6 แนวทางจัดการใช้ห นี้ ที่ยืมคนอื่น มา ได้รับโอกาศก็อ ย่ าสร้างความเดือ ดร้อนให้เขา

เชื่อว่าในนี้หล า ยๆคนคงจะเคยหยิบยืมเ งิ นคนอื่น มากันใช่ไหม แล้วพอเรายืมมาแล้วเราใช้คืนกันยังไง หรือว่ายังไม่คืนเขาเลย ไม่ได้เลยน้าาาา สำหรับใครที่ยังไม่คืน เราต้องรู้จักจัดการหาวิธีที่เราจะคืนเขา ไม่ใช่ไม่มีก็คือไม่คืน แต่เราก็ต้องรู้จักวางแผนว่าจะคืนเขาแบบไหน

การมีห นี้ ถือเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิต การที่คุณหยิบยืมเงิ น จากผู้อื่น นั่นเท่ากับว่า คุณได้รับโอกาส ต่อลมห า ยใจออ กไปแล้ว ที่สำคัญเมื่อตัวเอง ได้รับความช่วยเหลือ ก็จงอ ย่ าสร้างความเดือ ดร้อน ให้คนอื่นและพย ามย า มใช้คืนดังนี้

1.สำรวจข้อผิ ดพลาดในอ ดีตของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่

ก่อนจะใช้ห นี้ได้ คุณต้องเข้าใจเ สี ยก่อน ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง คุณจะได้เข้าไปแก้ไข อ ย่ างตรงจุด ถ้าคุณไม่สำรวจความผิ ดพลาดในอ ดีต เชื่อเถอะว่า ในไม่ช้า วังวนเดิมๆ จะกลับมาหาคุณอ ย่ างแน่นอน

2.บริหาร เ งินที่เหลือ

จากการตัดร า ยจ่ายนั้น อ ย่ างมีประสิทธิภาพ จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การบริหารเงิ น ที่เหลือ จากการจัดการร า ยจ่าย ที่ไม่จำเป็นนั้นอ ย่ างเดียว คุณควรจะวางแผน การเงิ น

ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ เงิ นที่ได้เพิ่มมานั้น คุณควรจะวางแผนดีๆ ว่าแต่ละส่วน คุณจะจัดการอ ย่ างไร ส่วนไหนเก็บ ส่วนไหนกันไว้ใช้ห นี้ คุณต้องแบ่งแต่ละส่วนให้ชัดเจนครับ

3.ถ้าบริหารแล้วยังไม่พอก็ต้องหาร า ยได้เพิ่ม

สำนวนที่ยังคงเป็นจริงเสมอ คือประโยคที่ว่า หาให้มากกว่าใช้ ถ้าคุณบริหารทุกอ ย่ างแล้ว ยังไม่เป็นไปต ามเป้า คุณก็ควรจะหาร า ยได้เพิ่มเติมครับ สำรวจว่าคุณมีศักยภาพอะไร

หรือถนัดอะไร และมันพอ จะเอามาเป็นวิธีหาร า ยได้เพิ่มเติมได้ หรือไม่แล้วจงลงมือทำเ สี ย เอาเวลาที่มานั่งเครียด นั่งกุมขมับ มาหาเงิ นเพิ่มดีกว่าครับ

4.ปรับพฤติก ร ร มสิ้นคิดบางอ ย่ างลง

ถ้าแม้คุณ จะมีบัญชีร า ยรับร า ยจ่าย หรือคุณจะรู้ และเข้าใจความผิ ดพลาด ที่เกิดขึ้นในอ ดีต แต่ถ้าคุณยังไม่ยอม เปลี่ยนพฤติก ร ร มตัวเอง มันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย แล้วคุณก็ไม่อาจหลุดพ้น จากวังวนนั้น แน่นอนจำไว้ว่า การจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ คุณต้องอาศัยความอ ดทน และความตั้งใจอ ย่ างมาก

5.พูดคุยให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่เราต้องหยิบยืมเงิ น

เพื่อนยืมเงิ นญๅติ การจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคน สิ่งแรกคือ คุณต้องชัดเจน พูดความจริงคนที่จะช่วยเหลือ จึงจะทราบสถานการณ์ และความจำเป็นของคุณ โดยละเอียด และควรกำหนดเวลาใช้คืน ให้ชัดเจน

ว่าคุณพร้อมใช้คืนเมื่อไหร่ และที่สำคัญ เมื่อได้รับความช่วยเหลือ มาแล้ว อ ย่ าได้ห า ยหน้าห า ยต า ไปอ ย่ างเด็ดข า ด แม้จะยังไม่ถึงกำหนดชำระ ก็จงติดต่อ กับเพื่อน เพื่อแสดงความจริงใจตลอ ดเวลา หากคุณยังติดขัดอะไรอยู่ จงบอ กเหตุผล กับเพื่อน หรือญาติเสมอ การห า ยเข้ากลีบเมฆ คุณกำลังทำล า ยตัวเอง และความน่าเชื่อถือของตัวเอง อ ย่ างน่าอ ดสูที่สุด

6.ทำบัญชีค่าใช้จ่าย

เพื่อเปรียบเทียบสมดุลของร า ยได้ และร า ยจ่าย จริงๆสิ่งนี้ เป็นหัวข้อคลาสสิคที่สุด สำหรับการสร้างวินัย ทางการเงิ น เพราะมันจะบอ กคุณเลยว่า ในแต่ละเดือน คุณมีร า ยได้เข้ามาเท่าไร และคุณเ สี ยเ งินไปกับเรื่องอะไรบ้าง

คุณจะได้เข้าไปจัดการ กับร า ยจ่าย ที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น แม้ว่าการสร้างความรู้การปรับทัศนคติ และพฤติก ร ร ม จะไม่ใช่การแก้ห นี้ที่ทำแล้ว จะเห็นผลทันที แต่ก็ยังเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้จะเป็น ภูมิคุ้มกันที่ดี ให้เราสามารถสร้างความมั่นคง ให้ตัวเองและครอบครัวได้

ที่มา  yakrookaset