6 วิ ธีใช้ห นี้ที่หยิบยืมมา ให้เราหมดห นี้และตั้งตัวได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ห นี้ที่หยิบยืมคนอื่น มา และสร้างฐานะของตัวเองได้ กับบทความ 6 วิ ธีใช้ห นี้ที่หยิบยืมมา ให้เราหมดห นี้และตั้งตัวได้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถตั้งตัวได้ อย่ างมีความสุข

1 สำรวจข้อผิดพลาดในอ ดีตของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่

ก่อนจะใช้ห นี้ได้ คุณต้องเข้าใจเสียก่อนว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง คุณจะได้เข้าไปแก้ไข อย่ างตรงจุด ถ้าคุณไม่สำรวจความผิดพลาดในอ ดีต เชื่อเถอะว่าในไม่ช้าวังวนเดิมๆ จะกลับมาหาคุณอย่ างแน่นอน

2 บริหารเงินที่เหลือจากการตัดรายจ่ายนั้นอย่ างมีประสิทธิภาพ

จริงๆ แล้วมันไม่ใช่แค่การบริหารเงินที่เหลือจากการจัดการรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนั้นอย่ างเดียว คุณควรจะวางแผนการเงินตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ เงินที่ได้เพิ่มมานั้น คุณควรจะวางแผนดีๆ ว่าแต่ละส่วนคุณจะจัดการอย่ างไรส่วนไหนเก็บ ส่วนไหนกันไว้ใช้ห นี้ คุณต้องแบ่งแต่ละส่วนให้ชัดเจน

3 พูดคุยให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่เราต้องหยิบยืมเงินเพื่อน ยืมเงินญาติ

การจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคน สิ่งแรกคือคุณต้องชัดเจน อย่ าอมพะนำไม่พูดความจริง คนที่จะช่วยเหลือจึงจะทราบสถานการณ์และความจำเป็นของคุณโดยละเอียด และควรกำหนดเวลาใช้คืนให้ชัดเจนว่าคุณพร้อมใช้คืนเมื่อไหร่ และที่สำคัญ เมื่อได้รับความช่วยเหลือมาแล้ว อย่ าได้ห า ยหน้าห า ยต าไปอย่ างเด็ดข า ด แม้จะยังไม่ถึงกำหนดชำระก็จงติดต่อ กับเพื่อนเพื่อแสดงความจริงใจตลอ ดเวลา หากคุณยังติดขัดอะไรอยู่จงบอ กเหตุผลกับเพื่อนหรือญาติเสมอ การห า ยเข้ากลีบเมฆ คุณกำลังทำล ายตัวเองและความน่าเชื่อถือของตัวเองอย่ างน่าอ ดสูที่สุด

4 ถ้าบริหารแล้วยังไม่พอก็ต้องหารายได้เพิ่ม

สำนวนที่ยังคงเป็นจริงเสมอคือประโยคที่ว่า ‘หาให้มากกว่าใช้’ ถ้าคุณบริหารทุกอย่ างแล้ว ยังไม่เป็นไปต ามเป้า คุณก็ควรจะหารายได้เพิ่มเติม สำรวจว่าคุณมีศักยภาพอะไร หรือถนัดอะไร และมันพอจะเอามาเป็นวิธีหารายได้เพิ่มเติมได้ หรือไม่แล้วจงลงมือทำเสีย เอาเวลาที่มานั่งเครียดนั่งกุมขมับมาหาเงินเพิ่มดีกว่า

5 ปรับพฤติก ร ร มสิ้นคิดบางอย่ างลง

ถ้าแม้คุณจะมีบัญชีรายรับรายจ่าย หรือคุณจะรู้และเข้าใจความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอ ดีต แต่ถ้าคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนพฤติก ร ร มตัวเอง มันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย แล้วคุณก็ไม่อาจหลุดพ้นจากวังวนนั้นแน่นอน จำไว้ว่าการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ คุณต้องอาศัยความอ ดทน และความตั้งใจอย่ างมาก

6 ทำบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อเปรียบเทียบสมดุลของรายได้และรายจ่าย

จริงๆ สิ่งนี้เป็นหัวข้อคลาสสิคที่สุดสำหรับการสร้างวินัยทางการเงิน เพราะมันจะบอ กคุณเลยว่า ในแต่ละเดือนคุณมีรายได้เข้ามาเท่าไร และคุณเสียเงินไปกับเรื่องอะไรบ้าง คุณจะได้เข้าไปจัดการกับรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น

ที่มา e y h a n g w a, a a n p l e a r n