6 สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงมีความน่ารัก ไม่ต้องสวยมากก็มีเ ส น่ ห์

สาวๆเคยสังเกตไหมว่า ทำไมผู้หญิงที่หน้าต าธรรมดาถึงได้มีความน่ารัก มีเ ส น่ ห์มากกว่าคนที่มีหน้าสวยๆ หุ่นดีๆเ สี ยอีก นั่นเพราะว่า เ ส น่ ห์ไม่จำเป็นต้องมาจากความสวยของหน้าต าไงละ วันนี้เราจะพาทุกคนไปดู 6 สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงมีความน่ารัก ไม่ต้องสวยมากก็มีเ ส น่ ห์

เ ส น่ ห์นั้นเรา สร้างมันได้ความที่เป็นคนที่น่าสนใจดูดีบุคลิกภาพดี ทั้งภายนอ กและภายในเป็นที่น่าดึงดูด และทำให้ใครก็อย ากจะเข้าใกล้ เราสร้างมันได้แต่มัน จะต้องไม่ใช่การเสเเสร้งมันควรจะเป็นสิ่งที่ดี

และออ กมาจากใจของเราจริงๆ ผู้หญิงที่มีเ ส น่ ห์ ในตัวเองจะมีความน่ารักน่าสนใจและยังทำให้คนรอบ ข้างยิ้ม ได้เสมอ และหากมี 6 ข้ อนี้ ครบเเสดงว่าคุณเป็นผู้หญิง ที่น่ารักมีเ ส น่ ห์ คนหนึ่งเหมือนกัน

1. มีความมั่นใจในตัวเอง บุคลิกดีสง่างาม

ไม่จำเป็นเลย ที่จะต้องหน้าสวยหุ่นดี แต่เ ส น่ ห์นั้น มัน มาได้จาก หล า ยอย่ างการเป็นคนที่มี ความมั่นใจ ในตัวเองมีต าสวยบุคลิกดีมีสง่าราศีเท่านี้ ก็เพิ่มเ ส น่ ห์ ให้กับตัวเราเองได้แล้ว ประกอบกับการรู้จัก แต่งกายให้เหมาะสม จะยิ่งเสริมบุคลิกภาพให้น่าสนใจมากขึ้น

2.ไม่เรียกร้อ งความสนใจอะไร

การเป็นผู้หญิง ที่มีสง่าราศี มีเ ส น่ ห์น่าสนใจจะไม่พย าย ามเรียกร้อง ความสนใจจากใคร ทั้งนั้นและจะไม่เปิดเผย เรื่องส่วนตัว ของตัวเอง ให้คนอื่นรับรู้ โดยเฉพาะในพื้นที่ สาธารณะ อย่ างโซเชียลต่างๆ ก่อนจะโพสต์อะไรแต่ละครั้งจะต้องผ่าน การไตร่ตรอง อย่ างละเอียด ก่อนเสมอเพราะ มันอาจจะกล า ยเป็นดาบ กลับมาทำร้ ายเราได้การทำ ตัวเรียกร้องความสนใจอยู่ตลอ ดมัน น่ารำคาญ มากกว่าน่ารัก

3. ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกตัวเองได้

เวลาที่โมโ หดีใจหรือ อารมณ์ไหนก็ต ามจะ ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ให้ได้ โดยเฉพาะตอนที่โ ก ร ธ หงุดหงิด โมโหเราจะต้องไม่เผลอ ทำอะไรที่มันทำลา ย ภาพลักษณ์ ของตัวเอง การไม่ทำอะไร ที่มันเกินงามจนเกินไปแม้ ตอนดีใจก็ให้อยู่ในความพอ ดี นอ กจากจะฝึก ควบคุมตัวเองได้แล้วคุณ ยังเป็นที่ปรึกษา ที่ดีให้หล า ยคนได้อีกด้วย

4. สื่อส ารได้เก่ง

ไม่ว่าจะเป็น การสื่อส าร รูปแบบไหนก็ต าม จะต้องชัดเจน มีการคิดแบบเป็น ระบบและถ่ายทอ ด ออ กมาได้ดีทำให้คนรับส าร เข้าใจสิ่งที่กำลังสื่อได้ง่ายๆ พูดจาฉะฉาน มีพลั ง มีความมั่นใจในตัวเอง จะยิ่งเพิ่มเ ส น่ ห์มากยิ่ง ขึ้นเมื่อเทียบกับคนที่พูดไม่รู้เรื่อง สื่อสารอะไรไปก็ทำคนฟังงงไปหมดมัน คงไม่อย าก จะมีใคร สนทนาด้วย

5. ยิ้มเก่ง

แต่ไม่ใช่จะยิ้ม ในทุก สถานการณ์ก็จะต้องดูความเหมาะสม ของบรรย ากาศ ด้วยคนที่ ยิ้มเก่งนั้น มีเ ส น่ ห์น่ารักมากอยู่แล้ว ทำให้คนรอบข้างสดใส ร่าเริงไป ด้วยมันคงไม่มีใคร อย ากจะเข้าใกล้คนที่หน้าต าบูดบึ้งหรอ กจริงไหมยิ้มแล้ว โลกมันจะสดใส น่าอยู่ขึ้น มา

อีกขั้นเลยจงฝึกให้เป็นคนที่ มองโลกในแง่บวกและแจกรอยยิ้มใ ห้ชินด้วยนะ ทุกคน มี เ ส น่ ห์ ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่บางคนนั้น ไม่รู้จัก วิ ธีนำมันออ กมาใช้ เท่านั้นเองสำหรับใคร ที่อย ากจะพัฒนาตัวเอง ให้เป็นคนที่ดูดีมีความน่าสนใจ เป็นคนที่ใครๆก็รัก อย ากจะอยู่ ใกล้ลองนำวิ ธีนี้ไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้เลย ไม่น่าคุณจะเพิ่มความน่ารักมีสง่าราศี ให้กับตัวเองได้มากขึ้นก็ได้นะ

6. งดการนินทาคนอื่น

การเป็นคนปาก อยู่ไม่นิ่งนั้นไม่น่ารักเลย เป็นคนขิ้นินทา มันไม่ใช่คนที่น่าคบ นักส่วน มากจะนินทา เ สี ยๆ ห า ยๆ และยังเป็นการทำอะไร ที่มันไร้ส าระอีกด้วย เป็นแบบนี้จะเป็นการลดเ ส น่ ห์ในตัวเอง

ลงไปอีกทำให้เ สี ย ภาพลักษณ์ไม่มีความน่าเชื่อถือทำให้คนรอบข้าง ไม่เชื่อใจ เพราะไม่รู้ว่า คุณจะเอาเรื่องเขาไปนินทา เ สี ยห า ยที่ไหนบ้ าง ใครชอบเมาส์ คนอื่น แบบนี้ ควรแก้นิสัยแบบนี้ได้แล้ว

ที่มา  wansukth