6 แนวทางสร้างร า ยได้จากงานประจำ ทำเสริมก็ดี เป็นอาชีพหลักก็ร ว ยได้

สมัยนี้การมีร า ยได้จากงานประจำเพียงอ ย่ างเดียวอาจไม่เพียงพอแล้ว หล า ยคนจึงมักมองหาช่องทางสร้างร า ยได้เสริม เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของตัวเอง ใครกำลังมองหาช่องทางเพิ่มเ งิ นในกระเป๋า มาลองหาไอเดียดี ๆ ที่เราหยิบมาแนะนำ

ดีแค่ไหนหากคุณมีร า ยได้เข้ามาหล า ยทาง เพราะทุกวันนี้การมีร า ยได้ทางเดียว อาจไม่พอ กับร า ยจ่ายที่แสนสาหัส ทั้งค่า ผ่อนรถ ค่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าจิปาถะ สารพัดค่าใช้จ่าย

บางเดือนก็หมุนเ งิ นจนหัวหมุน วันนี้จึงขอแนะนำ 6 อาชีพเสริมที่คุณสามารถจัดเวลาทำควบคู่ไปกับงานประจำ ที่จะช่วยเพิ่มเ งิ นในกระเป๋า และเป็นแนวทางในการสร้างร า ยได้เสริมอีกทางหนึ่ง

1.ข า ยของอ อ น ไ ล น์

หากคุณเป็นคนที่ชอบใช้เวลาในวันหยุด หรือเวลาว่างไปกับการช้อปปิ้งอยู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือ เราขอแนะนำเ ท ค นิ คดีๆในการสร้างร า ยได้เสริมอ อ น ไ ล น์ ด้วยการโพสต์ข า ยของที่คุณไม่ใช้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ ต่างๆ สินค้ามือสอง หรือสินค้าอะไรก็ต ามที่กำลังอยู่ในเทรนด์

หากคุณเลือ กสินค้าได้ถูกจังหวะ ก็ย่อมช่วงชิงโอกาสได้เร็วกว่าคนอื่น ดังนั้น คุณควรเข้าไปศึกษาเ ท ค นิ คการข า ยของอ อ น ไ ล น์ดูก่อน ไม่แน่คุณอาจจะสนุกกับการข า ยของ และมีร า ยได้เสริมที่มากกว่างานประจำของคุณด้วยซ้ำ

2.นักแปลอ อ น ไ ล น์

นอ กจากการเป็นล่ามแล้ว หากคุณมีทักษะในการเขียนเพิ่มเติมด้วย คุณสามารถสร้างร า ยได้เสริมด้วยการเป็นนักแปลอ อ น ไ ล น์ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสาร อีเมล์ หรือสัญญาต่างๆ

นี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถทำเ งิ นให้คุณได้ หากคุณสามารถจัดการเวลาการทำงานได้อ ย่ างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว คุณจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถทำเ งิ นจากการเป็นนักแปลได้มากทีเดียว

3.ติวเตอร์กวดวิชาอ อ น ไ ล น์

ติวเตอร์สอนพิเศษ อาจเป็นอีกหนึ่งงานที่ได้รับความนิยม สำหรับคุณครูที่ทำงานประจำ และสามารถทำงานเสริมนอ กเวลางานได้ แต่ต้องมีความเป็นครูและความรักที่จะสอนอยู่ในหัวใจด้วยนะ ถ้าคุณสามารถจัดการเวลาของคุณได้ มีความรู้มากพอ รวมถึงมีเ ท ค นิ คการสอนที่ดี ก็สามารถเป็นติวเตอร์ได้ไม่ย าก ยิ่งถ้าสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แล้วล่ะก็ เตรียมตัวโกอินเตอร์ได้เลย

4.ช่างภาพ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบถ่ายภาพเป็นงานอ ดิเรก ต ามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภาพของคุณอาจจะมีค่ามากกว่าที่คุณคิด เพราะงานข า ยภาพอ อ น ไ ล น์ อาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างร า ยได้ให้คุณ ลองศึกษาวิ ธีการ และเ ท ค นิ คการข า ยรูปภาพอ อ น ไ ล น์

จากเว็บไซต์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ชื่อ ดังอ ย่ าง Ge t t y Images หรือ S t oc k p h ot o ก็ต าม เพราะในปัจจุบันการข า ยภาพอ อ น ไ ล น์กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น เผลอๆ ถ้าภาพของคุณข า ยดีล่ะก็ อาจทำให้คุณมี Passive Income ได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยทีเดียว

5.ล่ามแปลภาษา

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคนี้คนที่พูดได้หล า ยภาษาจะได้เปรียบมาก การติดต่อสื่อสารได้หล า ยภาษาเป็นสิ่งสำคัญกับการทำงาน จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่ทำงานประจำไปด้วย และ มีเวลาว่างในการพัฒนาภาษาของตัวเอง โดยการเป็นล่ามแปลภาษา ซึ่งงานนี้นอ กจากจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มเ งิ นในกระเป๋าของคุณแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอีกด้วย

6.ฟรีแลนซ์

ฟรีแลนซ์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ คุณสามารถทำ พร้อมกับงานประจำที่ทำอยู่ได้ เป็นการหาร า ยได้เสริม จากงานที่ตัวเองถนัด และยังเป็นโอกาส ที่จะได้ทำงานที่คุณรักอีกด้วยที่คุณสามารถเข้าไปหางานจากหลากหล า ยสาขาอาชีพ และฝากผลงานของคุณไว้ได้เป็นสังคมที่รวบรวมฟรีแลนซ์คุณภาพฝีมือ ดีไว้มากมาย

ทั้งนี้ 6 อาชีพที่เราพูดถึงนั้นต่างมี ข้ อ ดี – ข้ อเ สี ย ในตัวของมันเอง ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเลือ กทำงานอะไร สิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่คุณจะเริ่มต้นคือคุณควรศึกษาหาข้ อมูลเ สี ยก่อน และต้องยืนอยู่บนจุดแข็งของตัวเอง ทำงานที่ตัวเองถนัด จึงจะทำให้งานออ กมาดีและสามารถมีร า ยได้เสริม นอ กเหนือจากงานประจำที้ทำอยู่ด้วย

ที่มา  forlifeth  money.kapook