6 วิ ธีออมเงิน เปลี่ยนชีวิตให้มีความมั่งคั่ง มั่นคง

วันนี้เราอยากที่จะนำเสนอวิธีการออมเงินและบริหารเงินเดือนให้มีกิน มีใช้ มีเก็บอนาคตไม่ลำบากกับบทความ 6 วิ ธีออมเงิน เปลี่ยนชีวิตให้มีความมั่งคั่ง มั่นคง ไปดูกันว่าจะต้องออมเงินอ ย่ างไรให้ชีวิตมีความสุขสบาย มั่งคั่ง

นักพูดและนักคิด ทางด้านการเงินการล งทุ น เขาได้แนะนำวิธีการบริหารรายได้ ในแต่ละเดือนด้วยการใช้โถแต่ละใบ เป็นสัญลักษณ์แทน การแบ่งเงินแต่ละส่วนดังนี้

1 โถสำหรับรายจ่ายประจำ ( 55% )

2 โถแห่งการซื้ อความสุขส่วนตัว ( 10% )

3 โถแห่งความรู้พัฒนาตนเอง ( 10% )

4 โถแห่งการสร้างอิสรภาพทางการเงิน ( 10% )

5 โถเงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น ( 10% )

6 โถแห่งการ แ บ่ ง ปั น ( 5% )

1 โถสำหรับรายจ่ายประจำ ( 55% )

เงินในโถใบที่หนึ่งนี้ เป็นเงินสำหรับใช้จ่าย ในสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น ค่า อ า ห า ร ค่าน้ำ ค่าไฟค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำมัน เป็นต้น โดยเงินส่วนนี้คิดเป็น 55% ของรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือน

2 โถแห่งการซื้ อความสุขส่วนตัว ( 10% )

โถใบที่สองนี้ มีหน้าที่ใช้สร้างความสุขของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เที่ยว ฉลอง เข้าสปา พาสาวไปเดท ชอปปิ้งออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ ที่คุณต้องการ ถ้าจะมารอตอนแก่ ก็คงจะเสียโอกาสพลาดสิ่งที่ อ ย า ก ทำในช่วงนั้นๆเงินในส่วนนี้คุณต้องใส่โถเอาไว้ 10% ของรายได้

3 โถแห่งความรู้พัฒนาตนเอง ( 10% )

เงินในโถ ใบที่สามนี้ มีไว้เพื่อใช้พัฒนาความรู้ หากคุณ อ ย า ก เป็นคนที่เก่งขึ้นกว่าตัวเองในเมื่อวานคุณจำเป็นที่จะต้องศึกษาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ จะดีไหมถ้ามันจะทำให้คุณ สามารถสร้างรายมากขึ้นกว่าเดิมจากการที่มีความรู้ที่มากขึ้นคุณก็สามารถนำเงินในส่วนนี้ไปใช้พัฒนาได้เลยโดยเงินในส่วนนี้ คุณต้องใส่โถเอาไว้ 10% ของรายได้ในแต่ละเดือน

4 โถแห่งการสร้างอิสรภาพทางการเงิน ( 10% )

โถใบที่สี่นี้ จะเป็นเสมือนกับ ห่านทองคำ หรือเครื่องผลิตเงินให้คุณใน ย า ม ที่คุณไม่มีแรงทำงานแล้วคุณไม่ต้องไปคิดฝากชีวิตไว้ กับลูกหลานให้ตัวเองต้องเป็นภาระ ซึ่งอาจ นำไปล งทุ นใน หุ้น กองทุนรวมสหกรณ์ออมท รั พ ย์ ลากออมสิน ทองคำ ประกันสะสมท รั พ ย์ เงินฝากด อ กเ บี้ ยสูง อันนี้ขึ้นกับความรู้ของคุณเลยถ้า อ ย า ก ได้เป็นอิสรภาพเร็ว

ก็ต้องใช้เงินในโถที่ 3 โถแห่งความรู้พัฒนาตนเองในการศึกษา เรื่องการล งทุ นให้มากๆสำหรับเงินที่คุณใส่ลงในโถใบที่4นี้ จะช่วยเลี้ยงตัวคุณเอง โดยคุณต้องนำไปใช้สำหรับ การล งทุ นเพื่อสร้างกระแสเงินสด แบบ passive income แต่มีข้อแม้ว่า คุณห้ามใช้เงินในกระปุกนี้จนกว่า รายได้จากดอ กผลเฉลี่ยต่อเดือนที่มันจ่ายให้จะมากกว่ารายจ่ายประจำ

ที่คุณมี หรือเมื่อคุณเกษียณนั่นแหละครับ และระลึกไว้เสมอแม้จะเกษียณแล้วก็ห้ามใช้เงินต้นในโถใบนี้เด็ดข า ด ให้ใช้เพียงเงินปันผล ซึ่งเปรียบได้กับไข่ทองคำเพราะว่าเงินต้น ที่นำไปล งทุ นเปรียบเสมือนแม่ห่านทองคำ หากเอามาใช้ก่อนเมื่อใดก็เปรียบได้ว่า คุณ ฆ่ า แม่หานกินไปแล้ว มันก็จะไม่มีไข่ให้คุณอีกต่อไป

5 โถเงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น ( 10% )

หากคุณมีรายจ่ายจำเป็นก้อนใหญ่พิเศษ แบบกะทันหัน คุณไม่จำเป็นจะต้องไปหยิบยืมใครให้ลำบากใจเลยเพราะเงินในโถใบนี้จะมีหน้าที่แก้ไขปัญหาแบบ ฉุ ก เ ฉิ น ไม่ว่าจะเป็น ค่าจัดงานแต่งงาน ค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ค่าการศึกษาบุตร ซ่อมรถ ซื้ อบ้าน โดยมันจะช่วยให้คุณไม่ต้องเป็นห นี้สินรุงรังจนแก้ไม่ได้ในอนาคตยังไงหล่ะ

6 โถแห่งการ แ บ่ ง ปั น ( 5% )

เงินในโถใบนี้ มีไว้สำหรับ ช่วยเหลือสังคม เพื่อนฝูง หรือ ทำบุญ ทำทาน เพราะถ้าคุณรู้จักการให้ก่อนรับคุณก็จะได้กลับโดย ที่ไม่ต้องไปเรียกร้องลองถามตัวคุณเองดูว่า ระหว่างคนที่ไม่เคยให้อะไรคุณเลยกับคนที่คอย แ บ่ ง ปั น ให้คุณเสมอๆ ถ้าสองคนตกอยู่ที่นั่งลำบาก คุณ อ ย า ก จะช่วยใครมากกว่ากันหละจงให้ก่อนรับเสมอตัวอ ย่ าง

การนำทฤษฎี โถ 6 ใบไปใช้จริงถ้าหากคุณรายได้ เดือนละ 20,000 บาท

1 โถสำหรับรายจ่ายประจำ ( 55% )

วิธีการแบ่งเงิน คือ 20,000 x ( 55/100 ) = 11,000 บาท

2 โถแห่งการซื้ อความสุขส่วนตัว ( 10% )

วิธีการแบ่งเงิน คือ 20,000 x ( 10/100 ) = 2,000 บาท

3 โถเพื่อซื้ อความรู้พัฒนาตนเอง ( 10% )

วิธีการแบ่งเงิน คือ 20,000 x ( 10/100 ) = 2,000 บาท

4 โถแห่งการสร้างอิสรภาพทางการเงิน ( 10% )

วิธีการแบ่งเงิน คือ 20,000 x ( 10/100 ) = 2,000 บาท

5 โถเงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น ( 10% )

วิธีการแบ่งเงิน คือ 20,000 x ( 10/100 ) = 2,000 บาท

6 โถเพื่อ การ แ บ่ ง ปั น ( 5% )

วิธีการแบ่งเงิน คือ 20,000 x ( 5/100 ) = 1,000 บาท

ทฤษฎี 6 Jars หรือ การออมเงินแบบโถ 6 ใบ ก็เป็นหนึ่งทางเลือ กให้ผู้ที่ อ ย า ก มั่งคั่งในอนาคตได้เริ่มวางแผนทางการเงินที่เป็นเหมือนล าย แ ท ง สมบัติที่ทำได้จริง สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละคน หากเรายังอยู่ในช่วงที่มีแรงหาเงินได้ เราควรมีการจัดสรรเงินเพื่ออนาคต ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะเป็นคนถังแตกในตอนแก่ถ้าใครที่

เป็นข้าราชการโดยปกติจะมีเงินบำนาญไว้ใช้ตอนเกษียณหากนำทฤษฎี 6 Jars ไปปรับใช้ยิ่งจะทำให้คุณมั่งคั่งได้เร็วมากกว่า คนที่เป็นข้าราชการที่เวลาราชการเท่ากันอ ย่ างแน่นอน ผู้ที่ล้มเหลวทางการเงิน กล่าวว่า หาเงินทำไมเยอะแยะชีวิตมัน สั้ น ต า ย ไป เดี๋ยวก็ใช้เงินไม่หมดคนประสบสำเร็จทางการเงิน ตอบกลับไปว่าแต่ปัญหา ที่พบมัน น่ า ส ล ด นะ หาก เงินหมดแต่ดันไม่ ต า ย

ที่มา 9 r i c h e r, f a h h s a i