6 วิ ธีต่อยอ ดเ งิ นให้เป็น มีเ งิ นเก็บแบบง่ายๆ

ในยุคปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า เ งิ น เป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตไปแล้ว คงไม่มีใครอยู่ได้ถ้าปราศจาก เ งิ น เพราะทุกอ ย่ าง ต้องใช้ เ งิ น ทั้งนั้นเลยนะคะ ตั้งแต่ตื่นนอน เปิดไฟ อาบน้ำ แปรงฟัน ทุกอ ย่ างก็เป็น เ งิ น ทั้งนั้นเลยค่ะ

ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ใครก็ อ ย า ก ได้เ งิ นที่มากขึ้นกันทั้งนั้น แต่ถ้าจะได้เ งิ นที่มากขึ้น ก็จำเป็นต้องเ สี ย สละเวลาส่วนหนึ่งออ กไป รั บ จ๊ อ บ พิเศษเข้ามาอีกทว่าปัญหาสำหรับบางคนก็คือ ไม่มีเวลา และ/หรือ ไม่มีศักยภาพพอที่จะออ กไปรับจ๊อบเพิ่มน่ะสิ

แค่ทำงาน 8 ชั่ วโมง เป็นอ ย่ างต่ำ ต่อวันก็เหนื่อยสายตัวแทบข า ดแล้ว ยิ่งคนที่มี โ ร ค ปร ะ จำ ตั ว ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า แค่ เก็บเ งิ น ไม่ รั บ จ๊ อ บ เพิ่ม เราก็มีเ งิ นงอ กเงยได้ เพียงแค่เรารู้วิ ธีบริหารเ งิ นและต่อยอ ดเ งิ นให้เป็น

1. หักเข้าเ งิ นออมไปเลยวันละ 50 บ า ทเป็นอ ย่ างต่ำ

เทคนิคนี้เป็นเทคนิคยอ ดฮิตที่หล า ยเว็บบอร์ดก็ทำกัน เพราะแบงค์ 50 ถือว่า เป็นแบงค์มูลค่ากลาง ๆ ไม่รู้สึกว่ามากไปจนต้องอ ดมากกว่าอิ่ม แต่ก็เป็นเ งิ นจำนวน มากพอที่จะเป็นก้อนเ งิ น ฉุ ก เ ฉิ น ได้ ถ้าคุณสามารถเก็บได้ ทุกวันใน 1 เดือนก็ได้เ งิ น 50×30 = 1,500 บ า ทแล้ว 1 ปีผ่านไปก็ได้ตั้ง 18,000 บ า ทแน่ะ

2. หากเก็บเ งิ นถึงหลักหมื่น อ ย่ างน้อย 20,000 บ า ท ซื้ อทองเก็บไว้

ทองคำถือว่าเป็นสินท รั พ ย์อ ย่ างหนึ่งที่มีแนวโน้มว่ายิ่งเก็บนานราคายิ่งงอ กเงย เก็บไว้ตอนนี้ 10 ปีต่อไปอาจเพิ่มเป็นหล า ยเท่าตัวก็ได้

3. อ ย่ าดูหมิ่นเศษเ งิ น

นอ กเหนือจากการหักเ งิ น 50 บ า ทเข้ากระปุกส่วนตัว เ งิ นที่เป็นเศษเหรียญเล็กน้อยเหลือจากการใช้จ่ายแต่ละวันก็อ ย่ าดูแคลน หยอ ดเข้าไปสมทบกับกองแบงค์ 50 ด้วย เห็นเป็นเศษเล็กเศษน้อยอ ย่ างนี้ เราสะสมนานวันเข้าก็เป็นเ งิ นจำนวน มากได้เหมือนกันนะจ๊ะ

4. สมัครบัตรเครดิต

หล า ยคน มักเข้าใจผิ ดว่าการใช้บัตรเครดิตเท่ากับการนำเ งิ นในอนาคตมาใช้ น้อยคนนักที่จะเล็งเห็นประโยชน์ว่า แต้มสะสมก็คือ การทุ่นค่าใช้จ่ายอ ย่ างหนึ่ง สิ น ค้ า บางอ ย่ าง บริการบางตัว หากเราไม่มีเ งิ นสด สามารถใช้แต้มสะสมเป็นส่วนลดหรือแลกได้ในทันที

5. เลือ กเปิดบัญชีที่มี ด อ ก เ บี้ ย สูง

ไหน ๆ ก็เก็บเ งิ นเป็นประจำสม่ำเสมอ ก็ทำให้มันงอ กเงยเป็นรูปร่างด้วยการกินด อ ก เ บี้ ย ในธนาคารไปด้วยสิ ลองถ้าจะให้ดี ลองมองหาบัญชีประเภทฝากประจำแต่ได้ด อ ก เ บี้ ย สูง ลองหาข้ อมูลในอินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบแต่ละแบงค์ให้ดีก่อนตัดสินใจ

6. ล ง ทุ นหุ้น หรือ กองทุนเ งิ นรวม อ ย่ างน้อยควรมีเ งิ นเก็บสัก 20,000 บ า ท

เจียดเ งิ นเก็บสักก้อน 5,000-10,000 บ า ทนำไปซื้ อหุ้นไว้เก็งกำไร หรือล ง ทุ นในกองทุนเ งิ นรวม เ งิ นปันผลถึงจะไม่มากมาย แต่ก็พอทุ่นค่าใช้จ่ายเป็นค่าขน มได้บ้ าง

อ ย่ าอายทำกิน อ ย่ าหมิ่นเ งิ นน้อย อ ย่ าคอยวาสนา เ งิ นที่มีอยู่ ถ้าเรามองว่ามันน้อย มันก็จะเป็นเ งิ นน้อย แต่ถ้ามองเห็นก้อนเ งิ นที่งอ กเงยกว่าเดิม เราก็จะได้ก้อนเ งิ นที่งอ กเงย กว่าเดิม มันอยู่ที่วิ ธีคิด และวิ ธีบริการจัดการ คุณเลือ กได้

ที่มา  jingjai999