6 แนวทาง คิดอ ย่ างคนร ว ย เปลี่ยนคนธรรมดาให้ร ว ยได้

ฮัลโหลลลลล ไหนใครอย ากร ว ยกันบ้าง เชื่อว่าทุกคนอย ากร ว ยกันทั้งนั้น แต่จะทำยังไงละถึงจะร ว ย การที่เราจะร ว ยได้ เราต้องมีแนวคิดที่ดี ฉนั้นวันนี้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อย ากร ว ย วันนี้เรามีบทความ 6 แนวทาง คิดอ ย่ างคนร ว ย เปลี่ยนคนธรรมดาให้ร ว ยได้ จะเป็นอ ย่ างไรไปดูกัน

วิ ธีคิดอ ย่ างไรให้ ร ว ย หรือ การคิดให้ ร ว ย เป็นสิ่งที่ผู้ที่ปรารถนาในความ ร ว ย อาจจะเฝ้าถามกับตัวเองว่าทำไมเราไม่ ร ว ย สักที เป็นเพราะอะไร ทำบุญมาน้อยหรือเปล่า หรือช่วงนี้ด ว งไม่ค่อยดี หรือสาเหตุในชีวิตอ ย่ างอื่นอีกร้อยแปดพันเก้า บางคนไปหาปล า ยเหตุ คือ ไปปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยบ้าน ไปเสริมศิริมงคลให้กับตนเอง เช่า วั ต ถุ ม ง ค ล ที่เค้าว่าดี บูชาแล้วมีแต่โชคลาภ

แต่เวลากลับมาบ้านก็ เ ค รี ย ด เรื่องเงินเหมือนเดิม ผมคิดว่าเราต้องแก้ที่ต้นเหตุครับ ถ้าเราไม่ ร ว ย ก็เป็นเพราะวิ ธีคิดของเรานั่นเอง วิ ธีคิดทำให้เรามี พ ลั ง ทำให้เราก้าวไปข้างหน้า

ทำให้เราจน ทำให้เรา ร ว ยได้ ทำให้เรามีความสุข และทำให้เรามีความทุ ก ข์ ขึ้นอยู่กับวิ ธีคิดทั้งหมด วันนี้จะขอนำเสนอเรื่องราววิ ธีคิดอ ย่ างไรให้ ร ว ย ให้กับท่านผู้ อ่ า น ได้ลอง อ่ า น ดูนะครับ

ประการที่ 1 เชื่อใน พ ลั ง ความคิดของตนเอง

หล า ยๆ ท่านในช่วงชีวิตที่ผ่าน มาอาจจะเคยคิดเล็ก คิดได้ก็ดี ไม่ได้ช่างมัน คิดไปเรื่อยๆ แต่ความลับของความร่ำ ร ว ย แท้จริงแล้วอยู่ที่ พ ลั ง อำนาจของความคิด ขึ้นอยู่กับผู้คิด คิดอ ย่ างไรมักได้อ ย่ างนั้น บุคคลที่รู้จักใช้ความคิดหรือรู้จักคิด

ย่อมใช้ พ ลั ง อำนาจของความคิดเป็น พ ลั ง งานดึงดูดสิ่งที่ต้องการเข้ามาสู่ตนได้ พ ลั ง ความคิดที่จะเกิดผลได้ เราจะต้องมีความเชื่อในความคิดของเราด้วย

ถ้าเราเองยังไม่เชื่อในความคิดของเรา ก็ป่วยการที่จะให้คนอื่น มาเชื่อในความคิดของเราด้วย เราต้องเชื่อในตัวเรา เชื่อว่าเราทำสำเร็จ ทำสิ่งเล็กๆ ให้สำเร็จก่อน แล้วสิ่งๆ ใหญ่เราจะมีความมั่นใจว่าเราทำได้

ประการที่ 2 คิดอ ย่ างมีเป้าหมาย ว่าเราต้องการอะไร

คุณต้องรู้สิ่งที่คุณต้องการก่อน แล้วจึงคิดที่จะทำให้ได้สิ่งนั้น มา โดยกำหนดเป้าหมายที่จะให้ได้สิ่งนั้นเมื่อไรในอนาคต และต้องการจะได้มากน้อยแค่ไหน ตั้งใจอ ย่ างมุ่งมั่นที่จะได้สิ่งนั้น มาภายในเวลาที่กำหนด เมื่อคุณต้องการสิ่งนั้น

โดยมีความปรารถนาอ ย่ างแ ร งกล้าที่จะก้าวไปสู่การมีเงิน มีทอง มีฐานะดี มีความเป็นอยู่ดี เป้าหมายของคุณก็คือ ต้องการมีเงิน มีฐานะ และความเป็นอยู่ดี โดยคิดมุ่งหวังอยู่เช่นนี้ตลอ ดเวลา เป็นการคิดให้ ร ว ย ซึ่งถ้าเรา อ ย า ก ร ว ย จริงๆ เราต้องทำได้

ประการที่ 3 ไม่คิดถึงแต่ปัญหา แต่ให้คิดก้าวไปข้างหน้า

คนที่ยังไม่ ร ว ย สาเหตุหนึ่งคือคอยคิดถึงแต่ปัญหา หากมีปัญหาก็ยอมแพ้ หยุดสู้ชีวิตกันต่อไป การที่จะร่ำ ร ว ย ได้นั้น อาจจะไม่ง่ายนัก ไม่เหมือนกับการใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ แต่หากเป็นการเดินทางที่ต้องพบกับอุปสรรคมากมาย ดังที่นักประพันธ์บางคนกล่าวว่า ชีวิตเรานั้นใช่ว่าจะเดินอยู่บนกลีบกุหลาบ หากต้องเดินอยู่บนถนนที่ขรุขระหรือมีขวากหนามบ้าง ชีวิตจึงจะมีรสชาติ เป็นคำกล่าวที่จริงทีเดียว

คนที่จะมีเงิน มีทองได้ต้องทำงานหนัก คนที่จะมีชื่อเ สี ยงได้ต้องทำงานหนักเช่นกัน ไม่ใช่อยู่เฉยๆ แล้วจะได้เงินได้ทองมากองอยู่ตรงหน้า ผู้ที่ประสบความสำเร็จทุกคน ล้วนแล้วแต่เป็นนักผจญภั ยชีวิตที่ยอ ดเยี่ยม ฟั น ฝ่ า อุปสรรคนานาชนิดมามากมาย

กว่าจะมาถึงจุดนี้คือจุดที่มั่งมีเงินทอง มีชื่อเ สี ยง คนที่ไม่ประสบความสำเร็จเห็นอุปสรรคความ ย า ก ลำบากเข้าหน่อยก็เกิดความท้อใจ พ ย า ย า ม หาทางหลีกเลี่ยงความ ย า ก ลำบากอยู่เสมอ

ไม่เคยคิดกล้าที่จะ ฟั น ฝ่ าอุปสรรคความ ย า ก ลำบากนั้นเลย ชอบความเป็นอยู่ที่ง่ายๆ สะดวกสบาย บุคคลประเภทนี้ ย า ก ที่จะร่ำ ร ว ย และ ย า ก ที่จะประสบความสำเร็จมีชื่อเ สี ยงได้

คน ร ว ย ไม่มีความย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น เห็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาให้มี พ ลั ง จิ ต ที่กล้าแข้งอ ดทน และก่อให้เกิดประสบการณ์ ก่อให้เกิดปัญญาที่ช่วยให้รู้วิ ธีแก้ไขต่อไป ไม่ว่าอุปสรรคชนิดใดเข้ามา ก็จะเอาประสบการณ์ และปัญญาในอ ดีตมา ฟั น ฝ่ า แก้ปัญหานั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้

ประการที่ 4 เราสามารถสร้างสรรค์ชีวิตของเราได้

หล า ยคน มีความคิดที่เชื่อว่า ชีวิตของฉันปล่อยไปต ามยถาก ร ร ม ถ้าคุณต้องการชีวิตที่มั่งคั่งร่ำ ร ว ย คุณจะต้องคิด อ ย า ก ร ว ยก่อนเป็นประการแรก โดยที่คุณเหมือนเป็นคนขับเรืออยู่กลางทะเล

โดยควบคุมทิศทางเรือของคุณเอง คุณสามารถคิดสร้างสรรค์ชีวิตของคุณได้ เป็นข้ อหนึ่งของวิ ธีคิดอ ย่ างไรให้ร ว ย ต่อไปนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ผม อ ย า ก ให้คุณทำต้องทำ ผมคิดว่าแบบฝึกหัดนี้จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้อ ย่ างแน่นอน เป็นการคิดให้ ร ว ย อ ย า ก ให้คุณลองลงมือปฏิบัติดูครับ

หยุดคิดถึงความ ย า ก จ น อีกต่อไป มันอาจจะทำ ย า ก แต่ถ้าคุณ อ ย า ก ร ว ย คุณต้อง พ ย า ย า ม คิดแต่ความร่ำ ร ว ย ในอนาคตของเรา

หยุดคิดในทำนองว่า เราจะมีเงินได้อ ย่ างไร เรามีความรู้น้อย เราการศึกษาต่ำ

ฝึกคิดแง่บวก คิดดีในด้านสร้างสรรค์ พัฒนาในด้านที่เป็นไปได้ คือ ไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไร ต้องคิดว่า คุณต้องทำได้ คุณต้องได้เงิน และ ร ว ยได้ คุณต้องประสบความสำเร็จได้

ประการที่ 5 ต้อง ร ว ย ให้ได้ในชีวิตนี้

หล า ยๆ คนไม่เคยตั้งจุดมุ่งหมายว่าจะต้อง ร ว ย ให้ได้ในชีวิตนี้ คนเราส่วน มากคิดดีอ ย่ างมีเหตุผลว่าทำไมจึง อ ย า ก ร ว ย เพราะความร่ำ ร ว ย มีเงิน มีทองนั้นหมายถึง การที่จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นในหล า ยๆ ด้าน แต่จริงๆ แล้วก็ไม่เสมอไป เพราะถ้าหากมีเงินร่ำ ร ว ย แต่มาจนด้าน สุ ข ภ า พ จิ ต และ ร่ า ง ก า ย เ สี ยแล้ว

เป้าหมายที่จะมีเงินร่ำ ร ว ย อ ย่ างต่อเนื่องก็ต้องหยุดชะงักลงทันที ดังนั้น เป้าหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ข า ดเ สี ยมิได้ก็คือ ต้องมี สุ ข ภ า พ ดี อยู่เสมอด้วยเช่นกัน สิ่งที่สำคัญอีกข้ อหนึ่งก็คือ คนส่วน มากไม่ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่รู้แน่ชัดว่า สิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆ นั้นเป็นอะไร เป็นสิ่งใด

ส่วนคน ร ว ย นั้น จะรู้สิ่งที่เขาต้องการอ ย่ างชัดเจน แล้วก็คิดมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งที่เขาต้องการโดยไม่มีวันหยุด เขาจะ พ ย า ย า ม ทำทุกวิถีทางที่จะให้ได้สิ่งที่เขาปรารถนาให้จงได้ แต่ไม่ได้ทำ ผิ ด ก ฏ ห ม า ย และศีลธรรม

ความคิดให้ ร ว ย นั้น ไม่เหมือนกับความคิดไปเดินเล่นชิลล์ๆ พักผ่อนหย่อนใจ คือเราต้องคอยกำหนดจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ต้องการอันเป็นเป้าหมายอ ย่ างมุ่งมั่นและต่อเนื่อง

ด้วยความพากเพียร พ ย า ย า ม อ ย่ างไม่หยุด คุณต้องมีความเชื่ออยู่ในจิตใจว่าคุณต้องทำได้ แต่ถ้าไม่มีความตั้งใจมุ่งมั่นแน่วแน่วแล้ว การที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่คุณปรารถนนั้นก็เป็นไปได้ค่อนข้างน้อย ฉะนั้นต้องให้ ร ว ย คิดให้ออ กมาอ ย่ างชัดเจนเลยว่า เราจะต้องร ว ย ให้ได้ในชีวิตนี้

ประการที่ 6 พ ย า ย า ม มองหาโอกาสอยู่เสมอ

คนที่ยังไม่ ร ว ย จะ พ ย า ย า ม จ้องมองหาปัญหาอยู่เสมอ ซึ่งในทางกลับกันคน ร ว ย เป็นคนที่แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนอยู่เสมอ เป็นการเตรียมตัวรอโอกาสที่จะมาถึง เปรียบดังชาวประมงที่เตรียมใบเรือให้พร้อมอยู่เสมอพอลมมาก็แล่นเรือออ กผจญภั ยสู่ทะเลได้ทันที การเตรียมความรู้ความสามารถให้พร้อมอยู่เสมอ เป็นการดีเมื่อโอกาสมาถึงก็สามารถตอบรับโอกาสนั้นได้ทันที

คนที่ยังไม่ ร ว ย มักเป็นคนที่ชอบความสะดวกง่ายๆ สบายๆ ไม่คิดดิ้นรนเพิ่มเติมในชีวิต ไม่แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ไม่เคยคิดถึงโอกาสที่จะเข้ามา และคิดว่าชีวิตนี้ของตนเอง คงไม่มีโอกาสที่จะมีงานที่ดีกว่านี้ คิดว่าไม่มีทางที่จะมีเงินร่ำ ร ว ย อีกแล้ว จึงปล่อยชีวิตให้เป็นไปต ามมีต ามเกิดหรือต ามยถาก ร ร ม ในโลกทางการเงิน

ความกล้า เ สี่ ย ง บางครั้งก็ทำให้ได้รับรางวัลของความกล้าเ สี ยงได้อ ย่ างคุ้มค่า รางวัลที่สูงค่า ย่อมต้องกล้าสู้ความ เ สี่ ย ง ที่สูงด้วยเช่นกัน คน ร ว ย มักเป็นผู้ที่กล้าเ สี ยงเสมอ คน ร ว ย มักมีความคาดหวังต่อความสำเร็จ เขามีความมั่นใจต่อความสามารถของเขา มีความมั่นใจต่อความคิดสร้างสรรค์ตลอ ด และมีความเชื่อมั่นว่า

สิ่งที่เขาทำต้องประสบความสำเร็จ สมดังคำว่าคิดให้ ร ว ย แล้วมันจะ ร ว ย ได้เอง คนที่ยังไม่ ร ว ย มีความคาดหวังต่อความล้มเหลว เพราะเขาข า ดความมั่นใจในตนเอง

ข า ดความเชื่อมั่นในความสามารถของเขา และคิดว่าสิ่งที่เขาทำคงเป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความสำเร็จ เขาเชื่อว่าถ้าเขาทำไปจะต้องไม่ประสบความสำเร็จแน่นอน

สรุป

วิ ธีคิดอ ย่ างไรให้ ร ว ย นั้น ก็คือ การปรับความคิดของตนเองให้เป็นไปในทางบวก โดยให้มีความคิดลบอยู่น้อยที่สุด เพื่อเป็นแ ร งผลักดันให้กับชีวิตตนเอง เพราะคนคิดลบย่อมไม่มีแ ร งจูงใจใดๆ

ที่จะทำให้สิ่งที่ตนทำประสบความสำเร็จได้ ถ้าเรา อ ย า ก ร ว ย เราต้องปรับทัศคติในการเดินไปข้างหน้า อุปสรรคเป็นเหมือน ย า ชู กำ ลั ง อ ย่ าเห็นอุปสรรคเป็นเหมือนกำแพง ชีวิตที่ไร้อุปสรรคผมว่ามันจืดชืดนะครับ

อ ย่ างไรก็ต ามการก้าวไปหาความ ร ว ย ก็อ ย่ าลืมดูแลรั ก ษ า สุ ข ภ า พ กันด้วยนะครับ และความ เ ค รี ย ด หรือความคิดลบก็เกิดให้เกิดผลกระทบใน ร่ า ง ก าย ได้นะครับ ฉะนั้นผลของการคิดลบ

นั้นก็เป็นลบสมชื่อจริงๆ ครับ สำหรับวันนี้คุณผู้ อ่ า น ก็ได้พอทราบ วิ ธีคิดอ ย่ างไรให้ ร ว ย กันไปแล้วนะครับ ว่าต้องคิดบวกเป็นพื้นฐาน ก็ลองนำไปปฏิบัติกันดูนะครับ ขอให้คิดให้ ร ว ย มีเงิน มีทองกันทุกท่านครับ

ที่มา  sabailey