7 นิสัยที่จะทำให้คุณลำบากไปจนแก่ ถ้ายังไม่เลิกทำตอนนี้

ถ้าพูดถึงความลำบากคงไม่มีใครอย ากจะพบเจอไปตลอ ดชีวิตหรอ กใช่ไหมละค่ะ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนความคิด นิสัยของเรานั้นอาจจะช่วยได้มากขึ้น หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อย ากจะมีชีวิตที่ลำบากไปจนถึงแก่เฒ่า มาลองปรับเปลี่ยนความคิดดู ถ้าหากคุณคิดในแบบ 7 ข้ อนี้อยู่ ก็ควรเลิกได้แล้ว

1. ไม่สนใจ ห นี้

น้อยคนที่จะไม่มีห นี้ แต่คน มีห นี้ กลับไม่ให้ความสำคัญกับการ ชำ ร ะห นี้ หรือบางคนไม่ให้ความสำคัญ กับการจัดการห นี้เลย ฉะนั้นก็ย่อมทำให้เขา ตกอยู่ในวังวนของ ห นี้ ไปเรื่อยๆ เพราะได้เงิน มาเมื่อไหร่ ก็มัวแต่สนุกกับการใช้จ่าย เพลินกับการใช้เงิน กระทั่งด อ กเบี้ย ทบต้นไปเรื่อย ๆ แต่คนที่อย ากร ว ยจะ กลั วห นี้ พวกเขา จึงให้ความสำคัญ กับ ห นี้ เมื่อมีรายได้เข้ามาก็จะรีบชำ ร ะ จนกระทั่งเป็นไท

2. ไม่เคยตั้ง งบ การใช้เงิน

เชื่อว่าหล า ยท่านคงเป็น ที่ไม่เคยตั้งงบประมาณ การใช้เงินเลย จะช้อปปีใหม่ จะเที่ยว จะซื้ อเสื้อผ้า ก็จัดเต็ม แล้วเป็นไง สุดท้ายก็เกินความจำเป็น เกินกำลังท รั พ ย์ แล้วกล า ยเป็นห นี้ในท้ายที่สุด ฉะนั้นควรตั้งงบ ในการใช้เงินทุกครั้ง เช่น

จะซื้ อของวาเลนไทน์ให้คนรัก ไม่เกินกี่บาทก็ว่าไป จะไปเที่ยวท ริปกลางปี งบประมาณสักแค่ไหนก็ว่าไป จากนั้นยึดมั่นกับสิ่งที่ตั้งไว้ ทำต ามแผน ไม่ใช้เกินงบ แล้วคุณจะตั ดสิ่งที่ไม่จำเป็นออ กไปได้

3. ไม่สนใจอนาคตตัวเอง

เจอ กับปัญหาเลือ กที่จะเดินหนีหันหลังให้หรือบ่ายเบี่ยง หล า ยคนคงเป็นแบบนี้ แล้วปัญหา ก็ยังคงกองอยู่ตรงหน้า เผลอๆ อาจหนักขึ้นจนเข้าขั้นวิก ฤ ติได้ ในเรื่องของการเงิน ก็เหมือนกันนะ หล า ยคนสนใจกับความสุขในวันนี้ ปาร์ตี้สนุก กินอิ่ม เที่ยวบ่อย

ทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจว่ายังไม่มีเงินเก็บ หรือไมมี เงินสดสำหรับ ย ามฉุ กเฉิ นไม่เคยวางแผนการเงิน ไม่คิดจะลงมือทำและปัญหา ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่อ ย่ างนั้น จะดีกว่าไม่น้อยหากการตัดสินใจ ใช้เงินทุกครั้ง ได้ฉุ กคิดถึงอนาคต บ้างบ้าน ผ่อนหมดยังห นี้บั ตรเครดิ ต จ่ายหมดมั้ย เกษียณที่ว่าต้องใช้เงินเยอะ เรามีแค่ไหน หัดอ ดเปรี้ยวไว้กินหวานซะบ้างนะ

4. แยกไม่ออ กว่า จำเป็นหรือต้องการกันแน่

แยกง่ายที่สุดก็คือ ต้องรู้ว่าสิ่งไหนต้องมี ข าดไปแล้วจะใช้ชีวิตไม่ได้ อ ย่ างเช่นปัจจัย 4 หรือสิ่งไหน มีก็ดี ไม่มีก็ได้ ข าดไปแล้ว ยังใช้ชีวิตได้ แต่ถ้ามัน มีแล้ว ชีวิตจะดีขึ้น ก็ซื้ อไปเถอะ หรือสิ่งไหนไม่จำเป็นต้องมีแต่ถ้าแยกไม่ได้ แล้วเอาอารมณ์ เป็นที่ตั้ง อาจเป็นเหยื่ อ ภาพลวงของความจำเป็น ทีนี้มันจะทำให้เรามี แต่จ่ายกับจ่ายไ ม่มีที่สิ้นสุด

5. ไม่เคยจดเรื่อง การจับจ่ายในแต่ละวัน

นายสั่งงา นก็จด เข้าห้องประชุมก็จด ทุกเรื่องที่ทำ ทำเพื่อคนอื่นทั้งนั้น แต่หล า ยๆ คนไม่เคยแม้แต่จะจดเรื่อง เงิน เรื่องของตัวเองแท้ๆ ทั้งที่เป็นเรื่องที่ดี กับตัวเอง เพราะคิดว่าเรารู้อยู่แล้ว ว่ารับจ่าย ออมเท่าไหร่ จริงอยู่ที่เรารู้ความเคลื่อนไหวเหล่านั้น

แต่มันอาจเป็นแค่ก้อนใหญ่ ๆ เท่านั้น แต่รายจ่ายทั่วไป จิปาถะ กาแฟ ขน มเสื้อผ้าไรงี้ อุปกรณ์ต่างๆ แม้แต่ค่าใช้จ่ายย่อย ก่อนจะรวมเป็นห นี้ ก้อนใหญ่ คงไม่รู้ว่าจ่ายอะไรไปบ้าง ไม่เคยจะสนใจ และนั่นก็เป็น รู รั่ ว เล็ก ๆ สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ ต่อสถานะการเงิน ของคุณไง

6. ใช้เงินเพิ่มมากขึ้น

ไม่ผิ ดเลย หากจะ อย ากมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ไม่ควรอ ย่ าลืมว่าชีวิตที่ดีขึ้น ไม่จำเป็นต้องมากับรายจ่ายที่มหาศ าล ลองใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้น เลิกเป็นนักสะสม แค่นี้ก็ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว เพราะถ้าได้เงินเดือนเพิ่ม แต่ใช้จ่ายเพิ่ม สุดท้ายอาจได้แค่อย ากมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะยังทำตัวแบบเดิม บอาจก่อให้เกิด ปัญหาต ามมา โดยเฉพาะห นี้สิน ที่พอ กพูน โดยไม่ทันตั้งตัวเลย

7. เร็วไปที่จะออมเงิน

เชื่อว่าหล า ยคนคงคิดแบบนี้ ในวันที่เรายังตื่นต าตื่นใจกับสิ่งรอบ ตัวอันนู้นก็ใช่อันนี้ก็ต้องการ ของพวกนี้มันแค่ ภาพลวงของ ความจำเป็น ผุดขึ้น มาตรงหน้า ทำให้เราเ สี ยท รั พ ย์เรื่อยๆ ทั้งที่สิ่งเหล่านั้น อาจเป็นแค่ความต้องการ มีก็ดี ไม่มีก็ได้งี้ เลิกผัดวันประกั นพรุ่งซะที แล้วเริ่มออมเงิน จะสิบร้อยพันหมื่น ก็ถือว่าได้เริ่มต้นแล้ว จากนั้นสร้างวินัยให้กับตนเองเข้าไว้ ทำต่อเนื่องสม่ำเสมอ แม้จะไม่อย ากออมก็ต าม เพราะมันคือวินัย

ที่มา  tamnanna