6 วิ ธีที่คนฉลาดมักใช้ รับมือ กับคนชอบขอยืมเงิน

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการรับมือ กับคนที่ชอบยืมเงินอยู่บ่อยๆ กับบทความ 6 วิ ธีที่คนฉลาดมักใช้ รับมือ กับคนชอบขอยืมเงิน ไปดูกันว่าจะต้องรับมือ กับคนเหล่านี้อย่ างไรบ้าง

1 ให้ยืมแบบไม่หวังได้คืน

ถ้าจนแล้วจนรอ ด ยังไงก็รู้สึกว่าเพื่อนยืมเ งิน หรือคนยืมเงิ นคนนี้เราต้องช่วยจริงๆ ไม่ให้ไม่ได้จริงๆลองหาวิธีให้แบบ ที่เราคิดเสียว่า ให้เงิ นเป็นของขวัญไปเลย เช่นใกล้วันเกิดของเพื่อนยืมเ งิน หรือคนยืมเงิ นคนนี้ ก็ให้เ นเขา ยืม แล้วก็บอ กเขาไปเลยว่า งั้นให้เป็นของขวัญ วันเกิดแล้วกันนะ หรืออาจจะให้เป็นบัตรของขวัญวอยส์เชอร์ ซื้ อของในซูเปอร์มาร์เก็ต พวกเขาจะได้เก็บเ งินไปใช้จ่ายด้านอื่น ที่จำเป็น มากกว่าแทน วิธีนี้เป็นวิธีการช่วยเรื่องเงิ น ที่ลดความกระดากอายระหว่างกันได้ มากเลยทีเดียวค่ะ

2 แสดงออ กชัดเจนว่าไม่ให้ยืมเ งิน

วิธีรับมือเพื่อนยืมเงิ น วิธีแรกบอ กให้ชัดเจนไปเลยว่า ไม่ให้ใครยืมเงิ นตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้อง เมื่อเราชัดเจนว่า ไม่ให้ยืมเงิ นตั้งแต่แรก มันก็ง่ายที่จะปฏิเสธ โดยไม่จำเป็นต้องมีข้ออ้าง หรือเหตุผลอะไรอีกวิธีนี้ เหมาะกับคนที่มีวินัย ในการใช้ชีวิตระดับหนึ่งนะคะ คือพึ่งพาตัวเองเป็น รู้จักดูแลตัวเอง เพราะถ้าเราไม่ให้ใครยืม เราก็ไม่ควรจะไปยืมเงิ น หรือไหว้วานคนอื่นเช่นกันค่ะ

3 พูดตรงๆและสั้นๆ

ตอนที่บอ กปฏิเสธเพื่อนยืมเงิ น ไม่ต้องอธิบายสถานะทางการเ งินของคุณ เช่น ตอนนี้ฉัน มีแพลน ใช้เ งินเรียนต่อโท ด้านบริหารธุรกิจ ฉันจะเอาเงิ น ไปศัลยก ร ร มที่เกาหลีฯลฯไม่ให้ก็คือไม่ให้ คนยืมเงิ นอย ากได้แค่เงิ น ถ้าไม่ได้เงิ น ก็ไม่ได้ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้น และเป็นสิทธิของเราด้วย ที่จะไม่พูด แต่ถ้ากลัวว่าบทสนทนา จะตัดรอนกันเกินไปลองปฏิเสธ แบบสุภาพแบบนี้ดูค่ะ ‘ฉันไม่มีเงิ นพอให้ใครยืมได้เลยช่วงนี้’ ‘ฉันไม่ค่อยสบายใจ เรื่องการให้ยืมเ งินน่ะ”ขอโทษนะ แต่ให้ยืมไม่ได้จริงๆ’ ประโยคเหล่านี้ตรงไปตรงมา แต่ไม่หย าบ ไม่ห้วนไม่ตัดรอนจนเกินไป และไม่ได้เปิดช่อง ให้คน มาขอยืมเ งินได้อีกด้วย ในอนาคตให้จำไว้เสมอว่า มันเป็นเงิ นของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายสถานะ หรือวิธีการใช้เ งินของคุณกับใครโดยเฉพาะ คนที่จะยืมเ งินของคุณ

4 ขอเวลาตัดสินใจ

บางกรณีก็ย ากจริงๆ ที่จะพูดว่าให้ยืมเงิ นไม่ได้ เช่น เพื่อนสนิทญาติ หรือคนในครอบครัว ที่ต้องเจอหน้ากันทุกวัน ถ้ารู้สึกโดนต้อนจนจน มุมมากๆ ลอง’ขอเวลา’คนยืมเงิ นว่า ขอฉันคิดดูก่อนนะการยืมเงิ น เป็นเรื่องใหญ่ค่ะ พวกเขาเองก็รู้ดี ไม่งั้นคงไม่บากหน้า มาขอยืมเ งิน ถ้าคน มีมารย าทจริงๆ จะเข้าใจว่าคนถูกยืม มีสิทธิคิดได้ว่า จะให้ยืมเงิ นดี หรือไม่แต่ถ้าคุณพูดว่า ขอคิดดูก่อนนั่นหมายถึง การเปิดโอกาส การให้ความหวัง คนที่ยืมนะคะ ดังนั้นต้องบอ กพวกเขาด้วยว่า ขอเวลานานแค่ไหน แล้วกลับไปคิดจริงๆว่ามีเงิ นพอ จะให้ยืมหรือไม่ ให้เวล า ยืมได้นานแค่ไหนแล้ว ถ้าเขา ยืมเงิ นไม่คืน มีผลกระทบ กับความสัมพันธ์แค่ไหนด้วย

5 เสนอความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น

นอ กจากพูดว่า’ไม่’เราสามารถช่วยเหลือเพื่อนยืมเ งิน หรือคนที่มายืมเงิ น ในรูปแบบอื่นได้ เช่น ถ้าพวกเขา ไม่มีเงิ นเพราะไม่มีงานทำ ก็ช่วยหางานให้พวกเขาทำ ทำอาหาร เผื่อพวกเขา พวกเขาจะได้ประหยัดเงิ น ค่าอาหาร หรือหาวิธีกู้เ งินวิธีอื่นให้พวกเขาแทน เช่น กู้เ งินธนาคาร เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่แล้ว คนที่มาขอยืมเ งินเรา ถ้าไม่ได้เงิ น พวกเขาอาจจะไม่ได้ ต้องการวิธีหรือความช่วยเหลือ แบบอื่นดูท่าทีของพวกเขา ก่อนจะให้คำแนะนำด้วย

6 ไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงิ นของตัวเอง

ถ้าต้องการลดแรงกดดัน หรือโอกาสที่เพื่อนยืมเงิ น จะแวะมาเยี่ยมเยียนคุณ การไม่เที่ยวบอ กใครว่าได้เ งินเดือนเท่าไหร่ มีเ งินเก็บที่ไหนบ้าง มีท รั พ ย์สินห นี้สินเท่าไหร่ และอย่ างไรคือ สิ่งที่คุณควรทำถ้ามีใครถาม เรื่องเงิ นอาจจะพูดแบบกลางๆว่า ‘ก็พออยู่ได้จ้ะ’ หรือ ‘พอมีพอ กินเฉยๆ’ ไม่ต้องบอ กตัวเลขโต้งๆว่า มีเงิ นสำรองฉุกเฉิน ในบัญชีสามล้านบาท เพราะมันจะกล า ยเป็นสัญญา ทางสังคมรอบตัวคุณ อย่ างหนึ่งทันที ว่าเงิ นฉุกเฉินนี้ อาจหมายถึงพอให้เพื่อนยืมเ งิน อย่ างฉุกเฉินก็เป็นได้ ก่อนจากกัน จำไว้อย่ างหนึ่งว่า เรื่องเงิ นไม่เข้าใครออ กใคร ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัว หรือไกลตัว ดังนั้นถ้าไม่อย ากเจอเคสเพื่อนยืมเงิ นไม่คืน ก็อย่ าด่วนปากเร็ว ตัดสินใจเร็วและให้ใครยืมเงิ นทุกครั้ง ควรเก็บหลักฐานเช่น อัดคลิปเสียงวิดีโอ หรือเซ็นสัญญายืมเ งินทุกครั้ง

ที่มา shopback, stand-smiling