6 หลักคิดสอนลูกให้เติบโตเป็นคนเก่ง ใช้ชีวิตอยู่รอ ดได้

วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปเรียนรู้หลักแนวคิดที่จะใช้สอนลูกให้เติบโตเป็นคนที่ดี มีคุณภาพของสังคม และยังสามารถใช้ชีวิตอยู่รอ ดได้ในสังคม กับบทความ 6 หลักคิดสอนลูกให้เติบโตเป็นคนเก่ง ใช้ชีวิตอยู่รอ ดได้ ไปดูกันว่าหลักแนวคิดใดบ้างที่จะใช้สอนลูกได้

การเลี้ยงลูกนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ สำหรับพ่อแม่มือใหม่ สมัยนี้คู่แต่งงานหล า ยคู่ พอแต่งงานแล้ว ก็ตัดสินใจมีลูกแค่คนเดียว เพราะอย ากทุ่มเททุกอย่ างให้ลูกอย่ างเต็มที่ ด้วยปัญหาเ ศ ร ษ ฐ กิ จ และต้องการอย ากเลี้ยงลูกให้ดีที่สุด จึงพ ย าย ามทำทุกอย่ างเพื่อให้ลูก ได้เรียนในที่ดีๆ และมีผลการเรียน มาให้พ่อแม่ชื่นชม แต่หารู้ไม่ว่า

นอ กเหนือจากการเรียนที่สำคัญต่อลูกแล้ว การสอนให้เค้ารู้จักหน้าที่ ก็จัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนช่วยพัฒนาไอคิว และอีคิวให้ลูกนั้นเจริญเติบโตอย่ างมีคุณภาพ

1 สอนลูกให้ประหยัดอย่ าต ามใจลูกให้มาก

การที่พ่อแม่ซื้ อของเล่นให้บ่อยๆ ต ามที่ลูกเรียกร้อง อาจทำให้ลูกน้อย ที่น่ารักของคุณ กล า ยเป็นเด็กที่ไม่รู้จักพออย ากได้ของเล่นใหม่ๆตลอ ดเวลา จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ที่จะต้องระวังไม่ให้ความรัก ความทุ่มเท ของตนเองกล า ยเป็นต ามใจลูกให้เสียคน

2 สอนลูกให้รับผิดชอบ

ถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรเอาใจจนลูกทำอะไรเองไม่ได้ เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมก็ควรสอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเอง มอบหมายงานบ้านให้รับผิดชอบ เพื่อให้ลูกเรียนรู้ การช่วยความมีน้ำใจและความรับผิดชอบ

3 สอนลูกให้รู้จักวางตัว

เด็กน้อยที่เป็นลูกคนเดียวของครอบครัว มีโอกาสที่จะกล า ยร่าง เป็นคนชอบบงการคนอื่น นั่นทำให้เขากล า ยเป็นเด็กที่พร้อม จะก้าวล่วงเข้ามาในเรื่องส่วนตัวของพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่คนอื่นๆ หากนิสัยนี้ติดตัวไปในอนาคต อาจทำให้เขากล า ยเป็นผู้ใหญ่ ที่ไม่น่าคบได้ พ่อแม่จำเป็นต้องขีดเส้นแบ่งให้ลูกได้รู้ว่า จุดใดที่ลูกไม่ควรก้าวเข้าไปยุ่มย่ ามในชีวิตของคนอื่น การที่เด็กได้เรียนรู้ ถึงเส้นแบ่งเหล่านี้ จะทำให้เขาเข้าใจว่า ชีวิตของคนอื่นๆก็มีเขตที่เขาต้องให้ความเคารพด้วยเช่นกัน

4 ไม่จับผิดลูก

ในบ้านที่มีกัน 3 คนพ่อแม่ลูก หากพ่อแม่ร่วมมือร่วมใจกัน จับผิดลูกเด็กน้อย คงรู้สึกหัวเดียวกระเทียมลีบ ในกรณีนี้พ่อแม่ ต้องใจกว้างพอที่จะยอมรับว่า ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นได้ และเป็นสิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้ อย่ าทำให้ลูกรู้สึกเหมือน พ่อแม่รวมหัวกันกลั่นแกล้งเขาเลย หากพ่อแม่ต้องการวางกฎเกณฑ์ ต่างๆก็ควรทำด้วยความรักและความเข้าใจในตัวลูก เพราะในท้ายที่สุดแล้ว

5 ฝึกลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

ในเมื่อลูกไม่มีพี่น้อง ไว้คอยช่วยเหลือในอนาคต เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึกให้เขา รู้จักรับผิดชอบและช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อโตขึ้น ซึ่งทำได้โดยการให้เขาเรียนรู้ จากความผิดพลาด พ่อแม่ไม่ต้องลงไปช่วยในทุกกรณี หรือจะลงไปช่วย ก็ต่อเมื่อลูกขอความช่วยเหลือ

6 ให้ลูกได้พบปะกับเด็กคนอื่นๆ

เพราะไม่มีพี่น้องให้ได้เล่นด้วย จึงอาจทำให้เด็กๆข า ดเพื่อนวัยเดียวกัน ดังนั้นในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจจะต้องพาลูกไปรู้จัก เรียนรู้เจอ กับเด็กๆ ในวัยเดียวกันบ้าง เพื่อให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เช่น อาจจะพาไปเล่น ที่สนามเด็กเล่น พาไปพบปะเพื่อนๆที่มีลูกวัยเดียวกับเรา หรือไปรวมญาติในงานเทศกาลต่างๆ แล้วเมื่อพอโต เข้าโรงเรียนก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ดีขึ้น และไม่ต้องห่วง เพราะว่าเขาจะมีเพื่อนๆมากขึ้นเองต ามวัย

สิ่งเหล่านี้จะไปทำล า ยความมั่นใจในตัวลูกของคุณในที่สุด

ที่มา gangbeauty, stand-smiling