6 หลักคิด จัดการเงินเดือนขั้นต่ำให้มีเงินเก็บ และลงทุน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้แนวทางหลักคิดการบริหารเงินเดือน 15000 ให้สามารถมีเงินเหลือเก็บ และมีเงินไปลงทุนได้ กับบทความ 6 หลักคิด จัดการเงินเดือนขั้นต่ำให้มีเงินเก็บ และลงทุน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

1 หาลำ ไ พ่ พิเศษ

สำหรับผู้ที่มี เงินเดือนน้อย แต่ อ ย าก มีเงินเก็บ มากกว่าตัวอย่ าง ที่เราแนะนำไปข้างต้นคุณอาจจะลองหารายได้เสริม เพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับตัวเอง ซึ่งในปัจจุบันนี้การหารายได้เสริมนั้น ง่ายแสนง่าย เช่นหากคุณมีความรู้ด้านภาษาคุณสามารถรับแปลเอกส า ร ต่าง ๆ ได้หรือหากคุณมีความสามารถ ด้านการข า ย คุณอาจจะหาสินค้ามาข า ยทางออนไลน์ โดยอาจจะเริ่มต้นที่ของเก่าภายใน บ้ า น มาข า ยมือสอง เมื่อเริ่มมีกำไร ก็นำไปต่อทุน ข ย า ย กิจการต่อไป หรือหากมีความสามารถในการประดิษฐ์ของแฮนด์เมดก็สามารถทำมาข า ยได้เช่นกัน

2 เปลี่ยนความคิดเรื่อง เงินเดือนน้อย

การมีเงินเดือนน้อย ไม่ใช่อุปสรรคในการเก็บออม แต่ความคิดที่ว่ามีเงินเดือนน้อยจะเก็บเงินได้อย่ างไร แค่ใช้จ่ายก็แทบจะไม่พอ ในแต่ละเดือนแล้วนี้ต่างหากเล่า ที่เป็นอุปสรรคในการเก็บเงิน ความคิดนี้ตัดกำลังคุณ ทั้ง ๆ ที่คุณยังไม่ ทันได้ลองเริ่มต้น เก็บเงินเลยด้วยซ้ำ ดังนั้น ก้าวแรกในการเก็บเงินคือ การเปลี่ยนวิธีคิดของคุณ ให้ได้ก่อน และมีความมุ่งมั้นว่าจะต้องเก็บเงินให้ได้ไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนก็ต าม ก็ต้องแบ่งปัน มาเก็บออมไว้บ้าง

3 คิดให้นาน ซื้ อของที่คุณภาพ มิใช่ร า คา

การ ซื้ อ ของอะไร ที่เป็นสิ่งฟุ่มเฟื่อย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา เป็นต้นหากคุณปล่อยตัวปล่อยใจไปต ามอารมณ์ เงินเก็บของคุณก็จะหมดไป กับสิ่งของเหล่านี้อย่ าว่าแต่เงินเก็บเลย เงินที่จะนำไปใช้จ่ายรายวันก็ไม่เหลือเช่นกันแต่จะทำอย่ างไรล่ะ เมื่อ อ ย าก ได้ของฟุ่มเฟือยเหล่านั้น มาครอบครอง หล า ยคุณหันไปพึ่งพา บั ต ร เ ค ร ดิ ต และก่อให้เกิดปัญหา ห นี้สินต ามมาเพราะว่าไม่มีเงิน มากพอที่จะไปชำระบิล บั ต ร เ ค ร ดิ ต เต็มจำนวนต้องเลือ กจ่ายเพียงขั้นต่ำ ก่อให้เกิด ด อ กเบี้ย พอ กพูน มากขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่รู้จบดังที่ คนส่วนใหญ่ในประเทศไ ท ย กำลังมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง

4 มีเป้าหมายในการเก็บเงิน

การเก็บออมเงินเฉย ๆ อาจจะทำให้คุณ ไม่มีแรงจูงใจในการเก็บออมเงินดังนั้นการเก็บเงินของคุณจึงล้มเหลว ไม่เคยเก็บอะไรได้เสียทีดังนั้น ลองตั้งเป้าหมายในการเก็บออมเงิน ของคุณดูสิ อาจจะเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ก่อนเช่น อ ย าก จะเก็บเงินเพื่อ ซื้ อ ทองสัก 1 บาท ร า คา ประมาณ 38,000 บาท เพื่อเก็บเอาไว้เก็ ง กำ ไร เป็นต้น เมื่อคุณมีเป้าหมาย ก็จะทำให้คุณมีแรงจูงใจในการเก็บเงิน มากขึ้น และเมื่อคุณ บรรลุเป้าหมายเล็ก ๆ ได้ ก็จะทำให้คุณมีความภูมิใจและสามารถเก็บเงินก้อนใหญ่ ได้มากกว่าเดิมและ ได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง

5 จดบันทึกทุกรายรับและรายจ่าย

เมื่อเปลี่ยนความคิดและมีความมุ่งมั่น ที่จะเก็บเงินได้แล้ว สิ่งต่อมาที่คุณต้องทำคือ การจดบันทึกทุกรายรับ และรายจ่ายของคุณ ตั้งแต่ยอ ดเงินเดือน สุทธิที่ได้รับไปยันค่าขน มซองละ 10 บาทที่คุณ ซื้ อ รวมไปถึงภาระห นี้สินและค่าใช้จ่ายจำเป็น เช่น ค่าน้ำไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าบัตรโดยส า ร รถไฟฟ้า เป็นต้นลงไป วิธีนี้จะทำให้คุณรู้ว่า คุณมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเท่าไหร่ มีรายจ่ายอันไหนที่เป็นรายจ่ายจำเป็นต้องจ่ายทุกเดือน รายจ่ายไหนที่ไม่จำเป็น และคุณสามารถตัดมันออ กไปได้

6 ออมก่อนค่อยใช้

สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าหล า ยคนคงเคยได้ยินกัน มามาก พอสมควรแล้วว่าการเก็บออมเงินที่ได้ผลที่สุดคือ การเก็บออมก่อนค่อยนำเงินที่เหลือไปใช้จ่ายซึ่งเป็นเรื่องที่หล า ยคนทำใจ ย าก ที่จะทำแต่ในเมื่อมุ่งมั่นที่จะเก็บเงินแล้วยังไงก็ต้องทำได้แน่นอน จากการจดบันทึก รายรับรายจ่าย ข้อที่แล้วซึ่งช่วยทำให้คุณรู้คร่าว ๆ แล้วว่า คุณมีค่าใช้จ่าย จำเป็นต่อเดือนเท่าไหร่ มีเงินเหลือใช้จ่ายเท่าไหร่ สามารถเก็บเงินได้เท่าไหร่ทำให้ เมื่อคุณได้รับเงินเดือน มาคุณสามารถเก็บเงิน เอาไว้ก่อนได้ทันที ซึ่งเงินออมนี้ ไม่จำเป็นต้องแบ่งเก็บ เอาไว้มากมายถ้าคุณมีรายได้น้อย ก็เก็บออมน้อย มีมากก็ค่อยเก็บออมมาก ตัวอย่ างเช่นคุณมีเงินเดือน 15,000 บาท ออมเงินเก็บไว้ทันที

เมื่อได้รับเงินเดือน เก็บ 1,000 บาทหักค่าใช้จ่ายจำเป็นต่อเดือน 7,000 บาท เหลือเงินใช้จ่าย 7,000 บาท ก็ถือว่า คุณยังสามารถ ใช้ชีวิตทั้งเดือนได้แบบสบาย ๆโดยไม่ลำบากมากนักหากคำนวนเป็นรายวัน ก็จะอยู่ที่ 7,000 ÷ 30 = 233.33 บาทโดยคุณ อาจจะปัดเศษค่าใช้จ่ายรายวัน เป็นวันละ 200 บาทเพื่อให้ง่ายต่อ การจัดสรรเงินแต่ละวันหรือง่ายต่อ การกดเงินจาก ATM นั่นเองส่วนเศษ 33.33 บาทในแต่ละวันนั้น ก็หักเป็นเงินเก็บไปจะได้ถึง 33 x 30 = 990 บาท ต่อเดือนดังนั้นจึงสรุปได้ว่าในหนึ่งเดือน คุณจะมีเงินเก็บ 1,990 บาท ในหนึ่งปีคุณจะมีเงินเก็บมากถึง 23,880 บาท ถือเป็นเงินจำนวนที่ไม่น้อยเลยนะคะ

7 เปลี่ยนนิสัยการใช้เงิน

จากตัวอย่ างในข้อที่แล้ว ทำให้หล า ยคนอาจจะบ่นว่า เงินแค่วันละ 200 บาทจะไปพอใช้จ่าย แต่ละวันได้อย่ งไร เราขอบอ กว่าพอใช้จ่ายแน่นอนค่ะหากคุณเปลี่ยนนิสัยการใช้เงิน ให้เพียงพอ กับจำนวนเงินต่อวัน ตัวอย่ างเช่นงดทานกาแฟสด ร า คา แก้วละหล า ยสิบบาท ไปทานกาแฟชง ที่ออฟฟิศ มีบริการฟรีแม้ว่าจะต้องเสียแรงชงเอง แต่คุณไม่เสียเงินเลย แม้แต่บาทเดียว มีเงินเหลือ

ไปใช้จ่ายอย่ างอื่น ในแต่ละวันได้อีก หรืออีกทางหนึ่งที่เหมาะกับครอบครัวที่ทำ อ า ห า ร ทานเองที่ บ้ า น อยู่เป็นประจำ คือห่อ กล่องข้าวกลางวันไปทานที่ทำงานก็ช่วยประหยัดเงินรายวัน ของคุณไปได้อีกหล า ยบาทเลยทีเดียว

8 ล ง ทุ น ต่อยอ ดเงิน

เมื่อคุณเก็บเงิน มาได้สักก้อน คุณสามารถนำเงินเก็บก้อนนั้นไป ล ง ทุ น ต่าง ๆได้ซึ่งแน่นอนว่าได้ผลตอบแทนดีกว่า การเก็บเงินรอ กิน ด อ ก เบี้ยเงินฝากเป็นไหน ๆเช่น ฝากในบัญชีฝากประจำ ซื้ อ พันธบัตร กองทุนรวม หรือ ซื้ อ LTF RMF เป็นต้นเพื่อทำให้เงินเก็บ ที่คุณมีอยู่งอ กเงยมากขึ้นไปอีกและสามารถนำมาต่อยอ ดทำอย่ างอื่นได้อีก

ที่มา chayend, horoscopedaily99