6 แนวทางรับมือของคนฉลาด เมื่อคน มาขอยืมเงิน

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการรับมือ กับคนโ ง่ที่ชอบมาขอยืมเงินอยู่บ่อยครั้ง กับบทความ 6 แนวทางรับมือของคนฉลาด เมื่อคน มาขอยืมเงิน ไปดูกันว่าเราจะต้องปฏิเสธคนขอยืมเงินอย่างไร

1 ให้ยืมแบบไม่หวังได้คืน

ถ้าจนแล้วจนรอ ด ยังไงก็รู้สึกว่า เพื่อนยืมเ งิน หรือคนยืมเ งินคนนี้เราต้องช่วยจริงๆ ไม่ให้ไม่ได้จริงๆ ลองหาวิธีให้แบบ ที่เราคิดเสียว่า ให้เงิ นเป็นของขวัญไปเลย เช่น ใกล้วันเกิดของเพื่อนยืมเงิ น หรือคนยืมเงิ นคนนี้ ก็ให้เงิ นเขายืมแล้ว ก็บอ กเขาไปเลยว่า งั้นให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันนะหรืออาจจะให้เป็นบัตรของขวัญวอยส์เชอร์ซื้ อของในซูเปอร์ มาร์เก็ต พวกเขาจะได้เก็บเงิ นไปใช้จ่ายด้านอื่น ที่จำเป็น มากกว่าแทนวิธีนี้เป็นวิธีการช่วยเรื่องเ งิน ที่ลดความ กระดากอายระหว่างกันได้มากเลยทีเดียวค่ะ

2 แสดงออ กชัดเจนว่าไม่ให้ยืมเงิ น

วิธีรับมือเพื่อนยืมเงิ น วิธีแรกบอ กให้ชัดเจนไปเลยว่าไม่ให้ใครยืมเงิ น ตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้อง เมื่อเราชัดเจนว่าไม่ให้ยืมเงิ น ตั้งแต่แรก มันก็ง่ายที่จะปฏิเสธโดยไม่จำเป็นต้องมีข้ออ้างหรือเหตุผลอะไรอีกวิธี นี้เหมาะกับคน ที่มีวินัยในการใช้ชีวิต ระดับหนึ่งนะคะคือพึ่งพาตัวเองเป็นรู้จักดูแลตัวเองเ พ ร า ะถ้าเราไม่ให้ ใครยืมเราก็ไม่ควรจะไปยืมเ งิน หรือไหว้วานคนอื่นเช่นกันค่ะ

3 พูดตรงๆและสั้นๆ

ตอนที่บอ กปฏิเสธเพื่อนยืมเงิ น ไม่ต้องอธิบายสถานะทางการเ งินของคุณเช่นตอนนี้ ฉัน มีแพลนใช้เ งินเรียนต่อโท ด้านบริหารธุรกิจ ฉันจะเอาเ งินไปศัลยก รรมที่เกาหลีฯลฯ ไม่ให้ก็คือไม่ให้ คนยืมเงิ นอย ากได้แค่เงินถ้าไม่ได้เงิน ก็ไม่ได้ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้น และเป็นสิทธิของเราด้วยที่จะไม่พูด แต่ถ้ากลัวว่าบทสนทนาจะตัดรอนกันเกินไป ลองปฏิเสธแบบสุภาพแบบนี้ดูค่ะ ฉันไม่มีเงิ นพอให้ใครยืมได้เลยช่วงนี้ฉันไม่ค่อยสบายใจเรื่องการให้ยืมเงิน น่ะ’ขอโทษนะแต่ให้ยืมไม่ได้จริงๆ’ ประโยคเหล่านี้ ตรงไปตรงมาแต่ไม่หย าบ ไม่ห้วน ไม่ตัดรอนจนเกินไป และไม่ได้เปิดช่องให้คน มาขอยืมเ งินได้อีกด้วย ในอนาคต ให้จำไว้เสมอว่ามันเป็นเงิ นของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายสถานะหรือวิธีการใช้เงิ นของคุณกับใคร โดยเฉพาะ คนที่จะยืมเงิ นของคุณ

4 ขอเวลาตัดสินใจ

บางกรณีก็ย ากจริงๆ ที่จะพูดว่า ให้ยืมเงิ นไม่ได้เช่น เพื่อนสนิท ญาติหรือคนในครอบครัวที่ต้องเจอหน้ากันทุกวัน ถ้ารู้สึกโดนต้อนจนจน มุมมากๆลอง’ขอเวลา’คนยืมเงิ นว่า ขอฉันคิดดูก่อนนะการยืมเงินเป็นเรื่องใหญ่ค่ะพวกเขา เองก็รู้ดี ไม่งั้นคงไม่บากหน้ามาขอยืมเงิ น ถ้าคน มีมารย าทจริงๆจะเข้าใจว่าคนถูกยืมมีสิทธิคิดได้ว่าจะให้ยืมเงิน ดี หรือไม่ แต่ถ้าคุณพูดว่าขอคิดดูก่อน นั่นหมายถึงการเปิดโอกาสการให้ความหวังคนที่ยืมนะคะดังนั้นต้องบอ ก พวกเขา ด้วยว่าขอเวลานานแค่ไหน แล้วกลับไปคิดจริงๆว่ามีเงินพอจะให้ยืมหรือไม่ ให้เวล า ยืมได้นานแค่ไหน แล้วถ้าเขายืมเงิ นไม่คืน มีผลกระทบกับความสัมพันธ์แค่ไหนด้วย

5 เสนอความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น

นอ กจากพูดว่า ‘ไม่’ เราสามารถ ช่วยเหลือเพื่อนยืมเงิ นหรือคนที่มายืมเ งิน ในรูปแบบอื่นได้ เช่น ถ้าพวกเขาไม่มีเงิน เ พ ร า ะไม่มีงานทำ ก็ช่วยหางานให้พวกเขาทำทำอาหารเผื่อพวกเขา พวกเขาจะได้ประหยัดเงิ นค่าอาหาร หรือหา วิธีกู้เงิ นวิธีอื่น ให้พวกเขาแทนเช่น กู้เงิ นธนาคาร เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาขอยืมเงิ นเรา ถ้าไม่ได้เงินพวก เขาอาจจะไม่ได้ต้องการวิธีหรือความช่วยเหลือแบบอื่น ดูท่าทีของพวกเขาก่อนจะให้คำแนะนำด้วย

6 ไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเ งินของตัวเอง

ถ้าต้องการลดแรงกดดัน หรือโอกาสที่เพื่อนยืมเงิ นจะแวะมาเยี่ยมเยียนคุณ การไม่เที่ยวบอ กใครว่าได้เงิ นเดือน เท่าไหร่ มีเ งินเก็บที่ไหนบ้าง มีท รั พ ย์สินห นี้สินเท่าไหร่ และอย่ างไร คือสิ่งที่คุณควรทำ ถ้ามีใครถามเรื่องเงิ น อาจจะพูดแบบกลางๆว่า ‘ก็พออยู่ได้จ้ะ’หรือ’พอมีพอ กินเฉยๆ’ไม่ต้องบอ กตัวเลขโต้งๆว่า มีเ งินสำรองฉุกเฉิน

ในบัญชีสามล้านบาท

เ พ ร า ะมันจะกล า ยเป็นสัญญาทางสังคม รอบตัวคุณอย่ างหนึ่งทันทีว่าเงิ นฉุกเฉินนี้อาจหมายถึง พอให้เพื่อน ยืมเงิน อย่ างฉุกเฉินก็เป็นได้ก่อนจากกันจำไว้อย่ างหนึ่งว่า เรื่องเงินไม่เข้าใครออ กใครไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัว หรือไกลตัว ดังนั้นถ้าไม่อย ากเจอเคสเพื่อนยืมเงิ นไม่คืนก็อย่ าด่วนปากเร็ว ตัดสินใจเร็ว และให้ใครยืมเงิน ทุกครั้ง ควรเก็บหลักฐานเช่นอัดคลิปเสียงวิดีโอ หรือเซ็นสัญญายืมเงิ นทุกครั้ง

ที่มา e-yhangwa