7 ข้ อที่ควรเข้าใจ หากเข้าวัย 30 แล้ว แต่ชีวิตยังไม่มีเ งิ นเก็บ

ทุกวันนี้เป็นยุคการแ ข่ งขัน หนุ่มๆวัยรุ่นเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวกันตั้งแต่ยังเล็ก บางคนอายุ 20 ก็มีทุกอ ย่ างแล้ว แต่กลับบางคนอายุก็มากแต่ก็ยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเอง แม้กระทั่งเ งิ นเก็บ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อย ากมีชีวิตที่ ไม่ลำบ าก เมื่อชีวิตที่แก่ตัวไป เพราะทุกวันนี้เราจะรอ หวังพึ่งแต่คนอื่นไม่ได้แล้วโดยเฉพาะเรื่องของเ งิ นทองที่เราต้องรู้จักวางแผนการใช้จ่าย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองวันนี้เราจะพาคุรมาสร้างตัว เพื่อให้มีเ งิ น เก็บใช้จ่ายเมื่อแก่ตัวไป จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

1 มีเ งิ นสำรอง อ ย่ างน้อยๆ ก็ 6 เดือน

นั่นเพราะเ งิ นจำนวนนี้ จะช่วยให้เราสามารถรับมือ กับปัญหา ด้านการเ งิ นได้ดี โดยไม่ต้องยืมใครเขาเพราะการกู้ อาจจะทำให้เรากลับเข้าไปอยู่ในวงจรห นี้

2 ปล ดห นี้ให้หมด เท่าที่ทำได้

ก็เพราะว่า ยิ่งปล ดห นี้เร็วเท่าไหร่ เราก็สามารถนำเ งิ นไปทำอ ย่ างอื่นได้มากขึ้นและถ้าเรา ไม่แน่ใจว่าจะปล ดห นี้ ยังไงแนะนำให้เริ่มจากดูว่าเรา มีห นี้ทั้งหมดกี่ร าย เป็นจำนวนเท่าไหร่ อัตรา ด อ ก เบี้ ย

แค่ไหน ต่อไปก็ให้ จัดลำดับห นี้ ให้ห นี้ที่มีอัตร า ด อ กเบี้ยสูง อยู่ด้านบน และทยอยปล ดห นี้ จากก้อนนั้นก่อน แล้วค่อยๆ ปิดก้อนอื่นๆ ไปเรื่อยๆ ต่อไปจนหมด

3 คิดเรื่อง วางแผนเกษียณ กันหรือยัง

ถ้าเราแก่ ต้องแก่แบบมีเ งิ นครับ เพราะอย ากให้วางแผนเกษียณกันไวๆ ยิ่งวางเร็วยิ่งดี เพราะการเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ก็เพื่อผลประโยชน์ของเราเอง จะได้ไม่เป็นภาระคนอื่นเขาไง

4 สร้างงบการเ งิ น

แม้จะหาเ งิ นได้มากแค่ไหนหากบริหารเ งิ นไม่ดี เ งิ นที่ได้มาก็คงหมดไปง่ายๆ เช่นกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆ ต้องให้ความสนใจในลำดับถัดมานั่นคือ คือ การสร้างงบรายจ่าย เริ่มต้นจากงบการเ งิ น50 -30 -20 ดูสิ สิ่งจำเป็น, สิ่งอย ากได้, ออมฉุ กเฉิ น อาจจะช่วยได้

5 รู้จักบริหาร ความเ สี่ ย ง

การที่มีสติ มันช่วยให้เราผ่านทุกปัญหาได้ง่ายขึ้น เพราะสิ่งที่เราจะพูด มันคือ เรื่องของความเ สี่ ย งต่างๆที่มันอาจเกิ ดขึ้น ไม่ว่าคุณจะโส ด หรือมีครอบครัวก็ต าม ความเสี่ ยงที่ควรพิจารณา มี 3 อ ย่ างความเ สี่ ย งในการดำเนินชีวิต

หากวันหนึ่งเพื่อนๆ ขับรถแล้วเกิดอุบั ติเห ตุ เรามีประกั นภั ยรถยนต์ไหม แล้วจะซื้ อมั้ย แล้วถ้าซื้ อ แบบไหนดีล่ะ ความเ สี่ ย งด้านชีวิต หากเราเจ็ บป่ วยหรือเกิดเห ตุไม่คาดคิด ครอบครัวจะต้อง

ลำบ ากแน่ เพราะข า ดกำลังสำคัญใช่ไหมถ้าคำตอบคือใช่ ก็ลองบริหารความเสี่ ยง โดยการซื้ อประกั น จงเปลี่ยนตัวเองด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อความฉลาดมากขึ้น อย่ าไปโท ษคนอื่น จากปัญหาของตัวเองความเ สี่ ย งด้านท รั พ ย์สิน หมายถึงว่า หากเราหยุดทำงาน เรามีความพร้อมรึยัง หากไม่มีเ งิ นฉุ กเฉิ น เราจะอยู่อ ย่ างไร

6 ศึกษาเรื่องภ า ษี เอาไว้

ร ายได้ยิ่งมากก็ต้องจ่ายภ า ษี ที่มากขึ้น ถือเป็น กฎหม ายที่ทุกคนต้องปฏิบัติต ามอยู่แล้ว สิ่งที่เพื่อนๆ ควรศึกษา คือที่เกี่ยวข้ องกับภ า ษี ไม่ว่าจะเป็นการล ดหย่ อ น หรือ การละเว้น

7 รู้ตัวเองให้ได้ว่า มีอะไรมากกว่ากัน ท รั พ ย์สิน หรือ ห นี้สิน

ถ้ารายจ่ายสูงพอ ๆ กับรายรับ สิ่งแรกเลยนะที่ควรใส่ใจ คือ ลิสต์รายการของท รั พ ย์สิน เทียบกับห นี้สินที่มี ถ้าหากมานั่งงงว่าเราก็มีสินท รั พ ย์เยอะเหมือนกันนี่หว่า เช่น มือถือรุ่นใหม่ๆ กล้องถ่ายรูป หรืออื่นๆ มากมาย

แต่เหตุใดยังจนอยู่ คิดง่าย ๆ มือถือ จำนวน หนึ่งเครื่อง ราค าประมาณ 25,000 – 30,000 เชียวนะ แต่ร า ค าข า ยต่อ มูลค่ ามันห า ยไปแทบจะครึ่งนึงแล้วล่ะ พอมองภาพออ กแล้วใช่ไหม เพราะงั้นเราต้องเริ่มกลับมาวางการเ งิ นตัวเองได้แล้ว เช่น สะสมท รั พ ย์สิน ที่ก่อให้เกิดร ายได้ เช่น หุ้ น กองทุ น

ที่มา  108resources