6 แนวทางการประหยัด ค่ากินอยู่ให้มีเงินเหลือใช้ เหลือเก็บสำหรับมนุษย์เงินเดือน

ชีวิตคนทำงานแม้มีเรื่องให้สำเริงสำราญไม่กี่อ ย่ าง แต่ที่ทุกคนรอคอยเหมือนกันก็คือ วันเงินเดือนออ ก แต่เลยกลางเดือน มาแบบนี้ บางคนอาจมีเงินในบัญชีเหลือน้อยเลยต้องใช้สอยอ ย่ างประหยัด ในขณะที่บางคนยังไหว

หล า ยคนอาจมองพวกเราว่าเป็นคนที่มีชีวิตแสนสุขสบาย ไม่มีปัญหาเรื่องการเงิน และเชื่อว่าอีกหล า ยคนต่างวาดฝันอย ากมาเป็น มนุษย์เงินเดือน เหมือนกันกับเรา ซึ่งนั้นก็เป็นแนวคิดของแต่ละคนที่คิดไม่เหมือนกัน อาจจะจริงอยู่ที่อ ย่ างพวกเราเป็น มนุษย์เงินเดือนคือ มีเงินเดือนกินทุกเดือน

ถึงเดือนเมื่อไหร่เงินก็ออ กระดับการเงินก็พอโอเคอยู่ หากคุณไม่มีภาระหน้าที่อะไรมากมาย ซึ่งตรงนี้ก็ยอมรับว่าต่างกับบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพข า ยผัก ข า ยปลา ที่ต้องมาข า ยทุกวันหรือคนที่ทำงานรายวัน หากวันไหนไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้ข า ยเงินก็จะไม่ได้

แต่มนุ ษย์เงินเดือนเนี่ยนะ การที่เงินเดือนไม่พอใช้ถึงสิ้นเดือน ถือเป็นสิ่งที่น่ากลั วทีเดียว จริงๆ เงินก็ไม่เคยพอใช้สักที ไม่รู้ว่ามันห ายไปไหนหมด ทำไมอยู่ไม่ถึงสิ้นเดือนสักครา แต่ไม่เป็นไร เรามีวิ ธี ประหยัดค่ากินอยู่ให้มีเงินเหลือพอใช้ ไปจนถึงสิ้นเดือน ไปดูว่าจะเป็นยังไง

1. ใช้ฟุ่มเฟื อยให้น้อยกว่าเดิม

อาทิ กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ อุปกรณ์ไฮเท ค หรือออ ก งานอ ดิเรกต่างๆ เป็นสิ่งของที่ ถ้าไม่ซื้ อมา ก็ไม่ทำให้คุณเดื อ ด ร้อน หรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องหามาใหม่ก็ได้ ของเดิมก็ใช้ได้อยู่

2. ทำ อาหารทานเอง

แม้ต้องเสี ยเวลา ในการเตรียมอาหารสักหน่อย แต่การเสี ยเวลานี้ ก็นับว่า มีแต่คุ้มกับคุ้ม เพราะการทำอาหารทานเองทั้งช่วยประหยัดเงิน ให้คุณได้มากกว่า มีประโยชน์ในด้านความสะอาดด้วย ทั้งยังให้ผลเรื่อง สุ ข ภ า พด้วย

3. ซื้ อของถู กไม่ได้แปลว่าประหยัด

คุณอาจสามารถจ่ายน้อยกว่า เนื่องจากการเลือ กซื้ อของถูกๆ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ประหยัดเงินได้หรอ กนะ เพราะของที่มีราค าถู ก แน่นอนว่าต้นทุน ในการผลิตก็ต้องน้อย ใช้วัต ถุดิ บ ที่ไม่คงทนสมร าคา ย่อมทำให้สินค้ านั้นๆ มีอายุการใช้งานที่สั้ น เป็นเหตุให้คุณ ต้องไปหาซื้ อมาใหม่ วนไปแบบนี้เรื่อยๆ ไม่จบ

4. อาหารนอ กบ้าน งดซะบ้าง

การไปทานอาหารต ามร้านอาหาร หรือในห้ าง ส ร ร พ สินค้ าก็ต าม คุณก็ต้องจ่ายค่าอาหารที่แสนจะแพ ง ในร าค าอาหารนั้นถูกบวกกำไร ต้นทุนต่างๆ เข้าไปด้วย ทั้งค่าบริก าร ค่าเช่ าที่ ค่าการตล าด ฯลฯ เพราะงั้น การลดการไปทานอาหารนอ กบ้าน ช่วยประหยัดเงินได้มากขึ้น

5. เลิกสู บ บุ ห รี่

การสู บบุห รี่ถ้าพูดกันจริงๆ ให้ประโยชน์กับชีวิตคุณน้อยมาก สิ่งที่คุณจะได้รับจากบุ ห รี่ คืออะไร ล้วนแต่เป็นโ ท ษ ไม่เพียงแต่คุณเท่านั้น ที่ได้รับโ ท ษ จากบุ ห รี่ มันยังล ามไปให้โ ท ษ กับคนรอบกายคุณอีกด้วย คิดให้ดีก่อนทำอะไร

6. จดบันทึก ทุกการใช้จ่ายต่างๆ

ไม่ว่าค่าใช้จ่ายจะเล็กน้อย แค่ไหนก็ต าม อย่ างกาแ ฟหน้าตึก แก้วละ 20 บาท ไปจนถึงค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ ที่หมดไปเยอะเนี่ย ควรบันทึกเอาไว้ พอถึงสิ้นเดือน คุณย้อนกลั บมาดูบันทึกนั้น คุณก็จะรู้ได้ทันทีว่า เงินเดือนของคุณหมดไปกับอะไร แล้วแต่ละสิ่ง จำเป็น มากน้อยแค่ไหน มีสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นและสามารถตั ดออ กไป หรือรอก่อนได้ไหม

ที่มา  san-sabai