7 ข้ อที่บอ กว่าคนเก่งฉลาดอาจไม่ใช่คนสำเร็จในชีวิตเสมอไป

เรามักจะถูกสอน มาว่า ให้ขยัน เรียนเก่งๆ ให้เป็นคนฉลาด จะได้สำเร็จในชีวิต ทำอะไรก็สำเร็จทุกเรื่อง แต่ถ้าเราดูดีๆ ยังมีคนเก่งๆ ฉลาดและขยัน มากมายที่ยังไม่สำเร็จในชีวิตเลย นั่นเป็นเ พ ร า ะอะไร วันนี้เรามาหาคำตอบกับเรื่องนี้กัน

ใครว่า ความฉลาด และ การทุ่มเททำงานห นั ก จะทำให้เราประสบความสำเร็จแท้จริงแล้วยังมี ปัจจัยอีกหล า ยอ ย่ างเป็นเหตุผลประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนในที่ทำงานสภาพแวดล้อมในการทำงานตลอ ดจนจริยธรรมในการทำงาน และนี่คือ 7 เหตุผลที่ว่าทำไมคนฉลาดและทำงานห นั กอาจไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเสมอไป

1. กลัวการเปลี่ยนแปลง ไม่กล้าเปิดรับโอกาสใหม่ ทำให้ติดอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบเดิมถึงจะฉลาด และทุ่มเทแต่ก็อาจย่ำอยู่กับที่หรือพัฒนาช้าดังนั้นลองกล้าที่จะก้าวออ กจากพื้นที่ปลอ ดภั ยดูบ้าง

2. ไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักคนใหม่ๆ คนฉลาดและทุ่มเทบางคนติดอยู่กับชุดความคิดและมุมมองเดิมๆเ พ ร า ะคุยแต่กับเพื่อนกลุ่มเดิม คอนเน็กชั่นเดิมๆบางครั้งการออ กไปพบปะผู้คนแลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติใหม่ๆ จะช่วยสร้างโอกาสและการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้คุณได้

3. เชื่อว่าแค่นี้ก็สำเร็จเกินพอแล้ว คนฉลาดและเรียนเก่งมักคิดว่าความสำเร็จของตนเองคือใบรับรองสำคัญ แต่เขาไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วชีวิตและความสำเร็จนอ กตำรามีหล า ยปัจจัยการทำงานห นั กการวางแผน กลยุทธ์ และบางทีก็ต้องมีโชคเข้ามาช่วยด้วย

4. ไม่ยินดีที่จะรับความเ สี่ ย งคนฉลาดบางคน เลือ กเส้นทาง Safe Zone เ พ ร า ะกลัวการไม่ยอมรับในกรณีที่เกิดข้ อผิ ดพลาด มีคนเก่งหล า ยๆ คนที่ไม่กล้าเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ เปลี่ยนงานใหม่แม้เขาจะค้นพบว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นไม่ได้ทำให้มีความสุขเท่าที่ควร นั่นเ พ ร า ะเขาไม่กล้าเ สี่ ย งเดินในเส้นทางใหม่หรือติดกับดักความสำเร็จในปัจจุบันนั่นเอง

5. ไม่สามารถตัดสินใจได้ ความฉลาดและความทุ่มเทเป็นประตูสู่ความสำเร็จมากมายหล า ยๆ ครั้งโอกาสดีๆก็วิ่งเข้ามาหาคนเก่ง แต่เ พ ร า ะมีทางเลือ กมากอาจทำให้เขาไม่รู้จักความต้องการที่แท้จริงและ ไม่ตัดสินใจคำแนะนำคือ ลองหันกลับมาถามตัวเอง ออ กไปพูดคุยกับผู้คนค้นหาให้พบว่าเราต้องการอะไร เมื่อนั้นคุณจะพบกับคำตอบและความสำเร็จที่แท้

6. ไม่รอ ดูความสำเร็จในระยะย าวคนฉลาดมักบอ กว่าเ ก ลี ย ดการเ สี ยเวลาเขาให้ความสำคัญกับเวลาที่มีค่า (บางทีอาจจะมากเกินไป) หากมองในทางกลับกันการมุ่งมั่นและทุ่มเทกับบางอ ย่ าง แม้ต้องรอผลสำเร็จในระยะย าว แต่ก็ดีกว่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่ไปเรื่อยๆโดยไม่มีอะไรที่สำเร็จ

7. ข า ดความเชื่อมั่นในตัวเอง คนฉลาดมักมีมาตรฐานสูง ในการทำงานแต่น่าเ สี ยดายที่บางคนประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเองต่ำเกินไปเ พ ร า ะข า ดความเชื่อมั่นใจตัวเองเ พ ร า ะความเก่งเป็นทักษะเฉพาะตัว ความฉลาดเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน

แต่ในขณะเดียวกันความสำเร็จเบื้องหน้า ก็มีหล า ยปัจจัยให้คุณออ กเดินทางไปค้นพบและเรียนรู้ เก่งและฉลาดในยุคนี้ อาจไม่เพียงพอหากคุณไม่รู้จักปรับตัวแสวงหา อ ดทน กล้า เ สี่ ย ง เชื่อมั่น และรอคอย

ที่มา you2morrow    forlifeth