6 แนวทางเอาตัวรอ ดเมื่อต้องตกงาน

สำหรับการตกงานเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าเรานั้นจะตกงานตอนไหน บางคนวันนี้ยังทำงานอยู่ แต่พออีกวันกลับถูกบอ กเลิกจ้าง หรือโรงงานปิด ฉนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมไว้ วันนี้เราจึงมีวิธีเอาตัวรอ ดทำอ ย่ างไร เมื่อต้องตกงาน

1.จัดลำดับความสำคัญ เมื่อคุณตกงาน หรือ ถังแตก สิ่งแรกที่คุณควรทำคือจับจ่ายอ ย่ างมีสติเป็นเรื่องที่ใคร ๆ ก็รู้ แต่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้โดยง่าย ช่วงนี้ ไม่ใช่ เวลาที่เหมาะในการซื้ อเสื้อผ้าใหม่

ออ กไปช้อปปิ้ง หรือทำบั ต ร เ ค ร ดิ ตเพิ่ม จำกัดการใช้จ่ายของตัวเองลงให้เหลือแต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดเท่านั้น คือ ค่าอ า ห า ร ค่าเดินทาง และบิลที่จำเป็นอ ย่ างค่าเช่าบ้ าน ค่าน้ำค่าไฟ

2.ทำจิตใจให้แจ่มใส จำไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ชีวิตเรามีเรื่องให้รู้สึกยินดีอยู่เสมอ แม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเพียงการที่คุณยังมีลมห า ยใจอยู่ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์

เ ล วร้ า ย มากแค่ไหน จะต้องมีใครสักคนที่คุณรู้จัก หรืออ ย่ างน้อยก็พ่อแม่ของคุณที่ยินดีจะยื่น มือเข้าช่วย ดังนั้น การคงความสดใสในชีวิตไว้ถือเป็นเรื่องสำคัญ

แต่ก็ไม่ควรฟุ่มเฟือยไปกับความบันเทิง คนเรามักมีเรื่องที่จะไม่มีทางยอมเลิก ดังนั้น พิจารณาดูว่าอะไรที่สำคัญต่อความสุขในชีวิต แล้วหาทางรั ก ษ าสิ่งนั้นไว้ด้วยการใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

3.เก็บเล็กผสมน้อย ให้ความสำคัญกับเ งิ นทุกบาททุกสต างค์ไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหน การเอาตัวรอ ดในโลกที่คุณต้องพึ่งพาตัวเองนั้นจะต้องอาศัยความหลักแหลม ลองเก็บขวดเก่าไปข า ย

ฝึกทำอ า ห า รให้ได้ปริมาณมากในร า ค าถูก ซื้ อของใช้ในบ้ านอ ย่ างกระดาษทิชชู่หรือผงซักฟอ กขนาดใหญ่เพื่อที่จะประหยัดได้ในระยะย าว หากคุณต้องขับรถไปทำงาน ลองหาเพื่อนร่วมทางที่ติดรถไปด้วยกันได้ แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งเหล่านี้ช่วยคุณได้เช่นกัน

4.รู้ตัวว่าควรยอมแพ้เมื่อใด ข้อสุดท้าย สังเกตพัฒนาการในชีวิตอยู่เสมอ หากคุณได้ลองทุกวิถีทางเพื่อทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้ว ก็ต้องรู้ด้วยว่าเวลาไหนที่ควรจะถอ ดใจ

หาทางออ กเอาไว้หากเกิดสถานการณ์ที่ เ ล วร้ า ย ที่สุด แม้ทางออ กนั้นจะเป็นการย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่ รู้ลิมิตตัวเองว่าควรยอมยกธงขาวเมื่อใด และอ ย่ าเ สี ยใจที่ยอมแพ้ เมื่อได้พย าย ามอ ย่ างเต็มที่แล้ว

5.ทำงานให้หนัก นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งคร่ำครวญถึงโชคชะต าชีวิตอันโ ห ดร้ า ย จงออ กไปทำงานอะไรก็ต ามที่คุณพอทำได้ อาจจะ 1 งาน 2 งาน หรือ 3 งาน ทำงานให้หนัก ทำให้เต็มกำลังที่มี แม้งานที่ทำอยู่จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาขาที่จบมา มองหาโอกาสใหม่ ๆ เช่น งาน part time ที่จะช่วยให้สถานการณ์ของคุณดีขึ้นได้

หากคุณอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้ไปชมภาพยนตร์ ก็ลองหางานที่โรงภาพยนตร์ทำสักสัปดาห์ละ 4 ชั่ วโมง หาทางใช้ทักษะที่คุณมีให้เป็นประโยชน์ โดยอาจนำมาทำงานหาเ งิ นพิเศษได้

เช่น หากคุณมีความสามารถในการถักนิตติ้ง ก็ถักชิ้นงานขึ้น มา แล้วลองลงข า ยทางเ ว็ บไ ซ ต์ดู หากคุณทำงานหนักมากพอ ไม่มีทางที่ความพย าย ามของคุณจะถูกมองข้าม แล้วในที่สุดสถานการณ์จะดีขึ้นได้

6.ขอความช่วยเหลือ หากคุณมีเพื่อนหรือครอบครัวที่พอช่วยคุณได้ จงน้อมรับความช่วยเหลือนั้นไว้ ขอบคุณทุกคนซะ แต่ก็อ ย่ าหวังที่จะพึ่งพาคนอื่นเพียงอ ย่ างเดียว จงตั้งปฏิญาณกับตัวเองว่าจะให้ความช่วยเหลือ กับคนอื่นที่กำลังลำบากเช่นกัน

หากคุณผ่านวิ ก ฤ ติชีวิตครั้งนี้ไปได้ แล้วทำให้ได้จริงต ามที่ตั้งใจ หากคุณหมดหนทางจนต้องกลับไปขอเ งิ นพ่อแม่ บันทึกเอาไว้ว่าพวกท่านช่วยเหลือคุณเป็นเ งิ นเท่าใด แล้วตั้งเป้าที่จะเก็บเ งิ น มาคืนท่านในภายหลัง แม้จะต้องใช้เวลาสะสมเ งิ น มาคืนเป็นปี หรือแม้ว่าสุดท้ายแล้วท่านจะไม่ยอมรับเ งิ นที่คุณนำมาคืนก็ต าม

ที่มา  jingjai999