6 แนวทางใช้ห นี้ที่หยิบยืมมาด้วยความจำเป็น เมื่อยืมมาได้เราก็ต้องคืนเงินเป็น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการใช้ห นี้สินที่มีความจำเป็นต้องหยิบยืมเงินคนอื่น มาเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เมื่อเรารู้จักยืมเงินคนอื่น เราก็ต้องรู้จักใช้ห นี้ให้เป็ฯ วันนี้เราจึงอย ากที่จะนำเสนอบทความแนวทางการใช้ห นี้ อย่ างไรให้เพื่อนได้มีความสุข กับบทความ 6 แนวทางใช้ห นี้ที่หยิบยืมมาด้วยความจำเป็น เมื่อยืมมาได้เราก็ต้องคืนเงินเป็น ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตไม่ต้องเป็นห นี้อีก

การมีห นี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิต การที่คุณหยิบยืมเงินจากผู้อื่นนั่นเท่ากับว่า คุณได้รับโอกาสต่อลมห า ยใจออ กไปแล้ว ที่สำคัญเมื่อตัวเองได้รับความช่วยเหลือ ก็จงอย่ าสร้างความเดือ ดร้อนให้คนอื่นและพย ามย ามใช้คืนดังนี้

1 ถ้าบริหารแล้วยังไม่พอก็ต้องหารายได้เพิ่ม

สำนวนที่ยังคงเป็นจริงเสมอคือประโยคที่ว่า ‘หาให้มากกว่าใช้’ ถ้าคุณบริหารทุกอย่ างแล้ว ยังไม่เป็นไปต ามเป้า คุณก็ควรจะหารายได้เพิ่มเติมครับ สำรวจว่าคุณมีศักยภาพอะไร หรือถนัดอะไรและมันพอจะเอามาเป็นวิธีหารายได้เพิ่มเติมได้หรือไม่แล้วจงลงมือทำเสีย เอาเวลาที่มานั่งเครียดนั่งกุมขมับมาหาเงินเพิ่มดีกว่าครับ

2 ปรับพฤติก ร ร มสิ้นคิดบางอย่ างลง

ถ้าแม้คุณจะมีบัญชีรายรับรายจ่าย หรือคุณจะรู้และเข้าใจความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอ ดีต แต่ถ้าคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนพฤติก ร ร มตัวเอง มันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย แล้วคุณก็ไม่อาจหลุดพ้นจากวังวนนั้นแน่นอน จำไว้ว่าการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ คุณต้องอาศัยความอ ดทนและความตั้งใจอย่ างมาก

3 สำรวจข้อผิดพลาดในอ ดีตของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่

ก่อนจะใช้ห นี้ได้ คุณต้องเข้าใจเสียก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง คุณจะได้เข้าไปแก้ไข อย่ างตรงจุด ถ้าคุณไม่สำรวจความผิดพลาดในอ ดีต เชื่อเถอะว่าในไม่ช้าวังวนเดิมๆ จะกลับมาหาคุณอย่ างแน่นอน

4 บริหารเงินที่เหลือจากการตัดรายจ่ายนั้นอย่ างมีประสิทธิภาพ

จริงๆ แล้วมันไม่ใช่แค่การบริหารเงินที่เหลือจากการจัดการรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนั้นอย่ างเดียว คุณควรจะวางแผนการเงินตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ เงินที่ได้เพิ่มมานั้น คุณควรจะวางแผนดีๆ ว่าแต่ละส่วนคุณจะจัดการอย่ างไรส่วนไหนเก็บ ส่วนไหนกันไว้ใช้ห นี้ คุณต้องแบ่งแต่ละส่วนให้ชัดเจนครับ

5 พูดคุยให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่เราต้องหยิบยืมเงินเพื่อน ยืมเงินญาติ

การจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคน สิ่งแรกคือคุณต้องชัดเจน อย่ าอมพะนำไม่พูดความจริง คนที่จะช่วยเหลือจึงจะทราบสถานการณ์และความจำเป็นของคุณโดยละเอียด และควรกำหนดเวลาใช้คืนให้ชัดเจนว่าคุณพร้อมใช้คืนเมื่อไหร่ และที่สำคัญ เมื่อได้รับความช่วยเหลือมาแล้ว อย่ าได้ห า ยหน้าห า ยต าไปอย่ างเด็ดข า ด

แม้จะยังไม่ถึงกำหนดชำระก็จงติดต่อ กับเพื่อนเพื่อแสดงความจริงใจตลอ ดเวลา หากคุณยังติดขัดอะไรอยู่จงบอ กเหตุผลกับเพื่อนหรือญาติเสมอ การห า ยเข้ากลีบเมฆ คุณกำลังทำล า ยตัวเองและความน่าเชื่อถือของตัวเองอย่ างน่าอ ดสูที่สุด

6 ทำบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อเปรียบเทียบสมดุลของรายได้และรายจ่าย

จริง ๆ สิ่งนี้เป็นหัวข้อคลาสสิคที่สุดสำหรับการสร้างวินัยทางการเงิน เพราะมันจะบอ กคุณเลยว่า ในแต่ละเดือนคุณมีรายได้เข้ามาเท่าไรและคุณเสียเงินไปกับเรื่องอะไรบ้าง คุณจะได้เข้าไป จัดการกับรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น

ที่มา e-yhangwa