7 ข้อควรรู้กับการช าร์จแบตมือถือ

วันนี้เราก็มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการใช้มือถือและเวลาช าร์จแบตมือถือ กับบทความ 7 ข้อควรรู้กับการช าร์จแบตมือถือ ไปดูกันว่าทุกวันนี้เราใช้มือถือในลักษณะเหล่านี้บ้างหรือเปล่า

สิ่งที่น่ารู้เอาไว้กับการช าร์จโทรศัพท์มือถือ

1 แบตเตอรี่ที่บ ว มไม่ควรฝืนใช้ต่อไปได้ ควรที่จะเปลี่ยนแล้วให้เลือ กซื้ อแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพดีเช่นกัน ไม่ควรซื้ อแบตเตอรี่ที่มีร า ค าถูก ทั้งยังไม่มีคุ ณ ภาพ เรานำมาใช้กับโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ในทุกๆวัน ควรที่จะต้องเลือ กสิ่งที่ดีให้กับโทรศัพท์ของคุณ ทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานดีด้วย

2 เล่นโทรศัพท์ไปพร้อมกับช าร์จแบตโทรศัพท์มือถือไป เชื่อว่าหล า ยๆคนคงจะทำกันอยู่ การทำเช่นนี้ไม่ดีมากๆเลยทั้ งกับตัวคุณเองทั้งกับโทรศัพท์มือถือของคุณการเล่นไปและช าร์จไปนั้นจะทำให้โทรศัพท์เกิดเป็นความร้อนสะสม ทั้งยังเกิดเป็นไฟขึ้น มาได้ ควรที่จะช าร์จแบตให้เสร็จดี ก่อน ถอ ดปลั๊กมาแล้วค่อยนำมาใช้งาน

3 อย่ ารอให้แบตหมดแล้วค่อยทำการช าร์จ หากแบตเหลือต่ำกว่าประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ก็ควรที่จะทำการช าร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้เลย อย่ าปล่อยให้โทรศัพท์มือถือแบตหมดจนเครื่องดับไปเอง เพราะหากเป็นเช่นนี้อยู่บ่อยๆจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเสื่อมได้เร็วมาก เ สื่ อ ม ส ภ า พได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

4 เมื่อทำการช าร์จแบตโทรศัพท์มือถือเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ให้ดึงสายช าร์จออ กจากปลั๊กไฟ ไม่ควรเสียบทิ้งเอาไว้แบบนั้น เพราะอาจจะทำให้เกิดเป็นแรง ดั นไ ฟสูงมาก เกิดเป็นอั น ต ร ายต่อตัวคุณได้

5 สายช าร์จที่มีการชำรุดหรือเ สื่ อ ม ส ภ า พจากการใช้งานเป็นเวลาหล า ยปี บางคนซื้ อมาใช้แบบที่ไม่มีคุณภาพ หรือใช้กับคนละรุ่น การทำเช่นนี้จะทำให้โทรศัพท์มือถือของคนนั้นพังและเสีย ห า ยได้เร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเกิดเป็นอั น ต ร าย ต่อทั้งมือถือและตัวคุณเอง

6 เลือ กซื้ อและเลือ กใช้ของที่มีคุณภาพ ของ ดี ต ามยี่ห้อโทรศัพท์มือถือของคุณจัดเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้สำหรับคู่กัน หากเรามัวแต่มองหาของที่ไม่มีคุณภาพ ของร า ค าถูก เมื่อเรานำมาใช้ก็จะไม่เกิดเป็นผลดีต่อโทรศัพท์ของคุณได้

7 การช าร์จโทรศัพท์มือถือนั้น ไม่ควรช าร์จทิ้งเอาไว้ตลอ ดทั้งคืนจนถึงเช้า การทำเช่นนี้จะทำให้โทรศัพท์มือถือของเรานั้นเกิดเป็นความร้อนสะสม ทำให้เกิดเป็นประกาย ไ ฟขึ้น มาได้ ทั้งยังทำให้แบตบ ว มได้ด้วย ควรช าร์จให้เต็มแล้วถอ ดปลั๊กออ ก

ที่มา krustory, acerspace, Postsod