6 สิ่งที่คนอายุวัย 50 ไปแล้วทำบ่อยๆ ชีวิตบั้นปล า ยมีความสุข

สำหรับคนที่อายุมากขึ้นแล้วกังวลว่าจะใช้ชีวิตยังไงดี ให้ชีวิตในบั้นปล า ยนั้น มีความสุขไม่เป็นภาระต่อลูกหลาน วันนี้เรามี 6 ข้ อวิ ธีการใช้ชีวิตที่ทั้งมีความสุขและไม่ทำให้ลูกหลานต้องเป็นห่วง จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

1.กินอยู่แบบแมวเดิน นั่นก็คือ กินเหมือนย่องเบา กินช้าๆ ค่อยๆ กิน กินทีละ น้อยๆ กินเบาๆ กินบ่อยได้ แต่อ ย่ ากินเยอะ อ ย่ ากิน มูมมามระบบทางเดินอาหารไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนแล้ว กินแบบมูมมาม จะสำลัก ขึ้นปากขึ้นจมูกเอาได้ง่ายๆ

2.ควรนอนเหมือนเมาเห็ด เมื่ออายุมากแล้วต้องนอนให้พอ หลั บให้สนิท อ ย่ าคิดมากจนนอนไม่หลั บ รู้สึกง่วงก็ให้นอน โดยเฉพาะกลางคืน นอนอ ย่ าให้เกินสี่ทุ่มกลางวันถ้ารู้สึกง่วงให้หาเวลางีบ สักสิบห้านาทีก็ยังดี จะรู้สึกสดชื่นขึ้นเยอะ เพร า ะอายุเยอะแล้ว ร่างกายอ่อนล้าง่าย ต้องพักผ่อนเยอะๆ อ ย่ าไปโหมงานหนักเหมือนหนุ่มสาว

3.ฝึกอารมณ์ให้เหมือนกิ่งไม้ไหว ไหวพริ้วไปต ามลมบ้าง นิ่งบ้าง เงียบบ้าง บางครั้งไม่ได้ดั่งใจบ้าง ก็ให้เข้าใจได้ว่า มันเป็นกฏของธรรมชาติ ที่ย่อมเกิด ตั้งอยู่ และดับไปเหมือนเวลากิ่งไม้หั กไม่เห็น มันร้องไห้ฟูมฟาย

เ สี ยอ กเ สี ยใจ แต่มันจะรีบงอ กกิ่งใหม่เพื่อฟื้นฟูตัวเองขึ้น มาทดแทนให้เร็วที่สุดเราเองก็เช่นกันเมื่อถึงเวลาสูญเ สี ยสิ่งใดก็ต้องเข้าใจมันให้เร็วที่สุด เอาธรรมะที่มีธรรมชาติเป็นแบบอ ย่ างมาทดแทนความเ สี ยใจแล้วชีวิตในบั้นปล า ย ก็จะมีความสุขด้วยความเข้าใจธรรมะที่เป็นธรรมชาติ ของความเป็นธรรมดานั่นเอง

4.ควรทำตัวเหมือนหมากรุก ที่บอ กว่าควรทำตัวแบบหมากรุก นั่นก็เพร า ะว่า เวลาจะลุก จะยืน จะเดิน จะนั่ง คิดดีๆ เดินช้าๆ ค่อยๆ คิด ค่อยๆ เดิน เหมือนการเดินหมากอ ย่ าพรวดพร า ดล้มลุกคลุกคลานขึ้น มาจะลำบาก ไม่ได้ล้มแค่เราคนเดียว มันล้มทั้งกระดาน เ สี ยกระบวนไปทั้งบ้าน ต้องให้ลูกหลาน มาดูแลอีก

5.หัดออ กกำลังกายให้เป็นนิสัย เหมือนว่าวันไหนไม่ได้ออ กกำลังกาย ไม่ได้เอาเหงื่อออ ก จะรู้สึกหงุดหงิด ครั่นเนื้อครั่นตัว อะไรทำนองนั้นเลย แล้วเราจะเป็นคนสูงอายุที่สุ ข ภ า พแข็งแ ร ง

6.ต้องบินออ กจากรังให้เหมือนนก นกที่นอนอยู่กับรัง เป็นนกที่กำลังกกไข่ เราอายุปูนนี้แล้ว จะเอาไข่ที่ไหน มากก ลูกหลานที่เคยกก ก็พากันบินออ กจากรังไปสร้างรังใหม่กันหมดแล้วไอ้ไข่ที่มีก็ไม่มีโอกาสฟักเป็นตัวแล้ว รีบบินออ กจากรังเหมือนนก

เมื่อยังบินไหวอ ย่ านั่งจับเจ่าอยู่กับบ้านตลอ ดวันตลอ ดคืนจนกล า ยเป็นคนติดเก้าอี้ ติดเตียงไปจะบินไปใกล้ ไปไกลขอให้บินออ กไปบ้าง ยิ่งไปเที่ยวต่างจังหวัด ต่างประเทศได้ยิ่งดีเลยคนที่ได้ไปเที่ยวไกลๆ จะเป็นคนสดชื่นไม่เหี่ยวเฉา ไม่เหมือนพวกคนชร า ที่ติดเตียง ไม่นานก็กลั บบ้านเก่า

ที่มา  forlifeth