6 สิ่งควรรู้ เมื่อใช้รถเกียร์ออโต้ทุกวัน

เมื่อรถยนต์เกียร์ออโต้เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันนี้ เพราะการขับขี่ที่สะดวก ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อย แต่การสะดวกสบายก็ยังมีสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ วันนี้เราจึงอย ากที่จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ 6 สิ่งควรรู้ เมื่อใช้รถเกียร์ออโต้ทุกวัน

1 อ ย่ า เข้าเกียร์ P ตอนติดไฟแดง

การใช้เกียร์ P นั้นควรใช้ในตอนที่รถเข้าที่จอ ดรถแบบสนิทจริงๆเท่านั้น เพราะหากเราใช้ขณะรถจอ ดติดไฟแดงแล้วเกิดเห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น อ ย่ า ง มีรถมาชนท้ายเรา จะทำให้ระบบเกียร์ของเราที่ล็อคสนิทแล้วถูกแรงชนไปข้างหน้า ทำให้ชุดเกียร์พังได้

2 การเหยียบคันเร่งช่วงออ กตัว

หล าย คนติดนิสัยการเห ยี ย บคันเร่งเพื่อวอร์มเครื่อง และชอบเหยียบคันเร่งค้างเอาไว้ก่อนออ กตัวเพื่อที่จะได้ออ กตัวได้ไวขึ้น แต่การทำเช่นนี้บ่อยๆจะทำให้ชุดเกียร์ถูกกระ ช า กและทำให้ชุดเพลาที่ทำการขับเคลื่อนรถ รวมทั้งย า ง รองแทนเครื่องยนต์เ สื่ อ มและ พั ง เร็วขึ้น

3 การเหยียบคันเร่งจน มิดช่วงแซง

เวลาที่จะแซงรถคันหน้า คนขับมักเหยียบคันเร่งจนสุดเพื่อเร่งความเร็วให้แซงรถอีกคันได้พ้น ซึ่งการกระทำนี้จะทำให้ชุดเกียร์ของรถเสียห า ยได้ง่าย และกล าย เป็นการลดอายุการใช้งานของเกียร์ให้สั้นลง การเหยียบคันเร่งจน มิดจะทำให้เกิดการสึกหรอของชุดเกียร์ เพราะฟั นเฟืองต่างๆในระบบจะหมุนด้วยความเร็วสูง เกิดการเสียดสีและมีความร้อนเกิดขึ้น

วิธีการแซงที่ดีที่สุดคือ รอจังหวะที่ไม่มีรถสวน มาแล้วใช้ความเร็วที่เหมาะสมในการขึ้นแซงโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งจนสุดจะช่วยรั ก ษ าแลถนอมระบบเกียร์รถได้ดีกว่าและป ล อ ด ภั ยกว่าด้วย

4 อ ย่ า ออ กตัวโดยไม่เหยียบเบรค

บางคนอาจมีนิสัยการออ กตัวทันทีโดยไม่เหยียบเบรค ซึ่งอาจทำให้ระบบเกียร์สึกหรอเร็วยิ่งขึ้น ต ามหลักแล้วควรที่จะเหยียบเบรคก่อนแล้วจึงค่อยเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้รถกระตุก และยังช่วยป้องกันรถไหลไปชนกับรถคันอื่น ป้องกันการเกิด อุ บั ติ เ ห ตุได้อีกด้วย

5 การเข้าเกียร์ว่างก่อนรถหยุด

ไม่ควรเข้าเกียร์ว่างก่อนที่จะหยุดรถหรือชะลอความเร็ว หล าย คนเชื่อว่า การเข้าเกียร์ว่างแล้วปล่อยให้รถไหล จะทำให้ประหยัดน้ำมันซึ่งความจริงแล้วไม่ถูกต้องนัก เพราะนอ กจากจะไม่ช่วยประหยัดน้ำมันแล้วยังทำให้ระบบเกียร์พังง่าย เพราะทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นระบบตัดกำลังของเกียร์ออโต้เสียห า ย

6 อ ย่ าเดินหน้าหรือถอยหลัง ในตอนที่รถจอ ดไม่สนิท

ในจังหวะที่เปลี่ยนเกียร์โดยที่รถยังไม่จอ ดหรือหยุดสนิท เช่น การใส่เกียร์ถอยหลังในขณะที่รถกำลังไหลไปด้านหน้านั้น จะทำให้ระบบการขับเคลื่อนภายในถูกกระช า กในทิศทางที่สวนกันอ ย่ า งรวดเร็วเกินไป หากเกิดบ่อยๆจะทำให้อ า ยุ ง า นของระบบเกียร์สั้นลง

สำหรับ 6 พฤติก ร ร มที่กล่าวมานั้นเป็นตั ว อ ย่ า งที่ไม่ควรทำต าม เพราะจะส่ งผลต่อระบบการทำงานของรถเกียร์ออโต้ อ ย่ า ง มากซึ่งหากเกิดความเสียห า ยขึ้นก็จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอีก หากเราใช้รถเกียร์ออโต้อยู่ก็ควรเปลี่ยนพฤติก ร ร มที่กล่าวมานี้ และใช้รถให้ถูกหลักจะช่วยทำให้ป ล อ ด ภั ยและไม่ต้องเสียเงินซ่อมแซมรถในภายหลัง

ที่มา krustory