7 ข้อ ดีของการสะสมออมทองไว้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อ ดีของการออมทอง กับบทความ 7 ข้อ ดีของการสะสมออมทองไว้ ไปดูกันว่าการออมทองนั้นจะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นได้อย่ างไร

1 ใช้จ่ายในย าม เ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย ‘ ตรวจเจอ โ ร ค ร้ า ย ค่า รั ก ษ าแพง เงินเก็บไม่พอแน่ ๆ ‘

ค่า รั ก ษ าพย าบาล เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายสำคัญ ที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมากขึ้น สุขภ าพก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่ม ๆ สาว ๆ โอกาสเกิด โ ร ค ร้ า ย ก็สูง ดังนั้นควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย , ซึ่งแน่นอนว่า โ ร ค ร้ า ย บาง โ ร ค มีค่า รั ก ษ าค่อนข้างสูง ป ร ะ กั น สุขภ าพ , ป ร ะ กั น สังคม อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่ ฉะนั้นต้องมีเงินเก็บ ในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เงินสด มีสภาพคล่องสูง จ่ายง่าย หากไม่มีการวางแผน เงินที่เก็บมาก็อาจจะหมดไปแบบง่าย ๆ เช่นกัน

2 สำรองการเงิน ในย าม ฉุ ก เ ฉิ น ‘ ค่าเทอมลูกไม่พอ เ ค รี ย ด หนักมาก ‘

เราคงจะเคยเห็น ข่าวผู้ปกครอง นำทองมาข า ยในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมากๆ เนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียนต่อลูก 1 คนค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้ วางแผนการเงินที่ดี หรือวางแผนแล้วแต่เงินไม่พอใช้จริง ๆ ก็ได้ทองคำ นี้ละ มาช่วยให้ผ่านพ้น วิ ก ฤ ต นี้ไปได้ นอ กจากนี้ยังมีเรื่องของ อุ บั ติ เ ห ตุ , ปัญหาทางด้าน ก ฎ ห ม า ย ที่อาจทำให้ต้องใช้เงินจำนวน มาก จนส่ งผลให้เงินที่เก็บมาหมดไป ,หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ ค่าเงินลดลง เช่น ปัญหาการเมือง , อัตราเงินเฟ้อ , เศรษฐกิจ ป ร ะ เ ท ศ ย่ำ แ ย่ ฯลฯ ทำให้เงินเก็บที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคต ก็อาจมีไม่พอ

3 ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ ‘ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น ‘

ทองคำ เป็นสมบัติ ที่มีมูลค่า หลายคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็น มรดกตกทอ ดให้แก่ลูกหลาน , เอาไว้เป็นทุนสำรองการเงิน หรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญ ๆ เช่น วันแต่งงาน , วันสงกรานต์ , วันตรุษจีน , วันรับปริญญา โดยทองคำที่ซื้ อให้ก็มีทั้ง ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ อย่ าง สร้อยทอง,แหวนทอง,กำไลทอง,จี้ทอง ฯลฯ , ซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ ไปต่อยอ ดทางการเงินอีกทอ ดหนึ่งได้

4 เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ ‘ ทุนไม่พอ เงินเก็บเหลือน้อย ไม่อย ากกู้ห นี้ ‘

แม้ว่า ทองคำ จะไม่มีปันผลไม่มีดอ กเบี้ย ให้เหมือนสินท รั พ ย์อื่นๆ แต่ ร า ค าส่วนต่าง คือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อลงทุน , มีหลายคนที่เกษียณแล้วหัน มาทำธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้เกิดรายได้ โดยบางครั้งอาจต้องใช้ทุนไม่น้อย เงินที่เก็บมาอาจไม่พอหรือไม่อย ากกู้เงินสร้างห นี้ ทำให้ ทองคำ เป็นสินท รั พ ย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้

5 ใช้ป้องกัน อัตราเงินเฟ้อ ‘ ข้าวของแพงขึ้น เงินเก็บแทบไม่เหลือ ‘

‘อัตราเงินเฟ้อ ‘ คือศั ต รู ตัวฉกาจที่ทำให้เงิน มีมูลค่าลดลงเพราะหากเกิดภาวะเงินเฟ้อ หมายความว่าสินค้าและบริการต่าง ๆ จะมีร า ค าแพงขึ้น , ต้องใช้เงินซื้ อมากขึ้น เช่น เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ร า ค าก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30 บาท ปัจจุบันถ้วยละ 40 บาท เป็นต้น ซึ่งจะส่ งผลต่อเงินเก็บที่มีอยู่อาจไม่พอใช้จ่ายในย ามเกษียณ แต่กับทองคำจากสถิติที่ผ่าน มา สามารถป้องกันความ เ สี่ ย ง ของอัตราเงินเฟ้อได้ดี เพราะร า ค าทอง ไม่เปลี่ยนไปต ามร า ค าสินค้าอื่น ๆ , ยิ่งเงินเฟ้อสูง ร า ค าทองก็สูงไปด้วย

6 ใช้แทนการเก็บเงิน ‘ เก็บเงินสดย าก เลยลองเก็บเป็นทองแทน ‘

ทองคำ เป็นสินท รั พ ย์ตัวหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิน สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่ หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัย ในการออมเงิน โดยการเก็บทองแทนการเก็บเงินนั้น ก็เหมือนกับการฝากเงินประจำกับธนาคาร แต่เปลี่ยนจากสะสมเงิน เป็นสะสมทองคำแทนโดยจะใช้โปรแกรม ออมทอง คือทะยอยซื้ อทองสะสมทุก ๆ เดือน จะได้ร า ค าแบบเฉลี่ย เมื่อออมครบอย ากจะเบิกทอง มาเก็บไว้ที่ตัวเองหรือข า ยคืนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

7 สินท รั พ ย์ทางเลือ ก กระจายความ เ สี่ ย ง ‘ ถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตก จะได้อุ่นใจ’

ความ เ สี่ ย ง ที่ว่านี้ คือความ เ สี่ ย ง ของค่าเงิน , มีหลายประเทศเก็บสำรองทองคำเอาไว้ เพื่อป้องกันการเกิด วิ ก ฤ ต ทางการเงิน,เหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ทั่วโลก ซึ่งคนวัยเกษียณจำนวนไม่น้อยที่ซื้ อทองเก็บไว้เพื่อเป็นการลงทุน และกระจายความ เ สี่ ย ง ของสินท รั พ ย์อื่น ๆ

เช่น หุ้น , ตราส ารห นี้ , พันธบัตร ที่หากเกิด วิ ก ฤ ต สินท รั พ ย์ที่ลงทุนตัวใดตัวหนึ่งข า ดทุน จะได้มี ทองคำ เอาไว้เป็นหลัก ป ร ะ กั น เนื่องจาก ร า ค าทอง ไม่เปลี่ยนไปต ามร า ค าสินค้าอื่น ๆ , ยิ่งเงินเฟ้อสูง ร า ค าทองก็ยิ่งสูง , ดังนั้น อย่ างน้อยการมี ทองคำ ติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่ามีเงินสำรองอยู่

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ ทองคำ ยังเป็นที่นิยม คือ ความต้องการใช้ทองคำ ในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านการลงทุน ที่นักลงทุนรายใหญ่รายย่อยหัน มาถือครองทองคำ กัน มากขึ้นเพื่อป้องกันความ เ สี่ ย ง ของค่าเงิน , และ ร า ค าทอง ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ างต่อเนื่องต ามความต้องการ ซึ่งไม่ใช่แค่ทองรูปพรรณ

เท่านั้นที่คนไทยนิยมซื้ อเก็บ แต่ ทองคำแท่ง ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน , คนไทยจำนวนไม่น้อยที่ซื้ อ ทองแท่ง เก็บไว้ เพราะมีส่วนต่างของ ร า ค าข า ยออ ก และ ร า ค ารับซื้ อ น้อยกว่า ทองรูปพรรณ รวมถึงค่า บ ล็ อ ค ,ค่ากำเหน็จ อย่ างที่เรา ๆ รู้กันดีว่าค่อนข้างต่างกันเยอะ โดยทองแท่ง จะซื้ อถูกข า ยแพงกว่ามาก , แต่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไรการมีทองสำรองไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่ามีหลัก ป ร ะ กั น การเงินหากเกิดปัญหา

ที่มา b l o g.a u s i r i s, y i n d e e y i n d e e