6 วิ ธีใช้ชีวิตตอนแก่อ ย่ างไรให้ลูกหลานหมดห่วง

สำหรับใครที่อายุกำลังจะเข้าวัยชร าแต่ยังเป็นกังวลในเรื่องของการใช้ชีวิต ที่ไม่อย ากจะให้เป็นภาระของลูกหลาน หล า ยคนอาจจะเลี้ยงลูกหลาน มาเพื่อไว้ดูแลย ามแก่เฒ่า แต่ความเป็นจริงแล้วลูกหลานก็มีสิ่งอื่นที่จะต้องดูแล ฉนั้นเราจะใช้ชีวิตอ ย่ างไรให้ลูกหลานหมดห่วง วันนี้เรามาดูกัน

พึ่งพาภูเขา ภูเขาถล่ม พึ่งพาคน คนหนีห า ย มีแค่ตัวเองเท่านั้นที่พึ่งพาได้ที่สุด คนเราไม่ว่าจะหนุ่มสาว กลางคน หรือสูงอายุ ล้วนต้องพึ่งตัวเองโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน การเลี้ยงลูกเพื่อให้มาดูแลตัวเองตอนแก่อาจจะเป็นไปไม่ได้ ตอนแก่ต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้น

งั้นถ้าเราแก่แล้ว ต้องทำยังไงถึงไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น ทุกๆคนล้วนอายุมากขึ้นทุกวัน ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความชร าที่กำลังก้าวเข้ามา จะต้องจำวิ ธีการใช้ชีวิต 6 แบบนี้ไว้ ใช้ชีวิตวัยชร าอ ย่ างมีความสุข ถึงจะไม่เป็นที่น่ารำคาญของลูกหลาน

1. ใช้ชีวิตอ ย่ างไม่ต้องกังวล เรื่องของลูกๆ

อะไรที่จัดการได้ก็ช่วยจัดการ อะไรที่จัดการไม่ได้ หรือไม่ต้องการให้คุณจัดการ ก็ไม่จำเป็นต้องกังวล เดี๋ยวจะกล า ยเป็นทำดีไม่ได้ดีทำให้ลูกๆรำคาญไปเ สี ยอีก เรื่องของพวกเขา อ ย่ าเข้าไปยุ่ง เรียนรู้ที่จะยอมรับ คนเราแก่แล้วจัดการแค่ตัวเองก็พอ ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่น ยิ่งยุ่งมากก็ยิ่งทำให้ตัวเองลำบาก

2. ใช้ชีวิตอย่ างแข็งแรง

สุ ข ภ า พแข็งแรงสำคัญที่สุด ยิ่งแก่ยิ่งสำคัญ เพียงแค่สุ ข ภ า พแข็งแรง กินอาหารดีๆ นอนหลับเพียงพอ เดินได้เอง ถึงจะไม่เป็นภาระคนอื่น อยู่อ ย่ างมีศักดิ์ศรี เมื่ออายุมากขึ้น ต้องรั ก ษ าสุ ข ภ า พ ยุ่งเรื่องคนอื่นให้น้อยลง ดูแลสุ ข ภ า พตัวเองให้มากขึ้น ออ กกำลังกาย เรียนรู้วิ ธีการดูแลสุ ข ภ า พ

3. ใช้ชีวิตแบบไม่ทวงบุญคุณ

คนเราแก่แล้ว อ ย่ าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆ เรื่องเก่าๆมาพูดตลอ ดเวลา คุณเคยช่วยใคร คนอื่นดีกับคุณมั้ย ก็ปล่อยให้มันผ่านไป คุณรู้ตัวเองก็พอ ลูกต้องการให้คุณไปช่วยดูแลหลานก็อ ย่ าหงุดหงิดทั้งวัน เอาแต่บ่น

ต่อหน้าหลานๆว่าลำบาก ตัวเองอย ากทำก็ทำ ไม่อย ากทำก็หาข้ ออ้าง หาวิ ธีปฏิเสธก็พอ ถ้าคิดว่าทุ่มเทมาก แต่ได้สิ่งตอบแทนน้อยไป ไม่เต็มใจทำ คุณก็จะลำบากฟรีๆ ไปช่วยแล้ว ลูกๆก็จะคิดว่าคุณเรื่องมาก ไม่พูดถึงคุณในแง่ดี

4. คือมีชีวิตด้วยตัวเอง

คนเราแก่แล้ว ก็ยังต้องพึ่งตัวเอง ลูกๆไม่สามารถพึ่งพาได้ ห้ามเอาความหวังที่จะให้ลูกดูแลตอนแก่ไปฝากไว้กับลูก ลูกๆก็มีงานการของพวกเขา พวกเขามีความกดดัน มากมาย คุณไปอยู่กับลูกก็มักจะมีเรื่องที่พูดไม่ออ ก ทำให้ไม่มีความสุข

สู้อยู่บ้านเก่าของตัวเองดีกว่า ใช้ชีวิตสงบเรียบง่ายไปวันๆ เก็บเ งิ นตอนที่คุณยังหนุ่มสาว อ ย่ าแบ่งสมบัติให้ลูกเร็วเกินไป จำไว้ ของพ่อแม่ยังไงก็เป็นของลูก แต่ของลูกยังไงก็ไม่ใช่ของพ่อแม่ ถึงเวลาคุณแบมือขอเ งิ นลูก ก็จะรู้ว่ามันย ากแค่ไหน

5. ใช้ชีวิตอ ย่ างมีความสุข

ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยเ สี ยงเพลง หากิจ ก ร ร ม ที่น่าสนใจทำ ฟังเพลงที่นิยม เต้นรำ อ ย่ าทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ อ ย่ าเรียกร้องนั่นนี่ทั้งวัน ต้องผ่อนคล า ยอารมณ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส ไล่ปัญหาและความทุ ก ข์ออ กไป ทำให้ตัวเองมีความสุข

6. ใช้ชีวิตอ ย่ างใจกว้าง

แก่แล้วไม่ต้องเคร่งครัดกับตัวเองนัก เปิดใจให้กว้าง อ ย่ างกินอะไรก็กิน อย ากใส่อะไรก็ใส่ อ ย่ าถามหาคุณค่า ไม่ต้องกลัวการใช้เ งิ น เป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เ งิ นเพื่อตัวเอง ถ้าไม่ใจกว้างกับตัวเองหน่อย ดีกับตัวเองหน่อย

เ งิ นก็จะกล า ยเป็น มรดก คุณเอาไปไม่ได้สักบาทเดียวคุณย่าคุณย ายบางคนเริ่มต้นจากศูนย์ ก็ต้องเห็นคุณค่า ของเ งิ นเป็นธรรมดา ท่าน มักจะสอนให้เราประหยัด กว่าจะซื้ออะไรแต่ละชิ้น จะต้องคิดแล้วคิดอีก มองให้ทะลุถึงความสำคัญและจำเป็น

ที่มา  boktorth