6 วิ ธีการหมุนเงินให้ชีวิตปลดห นี้ได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการหมุนเงินให้ปลดห นี้ได้ กับบทความ 6 วิ ธีการหมุนเงินให้ชีวิตปลดห นี้ได้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไร

เมื่อต้องรับบทเป็นเสาหลักของครอบครัว หรือพ่อแม่มือใหม่ก็เหนื่อยแล้ว ไหนจะต้องหาเงิน มาจ่ายห นี้สินต่างๆ ให้ทันอีก อาการหน้ามืดวิงเวียนอาจถามหาได้เหมือนกัน จะบริหารเงินอย่ างไรให้สามารถปลดห นี้ที่มีอยู่ได้ มาดู 6 ทางออ กปลดห นี้ เมื่อจ่ายห นี้สิน และหมุนเงินไม่ทันกัน บางครั้งชีวิตคนเราอาจตกหลุมอากาศบ้าง มีปัญหาเงินข า ดมือ เพราะมีเรื่องต้องใช้จ่ายไม่คาดฝัน อย่ างอุบัติเหตุ คนในครอบครัวเ จ็ บป่ ว ย ญาติพี่น้องต้องการความช่วยเหลือเรื่องเงิน หรือไปลงทุนแล้วข า ดทุนบ้าง ฯลฯ

ที่เคยมีเงินผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ค่าบัตรเครดิตอีกหล า ยใบ ก็ไม่สามารถจ่ายได้ตรงเวลา เมื่อเจ้าห นี้หล า ยรายทวงถามมากๆ ก็ถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับ มองไปทางไหนก็พบแต่ทางตัน งั้นเรามาดูทางออ กกันดีกว่า

1 อย่ าหนีห นี้

และอย่ าหันไปพึ่งห นี้นอ กระบบ ขณะเดียวกัน ต้องไม่สร้างห นี้เพิ่ม ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นให้มากที่สุด สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นั้นตัดไปได้เลย เนื่องจากว่าขณะนี้ไม่สะดวกจ่าย แล้วหัน มาจับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสด แทนบัตรเครดิต ห นี้บัตรเครดิตจะได้ไม่งอ กเพิ่ม เพื่อให้หลุดจากวังวนของการเป็นห นี้ไม่รู้จบเสียที

2 จดบันทึกรายรับรายจ่าย

ควรจดบันทึกอย่ างละเอียด เพื่อให้รู้สถานะทางการเงินของตัวเอง ในบันทึกจะบอ กว่าอะไรเป็นรายจ่ายจำเป็น อะไรเป็นรายจ่ายที่ตัดทิ้งได้

3 ปลดห นี้ก้อนใหญ่ให้หมด

ถ้าชำระห นี้แบบเต็มวงเงิน แล้วยังมีเงินเหลือพอ ดำรงชีวิตในแต่ละเดือน ให้กัดฟันจ่ายห นี้บัตรที่มียอ ดห นี้มากที่สุดให้หมดก่อน ส่วนบัตรใบที่ห นี้น้อย ค่อยชำระให้หมดเร็วที่สุด อย่ าชำระขั้นต่ำ เพื่อจะได้ไม่ต้องเผชิญกับดอ กเบี้ยมหาโหด

4 รีไฟแนนซ์ยืดห นี้

ถ้าใช้ห นี้แล้วเหลือเงินไม่พอใช้สอยในชีวิตประจำวัน ลองรีไฟแนนซ์เพื่อยืดห นี้ออ กไป อย่ าไปตกหลุมพรางหาแหล่งเงินกู้ที่ดอ กเบี้ยสูงกว่าห นี้เก่า เพราะนอ กจากไม่ช่วยแล้ว ยังเพิ่มห นี้เข้าไปอีก ต้องหาสถาบันการเงินที่ให้ดอ กเบี้ยต่ำกว่า ถ้าเป็นห นี้บัตรเครดิต 3 ใบ อาจเลือ กรีไฟแนนซ์แค่ 1-2 ใบซึ่งมีห นี้สูง แต่อย่ าลืมว่ามีข้อ ดี ก็มีข้อเสีย คือระยะเวลาที่ต้องใช้ห นี้จะยืดออ กไปจากเดิม

5 หาแหล่งเงินกู้ดอ กเบี้ยต่ำ

เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสวัสดิการพนักงาน สหกรณ์ ถ้ามีวินัยการใช้ห นี้ การหันหน้าไปพึ่งพา คนในครอบครัวก็เป็นอีกทางหนึ่ง เพราะนอ กจากไม่มีดอ กเบี้ยแล้ว ระยะเวลาใช้ห นี้ก็สามารถตกลงกันได้อีกด้วย

6 ปรับโครงสร้างห นี้

ติดต่อเจ้าห นี้บัตรเครดิตเพื่อขอปรับโครงสร้างห นี้ ซึ่งคือ การทำสัญญาใหม่ที่จะรวมเงินต้น ดอ กเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าติดต ามห นี้ทั้งหมด ข้อ ดีก็คือช่วยยืดระยะเวลาชำระห นี้ออ กไป หรือถ้าเป็นห นี้บัตรเครดิต และห นี้สินเชื่อส่วนบุคคล กับสถาบันการเงินเดียวกัน อาจได้ข้อเสนอให้รวมห นี้มาเป็นยอ ดเดียว และคิดดอ กเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่าเดิม แต่อย่ าลืมว่าห นี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล มีระยะเวลาใช้ห นี้ต่างกัน การคิดดอ กเบี้ยก็อยู่ในอัตราที่ต่างกัน ถ้าไม่มีเงินจ่ายห นี้ในกรณีที่มีห นี้หล า ยอย่ าง ไม่ควรปรับโครงสร้างห นี้ เพราะถ้าผิดนัดแม้แต่งวดเดียว อาจถูกอายัดท รั พ ย์ หรืออายัดเงินเดือนได้

7 เคล็ดลับปลดห นี้

ถึงจะแนะทางออ กเมื่อเงินไม่พอใช้ห นี้ให้ แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ การจัดการให้ห นี้ที่มีอยู่ห า ยไปโดยเร็ว มีหล า ยคนที่เป็นห นี้

แล้วสามารถปลดห นี้ได้หมด ต้องใช้กำลังใจและความอ ดทน คุณโจ มณฑาณี ตันติสุข ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยโดนวิกฤตทางเศรษฐกิจเล่นงาน มาแล้ว เคยมีห นี้สินล้นพ้นตัวจนเกือบถูกฟ้องล้มละล า ย แต่ในที่สุดก็สามารถปลดห นี้ 3 ล้านกว่าได้ เธอเขียนหนังสือบอ กเล่าประสบการณ์จริงของตัวเอง

ชื่อ ‘ เงิน เรื่องใหญ่ที่โรงเรียนไม่เคยสอน’ นอ กจากนี้เรายังมีเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ด้านการใช้จ่าย สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการเงิน 6 ข้อ ที่น่าสนใจมาฝากกัน

ข้อ 1 คุณต้องแยกแยะให้ได้ ระหว่าง ‘ อย ากได้’ กับ ‘ จำเป็น’

ข้อ 2 รู้สถานการณ์การเงินของตัวเองเป็นอย่ างดี ไม่ใช้จ่ายต ามอารมณ์

ข้อ 3 ต้องเริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายตั้งแต่วันนี้ เพื่อป้องกันคำถามที่ว่า ‘ เงินฉันห า ยไปไหน’

ข้อ 4 ให้รางวัลตัวเองด้วยการออม

ข้อ 5 ฝืนใจไม่ใช้บัตร ด้วยการฝึกนิสัย ‘ มีเงินสดค่อยซื้ อ’

ข้อ 6 ทิ้งสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพทางการเงินของเรา

เชื่อได้เลยว่าหากคุณทำต ามขั้นตอนดังกล่าว คุณจะไม่มีวันประสบปัญหาทางการเงินอีกเลย

ที่มา moneyhub, 108resources