7 ข้ อทำแล้วช่วยคุณประหยัดล ดร า ยจ่ายได้ ดูแปลกแต่มีเ งิ นเหลือเก็ บ

หล า ยๆคนอาจจะกำลังมองหาวิ ธีประหยัด เพราะในยุคนี้หากเราไม่รู้จักการประหยัดลงบ้าง ก็อาจจะทำเราลำบากได้เช่นกันเลยนะ วันนี้เราเลยมีวิ ธีการประหยัดมาฝากกัน ที่ช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเก็บเงิน ใช่แล้วค่ะคุณอ่ านไม่ผิ ด คุณไม่ต้องเก็บเงินจะเป็นอะไรบ้างนั้น มาดูกันเลย

1. เปลี่ยนไปใช้เงินสดแทน

ทุกวันนี้ ผู้คนใช้จ่ายด้วยบั ตรเค รดิ ตเป็นจำนวน มาก เพราะสะดวก ง่าย และรวดเร็วกว่าเงินสดในการใช้จ่าย แต่ด้วยความสะด วกและง่ายนี่เอง ที่ทำให้ผู้คน หลงใช้จ่ายเพลิ นจนอาจจะเกินตัวเกินงบ และทำให้เป็นห นี้เป็นสิน ด อ กเบี้ ยบานปล า ยได้ในภายหลัง

2. ใช้ถุงพล าสติ กซ้ำ

จงนำมันกลับมาใช้ซ้ำซะ เช่น นำไปใช้เป็นถุงสำหรับใส่ขย ะ ประหยั ดเงินในการซื้ อถุงขย ะไปได้มากขึ้น หรือนำไปใช้เมื่อไปซื้ อของชำครั้งต่อๆ ไป ซึ่งซุปเป อร์มาร์เก็ ตบางแห่ง มอบส่วนล ดให้กับผู้ที่ซื้ อสินค้ าโดยที่ไม่เอาถุงด้วย ช่วยประหยัดเงินแถมยังช่วยล ดภาวะขย ะล้ นโลกได้อีกด้วย

3. นอนให้เร็วขึ้น

ก็จะทำให้คุณใช้ไ ฟฟ้ าในตอนกลางคืนน้อยลง และเมื่อนอนเร็ วก็ตื่นเช้ากว่าปกติ ทำให้คุณได้ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ในระยะเวลานานขึ้นด้วยนั่นเอง ทำให้กิ จ ก ร รมในชีวิตประจำวันของคุณเสร็จได้ก่อนแสงพระอ าทิตย์จะหมดไป

4. ทานผักให้มากขึ้น

หากคุณไปเดินตลาดสดหรือซุปเ ป อร์มาร์เก็ ต คุณจะรู้ได้ทันทีว่า ร า ค าของผักสดนั้นถูกกว่าเหล่าเนื้ อสั ต ว์มาก หากคุณเปลี่ยน มาทานเมนูที่ประกอบขึ้นจากผักให้มากขึ้นก็จะช่วยให้คุณจ่ายค่าอาหารน้อย ลงได้

5. วางขวดน้ำเอาไว้ในแ ทงก์โ ถส้ วม

เชื่ อว่าหล า ย ๆ ท่านอาจจะเคยได้ยินเคล็ ดลั บประหยัดวิ ธีนี้มาบ้าง นั่นก็คือ การนำขวดน้ำ ใส่น้ำจนเต็ มขวด แล้วนำไปวางเอาไว้ในแ ท งก์เก็บน้ำของโ ถส้ วม ซึ่งจะช่วยทำให้โ ถส้ วมปล่อยน้ำมากักเก็บเอาไว้ในแ ท งก์น้อยลง เพราะมีขวดน้ำวางเอาไว้แท นพื้นที่ของน้ำนั่นเอง ทำให้คุณประหยัดน้ำจากการใช้โ ถส้วมต่อครั้งได้มากขึ้น

6.หยุดใช้คู ปองส่วนล ด

เพราะอะไรน่ะหรือ เพราะคำว่าส่วนล ดยังไงล่ะ ตัวอย่ างเช่น คูปองสามารถมอบส่วน ล ด 5เปอร์เซน ได้ แต่มักจะมี ด อ ก จั นเล็กๆ กำกับเอาไว้เสมอว่าต้องมียอ ดซื้ อ เช่น 5,000 บาท ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะสามารถใช้คูปองส่วนล ดได้ ทำให้คุณซื้ อของมากกว่าปกติ ทั้งที่ของเหล่านั้น มันไม่ได้จำเป็นสำหรับคุณเลย เพราะคิดว่าได้ส่วนล ดทุกชิ้น 30เปอร์เซน ยังไงก็คุ้มค่านั่นเอง

7.อย่ าสระผมบ่อย ๆ

การสระผมทุกวัน หรือมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ นอ กจากจะทำให้ต้องใช้น้ำมากขึ้นแล้ว สำหรับคุณสุภาพสตรีผมย าว ก็ต้องเสี ยค่าไ ฟสำหรับเครื่อง เป่าผมให้แห้ งอีกด้วย หากคุณสระผมแบบความถี่น้อยลง มันสามารถช่วยให้ผมของคุณมีความมันน้อยลงได้ เพราะยิ่งคุณสระผมบ่อยๆ ทำให้หนังศีรษ ะของคุณแห้ง กลไก ธร รมช าติของหนั งศีรษ ะจึงผลิ ตน้ำมันออ กมามากขึ้น เพื่อทำให้หนังศีรษ ะชุ่มชื้น

เห็นไหมคะ ว่าการประหยัดเงิน มีเงินเหลือในกระเป๋ าเพิ่ มแต่ละวิ ธีที่เรานำมาเสนอในวันนี้ แทบจะไม่ต้องเก็บเงินเลย เพียงแค่ปรับตัวปรับการใช้ชีวิตประจำวันเล็กๆ น้อยๆ ก็ช่วยให้กระเป๋าเงินของคุณมีเงินอยุ่ในนั้น มากขึ้นแล้ว

ที่มา  sabaisabuy