื่อสร้างงานคุณภาพ ให้ประสบความสำเร็จ เมื่อคุณต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีม สิ่งสำคัญไม่ใช่ผลงานที่ประสบความเร็จ ต ามเป้าแต่คือประสิทธิภาพในการประสานงานให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดต ามที่ตั้งเป้าไว้ หล า ยคนพลาด

โอกาสสำคัญในการก้าวหน้าหรือเลื่อนตำแหน่งงานเพราะไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานคนอื่นได้จึง ทำให้ผู้บริหารเห็นว่าคุณยังไม่เหมาะสมจะเลื่อนตำแหน่ง หรือ หากคุณทำธุรกิจอยู่ ก็คงจะติดขัดอย่ างแน่นอน หากต้องร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์เพื่อขย า ยธุรกิจ แต่คุณกลับทำตัวเป็นพระเอกอยู่คนเดียวและ เที่ยวบอ กใครๆ ว่าคุณทำงานนี้สำเร็จทั้งๆ ที่เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของทีมงาน

6 คิดมากจนก้าวสู่ความขี้ขลาด

คนคิดมากกับคนรอบคอบนั้นต่างกัน คนคิดมากจะไม่ลำดับข้อมูลที่ควรนำมาไตร่ตรอง แต่จะนำทุกปัญหา มารวมกันจนทำให้ไม่เห็นทางออ ก แต่คนที่คิดรอบคอบจะคิดเป็นเรื่องๆ และลำดับความสำคัญว่าเรื่องใด ควรมาก่อน มาหลัง ทำให้คิดเป็นกระบวนการและได้คำตอบในแต่ละปัญหาอย่ างรวดเร็ว ซึ่งคนประเภท

ที่คิดมากเมื่อทำธุรกิจจะไม่กล้าวางแผนในการต่อ ยอ ดธุรกิจเพื่อสร้างกำไร เพราะกลัวความล้ ม เหล ว ทำให้เสียโอกาสสำคัญ ที่ทำให้ธุรกิจเติบโต หรือ คนที่คิดมากเมื่อทำงานเป็น มนุษย์เงินเดือน จะกลัวการแสดงความคิดเห็นหรือไม่กล้าที่จะทำงานย ากๆ เพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นเพราะการไตร่ตรอง โดยใช้ทุกความคิดมารวมกัน จนกล า ยเป็น ความกังวลหรือขย า ยจนเป็นความ ขี้ ข ล า ด ที่จะรับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้น ทั้งๆ ที่โอกาสมาอยู่ตรงหน้า

ที่มา partiharn, verrysmilejung