6 เหตุผลคนทำงานเก่ง มักจะเปลี่ยนงาน

เมื่อ การทำงานเป็นสิ่งที่หล า ยคน มักให้ความสำคัญและยืดติดกับองค์กรที่ตัวเองทำงานอยู่จึงอ ดทนทำงานอยู่ได้นานหล า ยปี แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปทำให้คนเก่งงาน เลือ กที่จะเปลี่ยนงาน เป็นเพราะอะไรนั้นเราไปหาเหตุผลพร้อมๆ กันกับบทความ 6 เหตุผลคนทำงานเก่ง มักจะเปลี่ยนงาน ไปดูกันว่าเหตุผลหลักอะไรบ้างที่ทำให้คนเปลี่ยนงานและเลือ กที่จะย้ายงาน มากกกว่าอ ดทนอยู่

1 ไม่เติบโต สำหรับสายงานที่ทำ

การทำงานน ใครๆ ก็หวังการเติบโตกันทั้งนั้น ใครจะทนอยู่กับชีวิตที่มันจำเจเงินเดือนไม่ขึ้นย่ำอยู่แต่ที่เดิมงี้ อะไรก็ไม่ก้าวหน้าทุกคนก็ต้องหาอะไรที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นอยู่แล้วแต่หากทำงานแล้วชีวิตมันไม่ไปไหน ออ กไปอยู่ที่อื่น มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะ

2 เงินน้อย

จะว่ามันคือเหตุผลหลักๆ เลยก็ว่าได้ เพราะเงินเดือนเป็นแร งจูงใจที่ทำให้พนักงาน มีกำลังใจทำงาน ถ้าบริษัทไหนจ่ายเงินเดือนน้อยมันก็จะไม่คุ้มกับหล า ยสิ่งที่ต้องเสียใช่ไหมล่ะ ถ้ามีที่ใหม่ให้เงินเดือน มากกว่าสวั สดิก ารที่ดีกว่า อย่ างไรซะ พวกเขาก็ไปแน่นอน เชื่อสิ!

3 การทำงานไม่ ตอบโจทย์

เพราะแม้จะทำงานเก่งแต่หากมันขัดกับไลฟ์สไตล์ ยิ่งอยู่แล้วมันยิ่งอึดอัดไม่มีความสุขกับงานที่ทำ เพราะงั้น เมื่ออย ากรักษาคนเก่งไว้ทางบริษั ทก็ต้องรู้จักปรับตัวบ้างสิ ดูอย่ างบริษัทชั้น นำในต่างประเท ศในยุคสมัยนี้ พวกเขาไม่เน้นกำหนดเวลา เข้า ออ ก งานแล้วนะทั้งยังยังลดชั่ วโมงทำงานลง ก็เพราะเขาเห็นว่า คุณภาพของผลงาน มันสำคัญแค่ไหน

4 หัวหน้า บริหารงานห่ วย

หัวหน้าบางคนไม่เข้าใจลูกน้อง ว่าลูกน้องเหมาะกับงานแบบไหน กลับจ่ายงานที่ไม่ถนัดให้ทำ ใช้งานไม่ตรงตำแหน่ง ทั้งที่ได้เงินเดือนเท่ากัน ทีนี้หล า ยคน เลยตัดสินใจออ ก บริษั ทจึงต้องเสียคนเก่งๆ ไป

5 สวั สดิก ารไม่ตอบโจทย์

บางที่ก็ไม่มีอะไรเลย มีแต่เงินเดือนเพียวๆ ต้องทนทำงานแบบฝื ดๆยิ่งทำยิ่งจน ยิ่งแย่ไปกันใหญ่ แต่พอหัน มามองดูที่อื่น เขามีทั้งค่าค อม เบี้ ยขยันโอที โบนั ส กองทุ น เที่ยวประจำปี ฯลฯ ก็ไม่แปลกเลยนะ ที่เขาจะออ กจากที่ห่ วยๆเพื่อไปอยู่กับองค์กรอื่น หรือบริษัทอื่นที่ทำให้ชีวิตเข า ดีขึ้น เพราะใครๆ ก็อย ากมีชีวิตดี

6 ทำงานหนัก เกินที่จะรับไหว

เพราะบางคนทำงานเก่งแต่โดนเพื่อนที่ทำงาน เอาเปรี ยบ เจ้านายสั่งงานหนักไม่กระจายงานให้คนอื่นช่วย แบบนี้ใครจะไปทนล่ะ เพราะมันคงไม่คุ้มค่าหรอ ก ถ้าต้องถูกคนอื่นเอาเปรียบ ทำงานเก่งก็ต้องได้เงินเดือนที่เหมาะ ได้งานเยอะกว่าคนอื่นก็ควรมีค่ าตอบแทนพิเศ ษให้ แต่หากยังได้เงินเดือนเท่าเดิมแต่งานกลับเพิ่มมากขึ้น จะอยู่ไปทำไม โบกมือลาดีกว่า!

ที่มา 108resources