6 แนวทางใช้ชีวิตให้มีความสุข โดยไม่ต้องพึ่งลูกหลานเลี้ยงดู

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอบทความที่จะทำให้ชีวิตวัยเกษียณของหล ายๆ คนอยู่ได้อย่ างมีความสุข และไม่ลำบากลูกหล ายกับบทความ 6 แนวทางใช้ชีวิตให้มีความสุข โดยไม่ต้องพึ่งลูกหลานเลี้ยงดู ไปดูกันว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอย่ างไรบ้างเพื่อบั้นปล ายชีวิตที่มีความสุขที่สุด

1 ใช้ชีวิตอย่ างแข็งแรง สุ ข ภ า พ แข็งแรงสำคัญที่สุด ยิ่งแก่ยิ่งสำคัญเพียงแค่สุ ข ภ า พ แข็งแรง

กินอาหารดีๆ นอนหลับเพียงพอ เดินได้เอง ถึงจะไม่เป็นภาระคนอื่น อยู่อย่ างมีศักดิ์ศรี เมื่ออายุมากขึ้น ต้อง รั ก ษ า สุ ข ภ า พ ยุ่งเรื่องคนอื่นให้น้อยลง ดูแลสุ ข ภ า พ ตัวเองให้มากขึ้น ออ กกำลังกาย เรียนรู้วิธีการดูแลสุ ข ภ า พ

2 ใช้ชีวิตอย่ างมีความสุข ทำให้ชีวิต เต็มไปด้วยเสียงเพลง หากิจก ร ร มที่น่าสนใจทำ ฟังเพลงที่นิยม

เต้นรำ อย่ าทำให้ตัวเองรู้สึก แ ย่ อย่ าเรียกร้องนั่นนี่ทั้งวัน ต้องผ่อนคล ายอารมณ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส ไล่ปัญหาและความทุ ก ข์ออ กไป ทำให้ตัวเองมีความสุข

3 ใช้ชีวิตอย่ างไม่ต้องกังวล เรื่องของลูกๆ อะไรที่จัดการได้ ก็ช่วยจัดการ อะไรที่จัดการไม่ได้

หรือไม่ต้องการให้คุณจัดการ ก็ไม่จำเป็นต้องกังวล เดี๋ยวจะกล ายเป็นทำดีไม่ได้ดี ทำให้ลูกๆ รำคาญไปเสียอีก เรื่องของพวกเขา อย่ าเข้าไปยุ่ง เรียนรู้ที่จะยอมรับ คนเราแก่แล้วจัดการ แค่ตัวเองก็พอไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่น ยิ่งยุ่งมากก็ยิ่งทำให้ตัวเองลำบาก

4 ใช้ชีวิตแบบไม่ทวงบุญคุณ คนเราแก่แล้ว อย่ าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆ เรื่องเก่าๆ มาพูดตลอ ดเวลา

คุณเคยช่วยใคร คนอื่นดีกับคุณมั้ย ก็ปล่อยให้มันผ่านไป คุณรู้ตัวเองก็พอ ลูกต้องการให้คุณไปช่วยดูแลหลาน ก็อย่ าหงุดหงิดทั้งวัน เอาแต่บ่นต่อหน้าหลานๆ ว่าลำบาก ตัวเองอย ากทำก็ทำ ไม่อย ากทำ ก็หาข้ออ้าง หาวิธีปฏิเสธก็พอ ถ้าคิดว่าทุ่มเทมาก แต่ได้สิ่งตอบแทนน้อยไป ไม่เต็มใจทำ คุณก็จะลำบากฟรีๆ ไปช่วยแล้ว ลูกๆ ก็จะคิดว่าคุณเรื่องมาก ไม่พูดถึงคุณในแง่ดี

5 ใช้ชีวิตอย่ างใจกว้าง แก่แล้วไม่ต้องเคร่งครัด กับตัวเองนัก เปิดใจให้กว้าง อย่ างกินอะไรก็กิน

อย ากใส่อะไรก็ใส่ อย่ าถามหาคุณค่าไม่ต้องกลัวการใช้เงิน เป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงินเพื่อตัวเอง ถ้าไม่ใจกว้าง กับตัวเองหน่อย ดีกับตัวเองหน่อยเงินก็จะกล ายเป็น มรดก คุณเอาไปไม่ได้สักบาทเดียว

6 คือมีชีวิตด้วยตัวเอง คนเราแก่แล้ว ก็ยังต้องพึ่งตัวเอง ลูกๆไม่สามารถพึ่งพาได้

ห้ามเอาความหวังที่จะให้ลูกดูแลตอนแก่ไปฝากไว้กับลูก ลูกๆก็มีงานการของพวกเขา พวกเขามีความกดดัน มากมาย คุณไปอยู่กับลูก ก็มักจะมีเรื่องที่พูดไม่ออ ก ทำให้ไม่มีความสุข สู้อยู่บ้านเก่าของตัวเองดีกว่าใช้ชีวิต สงบเรียบง่ายไปวันๆ เก็บเงินตอนที่คุณยังหนุ่มสาว อย่ าแบ่งสมบัติให้ลูกเร็วเกินไป จำไว้ ของพ่อแม่ยังไงก็เป็นของลูก แต่ของลูกยังไงก็ไม่ใช่ของพ่อแม่ ถึงเวลาคุณแบมือขอเงินลูก ก็จะรู้ว่ามันย ากแค่ไหน

ที่มา L I E K R, v e r r y s m i l e j u n g