7 ข้ อที่คู่รักมีให้กันแล้ว ชีวิตคู่จะยืนย าว

ถ้าพูดถึงคู่ชีวิตอะไรที่ทำให้คู่นั้นเป็นคู่รักที่ยืนย าว เชื่อว่าไม่ว่าใครเมื่อมีความรักแล้วก็อย ากจะให้เป็นรักเดียวตลอ ดชีวิต ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูกันว่าอะไรบ้างที่คู่รักมีให้กันแล้วจะพาชีวิตคู่นั้นเป็นคู่ที่ยืนย าว

1. เอ่ยคำชื่นชม

การได้รับคำชื่นชมเล็ก ๆน้อย ๆ สำหรับความ พย าย ามในการทำบางสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ต้องการดช่นกัน แต่คนที่อยู่ใกล้ชิดกัน มาก ก็มักจะมองข้ามสิ่งนี้ไป ดังนั้นการเอ่ยคำชื่นชม อ ย่างสม่ำเสมอเมื่อพวกคุณชอบในสิ่งที่อีกฝ่าย ทำให้ จะเป็นย าช่วยรั ก ษ าความสัมพันธ์ให้ยืด ย าวขึ้นได้ เช่น วันนี้คุณตัวหอมจัง สวยจัง

2.รู้จักประนีประนอม

เมื่อตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้ว ก็กล า ยเป็นว่า ความต้องการของตัวเองนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญ สิ่งแรกเสมอไปแล้ว และบางครั้งมันอาจจะต้อง ขัดแย้งกับความคิดของอีกฝ่ายก็ได้ เมื่อเกิดความ คิดที่ไม่ตรงกัน หรือเกิดความสัมพันธ์อันตึงเครี ยด มันเป็นเรื่องที่ดีที่ใครซักคนจะยอมถอย และเป็น ฝ่ายที่ประนีประนอม หรือผลัดกันทำในสิ่งที่แต่ ละคนต้องการ คล้ายกับการที่เราเล่นไม้กระดก ตอนเด็ ก ๆ ที่ผลัดกันยกขึ้นลงยังไงล่ะ

3. พย าย า มที่จะทำให้อีกฝ่ายมีความสุขในทุกๆวัน

คำพูดที่คู่รักมักกล่าวให้กันฟังคือ การที่ตัวเอง จะทำให้อีกฝ่ายมีความสุขในทุก ๆ วัน ต้องการ ให้แต่สิ่งที่ดีที่สุด และทำให้คู่ของตัวเองมีความ สุข นี่แหละคือหนทางที่จะได้อยู่ด้วยกันไปจนแก่ จนเฒ่าอย่ างมีความสุขได้

4. ใช้เวลาอย่ างมีคุณค่าร่วมกัน

บางคู่อาจจะจดจำถึงวันครบรอบแต่งงานกันไม่ได้ แต่นั้นก็ไม่ได้แ ย่ไปกว่าที่พวกคุณไม่เคยคิดจะใช้ เวลาดี ๆ ทำอะไรร่วมกันแม้เพียงนิดเดียว ดังนั้นแล้ว พวกคุณควรหาเวลาอย่ างน้อยที่สุดสัปดาห์ละครั้ง วางแผนที่จะออ กไปฉลองกันเพียง 2 คน อาจจะ ไปทาน มื้อค่ำสุดโรแมนติค ไปดูภาพยนตร์ที่ชอบ ด้วยกัน จับมือจูงกันไปในที่สาธารณะ ไปดูคอน เสิร์ต หรือใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพียงสองคนในบ้าน โดยที่ฝากลูก ๆไว้กับคุณย่า/คุ ณ ย า ย ไว้สักวัน

5. กล้าที่จะขอโ ท ษ

คำสำหรับคนสองคนที่พูดออ กมาย ากที่สุดก็คือ ฉัน/ผมเ สี ยใจ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจกัน ทะเลาะกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรที่จะไปขุดคุ้ย เรื่องราวเก่าๆขึ้น มาพูด และอย่ ารอที่จะให้อีกฝ่าย เป็นคนที่กล่าวคำ ข อ โ ท ษ ก่อน คงต้องชั่งใจ กันแล้วว่า ระหว่างความสุขที่อยู่ด้วยกันกับเหตุ

การณ์นั้น ๆ อะไรสำคัญกว่ากัน ดังนั้นควรเก็บทิฐิ ของคุณไว้ในกระเป๋าแล้วกล่าวคำว่า ขอโท ษ ได้อย่ างสบายใจ เพราะเมื่อเหตุการณ์นี้จบลง ไม่ช้าก็เร็ว เราต่างก็ต้องกล่าวคำขอโ ท ษเพื่อให้ ความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าต่อไป

6. รับฟัง และลงมือทำ

เรื่องหลัก ๆ ที่คู่รักไหน ๆ ต่างก็บ่นให้ฟังก็คือ การข า ดการสื่อส า รระหว่างกัน สำหรับชีวิตคู่ สามีภรรย า เรื่องของการรับฟังโดยปราศจาก การขัดจังหวะเป็นเรื่องที่ควรเปิดใจทำ และก็ ควรจะตอบสนองสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดอย่ างจริงจัง

7. ทำชีวิตให้เป็นเรื่องขำขันในบางวัน

คู่ที่อยู่ด้วยกัน มานาน มันก็ต้องมีบางที่เจอ กับเรื่อง ป ว ด หั วและเ ค รี ย ด ๆบ้างเป็นปกติ แต่ก็หาเวลา ซักนิดที่จะหยอ ดเรื่องโจ๊ก หรือเรื่องขำขันลงไปใน ชีวิตประจำวัน ทำให้ชีวิตคู่ได้หัวเราะกันบ้าง เพราะ การหัวเราะอย่ างมีความสุขนั้นจะเป็นตัวช่วยพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ที่มา the-wayoflife