6 สิ่งที่ทำให้ผู้ช ายเลิกคบผู้หญิงอายุมากกว่า

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพ่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการเลิกคบคนรัก กับบทความ 6 สิ่งที่ทำให้ผู้ช ายเลิกคบผู้หญิงอายุมากกว่า ไปดูกันว่าทำไมผู้ช ายถึงชอบผู้หญิงแก่กว่า

1 คุมอารมณ์ได้มากกว่า

ไม่ ต้องจำเพาะว่าเป็นผู้ช ายหรอ กนะ เ พ ร า ะไม่ว่าใครๆ ก็ไม่อย ากเป็นกระโถ น ร อ ง รั บ อ า ม ณ์ ข องใคร แต่สาวนั้น มักจะติดนิสัยขิ้งอน ง้องแง้ง ไม่มีเหตุผล ซะ ส่ ว น ใ ห ญ่ ทำ ให้ผู้ช ายต้องกล า ยเป็นที่รองรับอารมณ์ แต่ผู้หญิงที่อายุมาก ประมาณหนึ่งแล้ว ส่วน มากจะเริ่มมีอารมณ์คงที่กว่า มีเหตุผลควบคุมอารมณ์ได้ดี และนี่จึงเป็นเหตุผลที่มีผู้ช าย จำนวนนึง เลือ กผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าไงล่ะ

2 ไม่ทำตัวติดแฟน

ในอ ดีตนั้น ผู้หญิงอายุมากอาจเคยทำตัวติดแฟน และมันทำให้ผู้ช ายอึดอัดไปบ้าง ส่ งผลให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองไม่ราบรื่น การที่พวกเธอไม่ทำตัวติดแฟน ทำให้ ผู้ช ายรู้สึกไม่กดดัน มีเวลาส่วนตัว จึงเป็นอีกเหตุผลว่าทำไมผู้ช าย จึงชอบผู้หญิง ที่มีอายุมากกว่าไง

3 พึ่งพาตัวเองได้

ผู้ ห ญิ งที่อายุมากมักโฟกัสในสิ่งที่ต้องทำ มากกว่าโฟกัสที่ผู้ช ายเป็นหลักอาจมีเรื่อง ที่พวกเธอต้องรับผิดชอบ และให้ความสำคัญมากกว่าผู้ช ายเช่นว่า ต้องดูแลครอบครัว ซึ่ ง นั่นแหละ พวกเธอจึงมักพึ่งพาตัวเอง มีชีวิตเป็นของตัวเอง แล้วผู้ช ายอาจรู้สึกว่า พว กเธอไม่ได้ต้องการเขาตลอ ดเวลา แต่เธอก็ยินดีถ้ามีผู้ช ายเข้ามาเติมเต็มชีวิตให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

4 ไม่ได้ ห ม ก มุ่นกับรูปร่าง

รู้ไหมว่า ผู้ช ายส่วนนึง หลงเสน่ห์ส่วนเว้าส่วนโค้งต ามธรรมช าติของผู้หญิงแม้นผู้หญิง อ า ยุ ม าก บางคนอาจเคยผ่านการมีลูกมา จะให้มีรูปร่างเป๊ะเหมือนสาว ๆ คงจะย าก แ ต่ นั่ นเป็นสิ่งที่พวกเธอยอมรับได้ และรู้ข้อบ กพร่ อ ง ของตน และมันไม่ใช่ปัญหา สำ ห รั บ พวกเธอหรอ กนั่นเ พ ร า ะรูปร่างไม่ได้มีผลต่อความสุขที่เธอจะได้รับ หรือ ส่ งมอบให้คนอื่น

5 มีท รั พ ย์สิน เป็นของตัวเอง

ผู้ หญิงอายุมาก มักจะไม่หวังพึ่งผู้ช ายเพียงอย่ างเดียว เ พ ร า ะเธอเองก็สามารถหา เลี้ยงตัวเองได้เธออาจมีเงิน มีบ้าน หรือมีรถของตนเอง หนุ่มๆ หล า ยคนจึงรู้สึกมั่นใจ ว่าไม่ต้องเหนื่อยหาเลี้ยงเธอ แค่เพียงช่วยเหลือและจุนเจือ กันและกันได้ ยิ่งปัจจุบัน นี้ เ งิ น เ สมือนเป็นปัจจัยที่ 5 หากไม่พอใช้หรือผู้ช ายต้องคอยเป็นฝ่ายจ่ายตลอ ด บางครั้งมันก็นำภาระมาให้หนุ่มๆ เขาเหมือนกัน

6 เธอมีประสบการณ์ชีวิต

ผู้หญิงที่อายุมากกว่า มักจะมีประสบการณ์ชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านความรักความสัมพันธ์ ชีวิตสิ่งเหล่านี้นั้น ทำให้เธอ ดูน่าสนใจ และทำให้มีเรื่องคุยมากมายเลยเ พ ร า ะงั้น ผู้ช ายหล า ยคนจึงเทใจให้ผู้หญิงที่แก่กว่า อย่ างไม่ต้องสงสัยสิ่งใดๆ

ที่มา e-yhangwa